Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringens nya skuldtak påverkar främst dem som tagit bostadslån redan tidigare

Från 2021
Uppdaterad 08.06.2021 06:35.
Nycklar till bostad
Bildtext I slutet av april i år hade 12,1 procent av alla nya bostadslåntagare i Finland en lånetid på över 29 år.
Bild: Mostphotos

Regeringen föreslår ett lånetak på bostadslånen som skulle innebära att lånen får vara maximalt fem gånger så stora som hushållets årliga bruttoinkomst.

I praktiken skulle det nya skuldtaket innebära att en person som förtjänar 40 000 euro årligen får ha lån på max 200 000 euro. 

Syftet med lånetaket är att förhindra att Finland får allt för många låntagare med för stora skulder och för långdragna skuldsättningar.

Finansministeriet och Finlands bank har redan en tidigare varnat för en ökad skuldsättning och längre återbetalningstider bland finländarna. I slutet av april i år hade 12,1 procent av alla nya bostadslåntagare en lånetid på över 29 år.

Finansministeriet föreslog hösten 2019 att lånen inte får vara mer än 4,5 gånger så stora som hushållets årliga bruttoinkomst när de ansöker om ett nytt lån. Enligt det förslaget skulle inte heller återbetalningstiden få överstiga 25 år. 

Det förslag som regeringens nu lagt fram är alltså mindre strikt än finansministeriets version. 

Efterfrågan på bostadslån har konsekvent ökat

Oscar Taimitarha är direktör på Aktia med ansvar för personkunder i södra Finland. Han tycker inte att förslaget om ett lånetak alls är dumt. 

- Visst har hushållens skuldsättning ökat och då är det rimligt att myndigheterna kommer med förslag på hur den här utvecklingen kunde stävjas. Ett lånetak på 500 procent är inte alls orimligt, säger han. 

– Det är myndigheternas sätt att stävja en överdriven kreditgivning, som det alltid finns en viss oro för. 

Oscar Taimitarha
Bildtext Oscar Taimitarha är direktör på Aktia med ansvar för personkunder i södra Finland.

Finlands bank har uttryckt oro över att efterfrågan på bostadslån ökat och att finländarna har en mer bekymmersfri inställning till lånen. Taimitarha kan bekräfta att att bankerna märker av en ökad efterfrågan på bostadslån. 

– Bostadspriserna särskilt i huvudstadsregionen och andra stora städer i Finland stiger och så gott som alla objekt som ligger ute går åt. Det betyder förstås att fler familjer blir tvungna att ta större bostadslån. 

Enligt uppgifter från Finlands bank var nya bostadslånstagares typiska skuldkvot i huvudstadsregionen 403 procent av årsinkomsten och i övriga Finland var motsvarande siffra 335 procent. 

Husbolagsskulderna är en stor risk för låntagarna

Även om Taimitarha ser att ett lånetaket kunde vara nyttigt ser han ändå inte de vanliga bostadslånen som det största problemet. 

– Bankerna i Finland har ändå ett relativt ansvarsfullt sätt att bevilja bostadslån på. De skulder man tar på sig via husbolagen ser jag som ett större problem. 

Enligt Taimitarha är det inte ovanligt att nyproducerade bostäder som är värda till exempel 300 000 euro säljs för 100 000 euro eller mindre – men att en husbolagsskuld på 200 000 euro eller större tillkommer. 

– Det kan kännas attraktivt för säljaren att kunna säga att köparen bara behöver hosta upp till exempel 100 000 euro vid affären, men samtidigt gör ju säljaren inte närapå lika genomgående kreditvärdighetsanalyser som en bank skulle göra vid ett låntagande. 

Taimitarha menar att många på det här sättet riskerar att skuldsätta sig för mycket. Enligt det förslag som finansministeriet lade fram hösten 2019 skulle husbolagslånen maximalt få uppgå till ett värde som motsvarar 60 procent av bostadens pris.

Det kan vara svårt för långivarna att veta vad som räknas till inkomster

Överlag tror Taimitarha att utmaningen med förslaget blir tillämpningen av ett skuldtak som är kopplat till inkomst.

- Ibland är det nämligen svårt att veta vad som ska räknas som inkomster, säger han. 

Samtidigt kommer det i den föreslagna modellen att finnas en viss flexibilitet för långivarna. Enligt den skulle långivaren enligt egen bedömning kunna bevilja lån upp till 15 procent över skuldtaket, till exempel om man anser att låntagaren är tillräckligt förmögen. 

- Det är viktigt att det finns en möjlighet att göra motiverade undantag eftersom det blir allt vanligare med andra inkomstkällor än en vanlig lön, säger Taimitarha. 

Skuldtaket borde inte drabba dem som tar sitt första bostadslån

Vem kommer drabbas allra mest av lånetaket då?

I motsats till vad man kanske kunde tro verkar förslaget inte drabba de som tar sitt första lån, utan snarare de som har tagit lån förut. 

- De flesta familjer lär inte påverkas av lånetaket eftersom de här begränsningarna motsvarar de granskningar som banken gör på potentiella låntagare. Men för dem som vill ta nya bostadslån men redan har mycket lån i bagaget sedan tidigare kan förstås gränsen börja komma emot. 

Ett politiskt beslut har ännu inte fattats angående regeringens förslag, men finansministeriet kommer att uttala sig om regeringens förslag om att begränsa skuldsättningen i sommar.

Diskussion om artikeln