Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarnas sjukfrånvaron ökade inte märkbart under första coronaåret

Närbild av ung person i en svart luvtröja. Personen snyter sig i en pappersnäsduk.
Bildtext För många har det inte varit tillåtet att gå på jobb ens med lindriga symtom, vilket syns i antalet sjukfrånvaron.

Antalet sjukfrånvaron ser inte ut att ha ökat under det första pandemiåret, visar statistik från Arbetshälsoinstitutet, Keva och Folkpensionsanstalten. I själva verket minskade antalet dagar med sjukdagpenning som FPA betalat ut under året 2020.

Under år 2020 var kommunalt anställda borta från arbetet i genomsnitt 16,7 dagar på grund av egen sjukdom, visar undersökningen Kommun10. Året innan, 2019, låg siffran på 16,5.

Nästan var tredje anställd (28 procent) hade ingen sjukfrånvaro alls i fjol.

Skillnaderna mellan yrkesgrupper inom den kommunala sektorn har emellertid ökat under coronaåret.

Inom vårdbranschen har sjukfrånvarotiderna blivit betydligt fler jämfört med 2019. Förskolelärare, barnskötare, skolgångsbiträden, tandskötare, sjukskötare och hälsovårdare var frånvarande 1,5–3 fler dagar i genomsnitt än tidigare.

Kännetecknande för många yrkesgrupper med mer frånvaro var att arbetet är fysiskt till sin karaktär. Utredarna säger att resultaten påvisar att arbetsbelastningen inom social- och hälsovården ökat.

Också säkerhetsåtgärderna syns här: för många har det varit förbjudet att gå på jobb ens med lindriga symtom, och väntan på ett coronatestresultat kan ha dragit ut på frånvaron.

Sjukfrånvaron bland anställda över 50 år på nedgång

Den positivaste utvecklingen har skett bland anställda över 50 år: sjukfrånvaron bland äldre anställda fortsätter att minska. Däremot har det skett en ökning i sjukfrånvaron bland personer under 30 år, vilket utredarna beskriver som oroväckande.

Kevas pensionsuppgifter visar att färre anställda än tidigare gick i pension på grund av arbetsoförmåga under coronaåret, och antalet arbetsolycksfall minskade.

Också mängden sjukdagpenningsdagar som FPA ersätter minskade under 2020. Sjukdagpenning utbetalades för omkring 14,5 miljoner dagar, vilket är cirka 5 procent mindre än under 2019.

Många av de här förändringarna tros ha ett samband med ökat distansarbete, färre kontakter, och förändringar i hur människor uppsöker vård.