Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå småbåtshamn ska växa med nästan 300 båtplatser – båtplatserna säljs med aktieemission

Från 2021
Uppdaterad 09.06.2021 13:44.
Ingå småbåtshamn från luften fotograferad.
Bildtext Ingå småbåtshamn ska bli större, därför inleder bolaget Ingå båthamnar en aktieemission.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå småbåtshamn utökas med nästan 300 båtplatser om en aktieemission lyckas. Emissionen beräknas inbringa nästan tre miljoner euro.

Kommunfullmäktige beslöt redan i februari 2012 att bolaget Ingå båthamnar som sköter båthamnen i Ingå kyrkby, ska genomföra en aktieemission så att 34 procent av bolagets aktier förblir i kommunens ägo.

Emissionen blev inte av, men nu föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att den ska genomföras.

En försäljning av aktier berättigar till en båtplats i småbåtshamnen och målsättningen är att samla kapital för att utveckla småbåtshamnens infrastruktur.

Ingå båthamnar ska skaffa nya bryggor och hela hamnområdet ska muddras och fördjupas.

Efter emissionen ska det finnas 855 båtplatser i småbåtshamnen.

Det betyder att småbåtshamnen utvidgas med cirka 270 båtplatser.

Två faser

Emissionen genomförs i två faser.

I den första fasen riktas emissionen till dem som nu hyr båtplats i småbåtshamnen samt till kommuninvånarna och dem som äger fastigheter i kommunen.

I det andra skedet verkställs en öppen allmän emission.

Aktieemissionen uppskattas inbringa cirka 2,8 miljoner euro.

Det betyder att då cirka 560 båtplatser säljs genom aktieemissionen, så ger det ett snittpris på cirka 5 000 euro per båtplats.

Båtplatsernas pris kommer dock att variera och vara beroende av storlek och placering i hamnen.

En preliminär uppskattning av båtplatsernas pris är att de minsta kostar cirka 3 000 euro och den största cirka 15 000 euro.

Emissionen inleds nästa år

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att emissionen genomförs 2022-2024.

Fullmäktige ska också ta ställning till ett förslag som går ut på att Ingå båthamnar kan inleda muddringen av hamnområdet då 60 procent av bolagets aktier tecknats och investeringen i nya bryggor kan börja då minst 80 procent av alla aktier tecknats.

Diskussion om artikeln