Hoppa till huvudinnehåll

Natur

"Gammelskogen är mitt hem", naturfotografen Heikki Willamo känner ångest när skogen fälls

Från 2021
Uppdaterad 15.07.2021 11:18.
Man står i skogen.
Bildtext Naturfotografen Heikki Willamo har en livslång kärlek till skogen och dess invånare; hans senaste bok är en lovsång till gammelskogen och dess artrikedom.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Naturfotografen Heikki Willamo har en djup kärlek till gammelskogen. Han känner ångest över att de viktiga livsmiljöer naggas i kanterna när skogar huggs ner och mångfalden av arter försvinner.

Heikki Willamos närskog finns i Karislojo i Västnyland. Han har gett ut flera fotoböcker och den senaste boken Metsä minussa (2020) är en lovsång till gammelskogen och dess artrikedom.

– Jag brukar säga att yrkesmässigt är jag fotokonstnär, naturfotograf, naturskribent och privat är jag naturälskare och skogsälskare. Gammelskogen är mitt andra hem, säger Heikki Willamo.

Han har fotograferat i skogen i 40 års tid och under den tiden sett den förändringen som skett i vår natur.

Livsmiljöer som försvinner hotar mångfalden

Gammelskogen kännetecknas av en mångfald; stubbar, vindfällen, torrakor och och mångfald av arter. Heikki Willamo säger sig känna sorg över livsmiljöer som försvinner och därmed blir många arter utsatta eller till och med hotade.

Ett av de viktigaste hoten mot biodiversiteten i naturen är förlusten av habitat. Livsmiljöerna som är lämpliga för en specifik art krymper och fragmenteras.

En talltita sitter på en gren.
Bildtext Talltitan hör till de arter som minskat markant i Finland.
Bild: Risto Salovaara / Yle

Förlusten av biologisk mångfald är i sin tur ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna.

Lyssna till Heikki Willamos tankar om gammelskogen, och om livet som naturfotograf.

Sorgen över den förlorade gammelskogen

9:33

Här kan du läsa mera om Heikki Willamos naturböcker.

Avsnittet om gammelskogen ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.

Diskussion om artikeln