Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

5G byggs ut i rasande takt i östra Nyland – underhållningen styr utvecklingen och ökar behovet av snabbare uppkoppling

Från 2021
5g tukiasema telemastossa Helsingin Paloheinässä.
Bildtext Sannolikheten att du kan se personer montera basstationer i Östnyland i sommar är stor.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Utvecklingen med att bygga ut mobilnätverket i Östnyland går i snabb takt. Operatörerna har fullt upp med att förnya basstationerna, också i glesbygden.

5G-nätet byggs stegvis ut i östra Nyland. Täckningen är tills vidare koncentrerad till tätorterna, men också där med vissa variationer beroende på operatör.

Täckningen är i regel mycket god i till exempel Nickby, Söderkulla och Borgå. En aktör har etablerat sig på Sköldviks industriområde, en annan i Lovisa centrum.

I glesbygden kan byar dra viss nytta av god täckning på industriområden och längs kustlinjen finns några basstationer. På kartan ger de ett litet lustigt intryck då den bästa hörbarheten finns mitt ute på fjärden.

Men utvecklingen går så pass snabbt att det bästa sättet att hänga med är att följa operatörernas egna kartor.

Om du inte är bekant med den här teknologin så kan du besöka Transport- och kommunikationsverket, Traficoms sidor om 5G-projekt och försök i Finland och mobilnätets frekvenser för mera information om 5G.

Tre operatörer i Östnyland

De tre operatörerna, Telia, DNA och Elisa, som verkar i Östnyland har i Sibbo god täckning i områdena kring Nickby och Söderkulla.

Elisa har för tillfället bästa täckningen i Sibbo, från kommungränsen till Vanda i Svartböle till Nickby. Operatören täcker också ett större område öster om Söderkulla, medan DNA finns i Västerskog.

Telia har ett visst försprång i Sköldvik med spridning till Spjutsund och Svartbäck, men också på Emsalö och Sarfsalö samt Kabböle och Gäddbergsö i Lovisa.

De har också byggt ut i Tervik med spridning till Pernå kyrkby och Forsby, medan Elisa är den enda aktören i Lovisa centrum.

Alla tre verkar i Borgå centrum med viss variation. Telia täcker västerut fram till Svartsån, medan DNA satsat på stadsdelarna norr om centrum.

Telia är däremot ensam i Pyttis där basstationen är placerad i Valkmusa nationalpark.

Vik vid stenig strand i skärgården.
Bildtext Rekreationsområden och öppet hav är bra platser för basstationer.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Telefonbolagen strävar efter att kunna utveckla sina 5G-nätverk märkbart under de kommande åren.

– Uppbyggnaden fortsätter längs andra halvan av det här året och i praktiken prioriterar vi tätbebyggda områden med många användare och expanderar sedan efter det. I någon stad kan det finnas ett företag vars verksamhetsplats behöver täckning fast det inte i övrigt är ett bostadsområde, säger Elisas avdelningschef Tiina Höckert, som ansvarar för planeringen av mobilnätet.

De här kriterierna var också riktgivande när bolaget i år etablerade sig i Lovisa centrum som hittills varit utan 5G.

Täckningen sträcker sig från Gamla industriområdet i väster, Sågudden i söder samt Märlax och Ulrika i öster.

– Det finns ofta flera orsaker varför en operatör kan välja att bygga ut i en kommun eller låta bli. En orsak kan vara vilken beredskap stamnätet har eftersom mobilnätverket alltid behöver stamnätet, säger Höckert.

Telefonbolaget DNA har för tillfället den mest begränsade täckningen i regionen. I Borgå har de koncentrerat sin verksamhet i de norra och västra centrumområdena; Kiala, Finnby, Järnböle, Brusas och Stadshagen.

– DNA uppdaterar hela sitt mobilnät i Finland, i medeltal tio basstationer per dag. Det här betyder i praktiken att vi ersätter alla gamla basstationer med nya. Det är ett jättestort projekt, säger Tommy Olenius, teknisk direktör på DNA.

När en operatör byter ut basstationerna utökas samtidigt 4G-kapaciteten.

– Under den här sommaren kommer vi att lansera flera nya basstationer inom Nickby centrum med omgivning, säger Olenius.

Utvecklingen i Borgå ser rätt lika ut som för de andra operatörerna.

– Vi har haft en sådan strategi att vi satsar först och främst på att bygga ut egnahemshusområdena omkring städernas centrum. I de här hushållen har vi den största användningen av mobildata som en bredbandslösning och det största behovet av 5G finns i de här områdena, säger Olenius.

Porträtt på Tommy Olenius.
Bildtext Tommy Olenius basar för att DNA förnyar basstationer.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Suomen Yhteisverkko är DNA:s och Telia Finlands gemensamma företag, som planerar, bygger och upprätthåller mobilnätet i delar av Finland.

– Fördelen med att samarbeta om infrastrukturen är helt enkelt att operatörerna då kan dela på mobilmaster och basstationernas utrustning. Det blir mera ekonomiskt och tekniskt lönsamt att dela på resurserna och frekvenskapaciteterna används också mera effektivt, säger vd Antti Jokinen.

Företaget har specialiserat sig på att bygga ut mobilnätet i glesbygden och har nyligen slutit avtal om att bygga ut i bland annat Lappträsk och Lovisa.

– När det gäller 5G byter vi nu ut alla basstationer. Det är det vettigaste vi kan göra eftersom 4G också är mycket livskraftig och just nu behöver människor inte nödvändigtvis andra tjänster än 4G, säger Jokinen.

Företaget uppdaterar de nya basstationerna med femfaldigt bättre kapacitet än de har för tillfället.

– Allt fler byter ut sina telefoner och tar i bruk andra funktioner som kräver ett snabbt och fungerande nät, ofta med behov av flera timmars uppkoppling framför olika skärmar.

Laajakaistan tukiasema Vantaan Vaaralassa.
Bildtext Telefonbolagen strävar efter att kunna utveckla sina 5G-nätverk märkbart under de kommande åren.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Enligt Jokinen behöver kapaciteten för 4G oberoende utvecklas och den tekniska utvecklingen går i en så snabb takt att man gör förberedelser som också håller framöver.

– Det är samma sak som med mobiltelefoner. Om du har en fem år gammal telefon och jämför med en ny så har den nya redan så många andra funktioner att man kan behöva byta telefon, säger Jokinen.

Lappträsk får 5G

Det här innebär alltså att Lovisa och Lappträsk introduceras till 5G av ytterligare en operatör.

– Lovisa kommer att hamna inom det här utvidgade Suomen Yhteisverkkos område. Starten skedde för bara några veckor sedan och utbyggnaden av 5G kommer därför att fördröjas till andra halvåret 2022, säger Tommy Olenius.

Elisa som för tillfället är den enda operatören som erbjuder 5G i Lovisa centrum har också planer på att utvidga norrut.

– Lappträsk är med i planerna för i år. Jag kommer inte på rak arm ihåg exakt när men på det här årets sida, säger Tiina Höckert.

Basstationer så småningom också i glesbygden

Operatörerna har hittills prioriterat 5G i tätorter med flera tusen invånare.

Därför ser den östnyländska glesbygden väldigt grå och tom ut på kartorna.

När operatörerna sedan väljer var de vill bygga ut i glesbygden finns olika prioriteringar.

– Det är kanske områden med dåliga fiberförbindelser och som är beroende enbart av det gamla kopparnätet, det fasta telefonnätet för bredbandslösningar. Den här teknologin är föråldrad och det går inte mera att utveckla kapaciteten i dem. Teknologin finns ofta i småhusområden och där är mobilbredband den enda och bästa lösningen, säger Tommy Olenius.

Hus och bilar på båda sidor om en gata. Lappträsk centrum.
Bildtext Lappträsk har hittills varit utan 5G.
Bild: Yle / Mira Bäck

Tekniskt sett är det inte svårare att introducera 5G i byarna eller glesbygden än i tätorterna. Utbyggnaden har bara inte hunnit så långt, menar Tiina Höckert.

– Utgångsläget är att vi har velat framskrida i den ordningen att vi i inledningsskedet vill erbjuda tjänster till så många användare som möjligt. Därför har vi börjat där det finns mest bebyggelse. I glesbygden tjänar den enskilda basstationen i sin tur ett färre användare, säger Höckert.

– Det kommer inte att se grått ut på kartan väldigt länge till och det finns inga oöverkomliga hinder för att bygga ut, utan allt är egentligen fem före klart, säger Antti Jokinen.

För Suomen Yhteisverkkos del handlar det bara om hur snabbt man hinner förnya basstationerna.

– Ett argument är att frekvensen 3,5 gigahertz, som har enormt med kapacitet, inte kan användas i glesbygden och man undrar därför om det är ett riktigt 5G.

Jokinen menar att det är det, också i glest bebyggda områden. Om där bor färre människor än i till exempel Lovisa eller Helsingfors så är det färre som delar på kapaciteten i glesbygden.

– Erfarenheterna av de smalare bandbredderna som används i glesbygden har ur ett användarperspektiv visat sig vara lika bra som de högre frekvenserna, säger Jokinen.

Lägre frekvenser i skärgården

När man studerar operatörernas kartor ser man att någon enstaka också valt att placera basstationer nära kustlinjen, i det här fallet på Sarfsalö och i Kabböle.

– Skärgården är viktig, kanske speciellt under sommarmånaderna. 5G-teknologin är beroende av vilka frekvenser vi kan använda och dom här höga 3,5 gigahertz frekvenserna som vi bygger i städerna och orterna utanför centrum kan inte enbart användas på landsbygden, säger Olenius.

700 megahertz är den frekvensen som bland annat DNA kommer att använda i glesbygden och skärgården.

– Vi behöver en bättre täckning och för bättre täckning behöver vi lägre frekvenser och därför har vi 700 megahertzbandet som man kan bygga ut med betydligt bättre täckning och på större områden med en basstation, säger Olenius.

Den lägre frekvensen kräver däremot terminaler och telefoner som stöder den nya frekvensen.

Utvecklingen sker alltså i den takt som östnylänningen byter sina terminaler (utomhusenhet och tjänsterouter) och telefoner mot sådana som stöder 5G.

I korthet behövs nya basstationer, nya terminaler och telefoner som stöder 5G för att allt ska fungera och här är östnylänningen med och styr utvecklingen.

Hundrafalt bättre täckning med 5G

Operatörerna är inte sena med att lyfta fram fördelarna med 5G. Till och med så att man marknadsfört abonnemang och paketlösningar på områden där teknologin inte ännu fungerar.

– 5G-nätets prestationsförmåga är upp till hundrafaldigt bättre än 4G-nätets där 100 megabit per sekund i fast bredband ses som en god prestation.

När det gäller 5G pratas det om hastigheter på en gigabit per sekund.

Tommy Olenius menar att en gigabit är ett ideal, medan Tiina Höckert påpekar att det främst beror på var man befinner sig eller bor i förhållande till en basstation.

Huawei P40 Pro+ älypuhelin Leica-kameralla ilman Googlen palveluja lähikuvassa, Helsinki, 11.9.2020.
Bildtext Det är oklart hur snabbt östnylänningarna väljer att byta till en telefon som stöder 5G.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

– I 4G-nätet kommer vi inte upp till en giga förutom i något enstaka fall. Med 5G beror det på var användaren befinner sig i förhållandet till basstationen. Topphastigheter uppnås inte om man befinner sig längre ifrån, men nära basstationen erbjuder 5G i dag nog hastigheter i närheten av en giga, säger Höckert.

Operatörerna menar att man i och med den större kapaciteten bättre kommer att kunna garantera kvaliteten och att kapaciteten för 4G samtidigt förbättras.

– I och med att abonnemangen flyttas över från 4G till 5G öppnas mera kapacitet för dem som väljer att stanna inom 4G. 4G kommer därför att vara konkurrenskraftigt i flera år framöver, säger Olenius.

5G hjälper inte mot berg och täta skogar

Det är ingen hemlighet att det rätt ofta förekommer kritiska diskussioner på sociala medier om opålitliga internetuppkopplingar och utlovade hastigheter som inte håller.

Om man dessutom bor så pass olägligt att småhusområdet i byn är omgivet av berg och skog så är det inte sagt att 5G hjälper.

– Jag tror inte att signalerna blir starkare utan det är mera kapacitet och bandbredd som vi hämtar in med 5G. Problemen med radionät är att radiovågorna går rakt och om man befinner sig i en djup dal mellan höga berg och ett ensamt hus så är det ganska svårt att få täckningen dit, säger Olenius.

Krejansberget i Sjundeå.
Bildtext Hörbarheten kan variera kraftigt om man bor nära berg eller tät skog.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det finns inte heller en operatör som är beredd att investera 100 000 euro på att förbättra täckningen för några få hus som råkar bli i kläm. Men en uplink, det vill säga en digital förbindelse från en mobilterminal till basstation, kan hjälpa.

– Det är många småföretagare som har behov av den här så kallade uplinken, att man kan skicka till exempel musikfiler eller annan data från sin terminal. En normal konsument laddar nästan bara ner medan företagarna skickar uppåt och då har 5G en stor fördel jämfört med 4G. Vi har en betydligt bättre uplinkskapacitet i 5G-nätet, säger Olenius.

5G för spel och underhållning

Småföretagare eller de som jobbar på distans kan behöva pålitlig och snabb uppkoppling om man till exempel arbetar med stora ljud- eller bildfiler som ska laddas upp och ner.

Enligt Antti Jokinen handlar snabb kapacitet i dag till 70 procent om videor som publiceras och ses på olika kanaler, till exempel Yle Arenan och Netflix.

– Videornas kvalitet ökar hela tiden allteftersom plattformarna förbättras. Kapaciteten behöver därför utökas med 30 procent per år. Om vi nu utökar kapaciteten i Lovisa och Lappträsk femfaldigt från den nuvarande så räcker det nog i flera år framöver, säger Jokinen.

Det är underhållningen som går i bräschen för den digitala utvecklingen.

– Underhållningen är spjutspetsen som gör det möjligt att investera i 5G. Användarna vill se på Netflix och spela videospel och det har blivit en stor business. Det är underhållningen som driver tillväxten, säger Jokinen.

Kuvakaappaus Overwatch 3v3 -turnauksesta.
Bildtext Datorspel kräver bra uppkoppling för en god upplevelse.
Bild: Kuvakaappaus

Jokinen hänvisar till en 100 år gammal artikel om telefonens intåg och den stora spridningen och framgången baserade sig på att folk ville skvallra med varandra.

– Jo, jag tror absolut att Antti har rätt i det här. Förstås är telefonen och telefonin viktig, men det fungerar redan jättebra i dag, säger Tommy Olenius.

Det är hushållen som kommer att dra den största nyttan av det mobila bredbandet genom 5G.

– I Finland har vi i genomsnitt flera i ett hushåll som använder bredband som den enda lösningen till deras hushåll, så därför tittar folk på kommersiella kanaler och till och med vanlig tv över det mobila bredbandet, säger Olenius.

Operatörerna tror också att 5G räcker till för att hantera den totala konsumtionen i stora datavolymer där familjemedlemmar ser på tv, arbetar och spelar dataspel över internet.

Storföretag behöver 5G för automatisering

I Östnyland är flera industriområden placerade strax utanför stadskärnan eller längre ut på landsbygden. Därför gäller konsumentlösningar inte bara hushåll utan också mindre och större företag.

– Om vi tänker på medelstora och större företag som är lite high-tech och behöver automatisering av till exempel en produktionslinje så kommer 5G med en betydligt bättre latens i framtiden. Det här är kanske en av de stora fördelarna med 5G, säger Olenius.

Han hänvisar till att man med den nya teknikens hjälp förkortar fördröjningar över mobila förbindelser och att produktionen så att säga kan vara frigjord från trådar och kablar.

Större företag betonar gärna latensen. Inom 4G är den cirka 30 millisekunder när du skickar ett meddelande över det mobila bredbandet. Med den första fasen av 5G är latensen under 20 millisekunder. I framtiden kommer den att förkortas till under fem millisekunder.

– Det här har stor betydelse för en del av industrin, säger Olenius.

Antti Jokinen instämmer i att 5G medför klara fördelar och möjligheter för olika företag. Han nämner till exempel bättre informationssäkerhet för distansläkare och kortare latens när man jobbar med drönare.

Diskussion om artikeln