Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Coronaläget ser allt ljusare ut i Egentliga Finland – övergång till basnivån diskuteras nästa vecka

Från 2021
Åbo domkyrka, Aura å.
Bildtext Bildsättningsbild. Coronaläget i Egentliga Finland blir hela tiden bättre och en övergång till basnivån kan snart vara möjlig.
Bild: Jouni Koutonen / Yle

Coronaläget i Egentliga Finland börjar se ljusare ut. För en knapp vecka sedan övergick Egentliga Finland till accelerationsfasen, och snart kan det vara möjligt att övergå till basnivån, den lägsta av de tre epideminivåerna. Incidensen i landskapet har nämligen sjunkit snabbt.

Just nu är incidensen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 18,4 per 100 000 invånare på två veckor.

För en vecka sedan var incidensen 37,7. Andelen positiva coronatestresultat är nu 0,6 procent, medan den var 1,1 procent förra veckan.

– Läget har fortsatt att utvecklas i en positiv riktning och min förhoppning är att samma gynnsamma utveckling fortsätter, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Restriktioner för hobbyverksamhet i grupp upphävs

Förra veckan lättade den regionala coronakoordinationsgruppen på en del restriktioner, och nu möjliggör det förbättrade epidemiläget att man kan lätta på några ytterligare restriktioner.

Hobbyverksamhet i grupp för såväl barn och unga som för vuxna kan fortsätta, och nu upphävs begränsningarna i antalet deltagare i hobbyverksamhet.

Man ska ändå fortfarande undvika körsång inomhus och iaktta säkerhetsavstånd och god hygien i all hobbyverksamhet både inomhus och utomhus.

Enligt Sydvästra Finlands Regionförvaltningsverks beslut som gäller fram till den 3 juli är det tillåtet att arrangera tillställningar och möten med över tio personer inomhus och över 50 personer i avgränsade områden utomhus, förutsatt att kunderna och deltagarna samt sällskap kan undvika närkontakt med varandra.

Resenärer från länder med hög smittorisk coronatestas

I nuläget kommer ungefär hälften av alla coronafall i Egentliga Finland från utlandet.

För att coronaläget ska fortsätta hållas på en bra nivå kommer alla personer som kommer från ett land med hög risk för coronavirussmitta att coronatestas, med undantag för dem som haft covid-19 under de senaste sex månaderna. 

Riskländer är de länder där incidensen för coronavirussjukdom är över 25 insjuknade per 100 000 invånare under 14 dygn, alltså största delen av världens länder.

I till exempel Estland är incidenssiffran fortfarande över 100 och i Sverige över 300.

– För att kunna bibehålla vår situation så här bra, måste resenärer som återvänder till Finland gå på coronatestning och stanna i frivillig karantän ända tills testresultatet kommit, säger Pietilä.

Dessutom påminner sjukvårdsdistriktet alla om att det är viktigt att ta coronavaccinet när det blir ens tur.

– Det är synnerligen viktigt att vuxna personer låter vaccinera sig för att garantera att ungdomarna och den arbetsföra befolkningen uppnår en hög vaccinationsgrad, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Diskussion om artikeln