Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen belysning längs Fiskarsvägen just nu – inga pengar för projektet i Raseborgs investeringsplan

Från 2021
Gatulampa.
Bildtext Raseborgs stad överväger vägbelysning längs Fiskarsvägen, sägs det i ett svar på ett invånarinitiativ.
Bild: Risto Degerman / Yle

Belysning längs gång- och cykelleden mellan Skuru och Fiskars hör inte till de prioriterade projekten i Raseborg de kommande åren.

Raseborgs stad överväger i alla fall belysning längs Fiskarsvägen, sägs det i ett svar på ett invånarinitiativ.

Raseborgaren Timo Virta lämnade tidigare i år in ett invånarinitiativ till Raseborgs stad. Där önskade han belysning på hela sträckan mellan Skuru och Fiskars.

Tekniska centralen har utrett frågan. Den 3,2 kilometer långa cykelleden ägs av staten och det är närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) som har hand om den.

NTM-centralen har meddelat Raseborgs stad att staten inte har för avsikt att finansiera belysningen. Det innebär att Raseborgs stad skulle vara tvungen att betala för belysningen själv.

Belysning längs Fiskarsvägen beräknas kosta åtminstone 116 000 euro och projektet finns inte med i stadens investeringsplaner för tillfället.

Diskussion om artikeln