Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny åtgärd för att bekämpa exploatering – hushåll med utländsk arbetskraft synas

Någon dammsugar ett golv där det ligger en nalle, kläder och en bok.
Bildtext Anlitar du utländsk arbetskraft för arbeten i ditt hem? Regionförvaltningsverket i Södra Finland börjar inspektera att allt går rätt till gällande till exempel löner och arbetstimmar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland börjar övervaka hushåll som använder sig av utländsk arbetskraft. Målet är att förebygga att utländska personer som arbetar till exempel som städare eller barnskötare exploateras.

Enligt Regionförvaltningsverket löper utländska personer som jobbar i privata hushåll ökad risk för att bli offer för exploatering.

Riskfaktorerna är många: arbetet utförs ensam i arbetsgivarens hem, den anställda kan vara i beroendeställning till arbetsgivaren och saknar eventuellt nätverk i Finland.

Det är första gången som arbetarskyddsmyndigheten på eget bevåg börjar göra inspektioner i privata hushåll som anlitar utländsk arbetskraft.

Under de senaste åren har det blivit vanligare att använda sig av privata hushålls- och omsorgstjänster, framför allt gällande hemvård och olika städtjänster. Det har också blivit vanligt att utländska personer arbetar för flera olika hushåll, i så kallade städ- eller hushållsringar.

Finsk lagstiftning gäller

Regionförvaltningsverket påpekar att hushåll ska följa den finländska arbetslagstiftningen.

För dem som utför till exempel städarbeten gäller det allmänbindande kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen.

Kollektivavtalets bestämmelser om minimilön och arbetstid ska följas och arbetstimmarna ska registreras i arbetstidsbokföringen.

Diskussion om artikeln