Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Övergivna ejderbon och döda ådor möter forskarna på Vindskär vid Hangö udd

Från 2021
Uppdaterad 08.07.2021 09:18.
En ringmärkt ejderhona i närbild.
Bildtext En ruvande åda fångades för att ringmärkas och undersökas under den årliga ejderuppföljningen vid Hangö udd.
Bild: Ilse Klockars / Yle

På Vindskär utanför Hangö udd möts forskarna i år av förstörda ejderbon, övergivna bon och döda ådor. På ön hittar forskarna sex häckningsförsök som alla slutat dåligt.

Den älskade sjöfågeln ejdern var den talrikaste fågeln i vår skärgård på 1990-talet men är idag hotad. Den branta nedgången av ejderstammen är något som oroar forskarna; i praktiken är både havsörnen och de främmande arterna mink och mårdhund orsaken till att det går dåligt för ejdern.

Ejderforskarna Kim Jaatinen och Markus Öst hör till dem som årligen beger sig ut i fält för att samla in observationer om antalet bon och häckande ejdrar på definierade forskningsöar utanför Hangö udd.

Samtliga bon räknas och infångade ådor både ringmärks och vägs.

Man med hov på klippa vid strand.
Bildtext Kim Jaatinen fångar ruvande ejderhonor under den årliga ejderinventeringen på forskningsöarna utanför Hangö udd.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Som bäst har det på Vindskär funnits över hundra ejdernbon. Fältobservationer har gjorts i tiotals år på samma öar, vilket ger forskarna kunskap om förändringar som sker över tid.

Plundrat ejderägg.
Bildtext Ett plundrat ejderbo. På Vindskär har havsörnarna hittat de häckande ådorna.
Bild: Ilse Klockars / Yle
Man för bok i fält.
Bildtext Ejderforskare Markus Öst för noggrannt bok över antalet ejderbon som hittar på forskningsönarna.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Ejderhonan häckar med risk för sitt liv

Det är farligt för ejderhonan att ligga och ruva i sitt bo. De främmande arterna mink och mårdhund samt havsörnen hör till de största hoten.

Invasiva arter, det vill säga främmande arter som ursprungligen inte funnits i vår natur, ses som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Mink- och mårdhundstammarna har bekämpats på forskningsöarna sedan år 2011. Havsörnen har i sin tur ökat kraftigt.

Om det är för farligt kan ejderhonorna välja att inte häcka överhuvudtaget.

Ejderdun.
Bildtext En edjerhona som har fallit offer för en havsörn invid sitt bo på forskningsön.
Bild: Ilse Klockars / Yle
Man väger ejder.
Bildtext Forskare Kim Jaatinen väger och mäter den ruvande ådan och antalet ägg i boet räknas. Forskarna har exakta data om ejderstammen som spänner över många års tid.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Hur det går när forskarna hittar en ruvande åda på en forskningsö? Häng med på den årliga ejderuppföljningen tillsammans med forskarna utanför Hangö udd.

Där den talrika havsörnen plundrar alla ejderbon

10:31

Avsnittet om ejdern ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.

Diskussion om artikeln