Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De rika blir rikare – en tiondedel av finländarna står för nästan hälften av nettoförmögenheten

Från 2021
Kronohagen 10.3.2016
Bildtext Priserna på bostäder i huvudstadsregionen steg mer än i resten av landet. Det är en orsak till att också förmögenhetsskillnaderna ökar.
Bild: Yle/Amanda Bonn

Skillnaderna i förmögenhet fortsätter att öka bland de finländska hushållen, visar statistik från Statistikcentralen. Mest förmögna var 65-74-åringarnas hushåll. Där uppgick medeltalet för nettoförmögenheten till 214 800 euro, vilken är två gånger mer än medianen.

År 2019 hade hälften av hushållen en förmögenhet på 104 000 euro, samtidigt som den rikaste fjärdedelen i genomsnitt hade en förmögenhet på över 257 900 euro per hushåll och den fattigaste under 9 400 euro.

Förhållandet beskriver hur förmögenheten är koncentrerad till den förmögnaste tiondedelen, som ägde nästan hälften av den totala nettoförmögenheten år 2019.

Jämfört med Statistikcentralens senaste förmögenhetsstatistik från år 2016 har skillnaderna i förmögenhet ökat. Trenden håller i sig sedan jämförelseåret 1988, då den rikaste tiondedelen ägde drygt 36 procent av nettoförmögenheten. Tio år senare uppgick andelen till 43 procent.

Bostad den viktigaste förmögenhetsposten

I förmögenhetsundersökningen fås nettoförmögenheten genom att addera reala och finansiella tillgångar, och dra av skulderna. Nästan alla hushåll hade bankinsättningar, 72 procent ägde en bil eller ett annat fortskaffningsmedel och 65 procent hade en egen bostad. 43 procent av hushållen ägde börsaktier och direkta fondplaceringar.

Den egna bostaden var den klart mest betydande förmögenhetsposten mätt med förmögenhetens värde. Bostadens andel av de totala tillgångarna var ungefär hälften.

En orsak till ökningen i förmögenhetsskillnaderna är att priserna på bostäder i huvudstadsregionen ökat mer än på andra håll i landet. Uppgången på börskurserna har också ökat förmögenheten i de rikaste hushållen.

Tre av fem hushåll har skulder och ungefär 16 procent av de hushållen hade ett skuldbelopp som var mer än tre gånger större än årsinkomsterna år 2019.

Diskussion om artikeln