Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vargstammen som starkast i Egentliga Finland – om Finland följer Sveriges exempel kan stamvårdande jakt på varg bli aktuellt

Från 2021
Varg i Tyskland
Bildtext Stamvårdande jakt på varg inleddes då det fanns mer än 30 flockar i landet.
Bild: Filip Singer

Jägarförbunden anser att stamvårdande jakt på varg nu är motiverat medan Luonto-Liitto lämnar arbetsgruppen för stamvårdande jakt. De anser att man går emot EU:s naturdirektiv om vargen får börja skjutas.

Om och hur varg skall kunna jagas på laglig väg i Finland är ännu inte klart. Men efter onsdagens rapport om att vargstammen ökat hoppas Jägarförbundet att jakt kunde inledas.

- Vi uppskattar att den växande vargpopulationen kommer att göra det möjligt att påbörja stamvårdande jakt. Det är motiverat att sätta gränser för stammens tillväxt, säger förbundets ordförande Tuomas Hallenberg i ett pressmeddelande.

I Sverige bedömde man att en gynnsam skyddsnivå för varg är 30 flockar och inledde stamvårdande jakt på varg då beståndet översteg den gränsen. I Finland har vargbeståndet enligt årets siffror ökat från cirka 24 flockar till cirka 35 flockar jämfört med i fjol.

- De här siffrorna är kärnan för huruvida stamvårdande jakt på varg kan inledas, och det ser ut att kunna bli av. Sverige har dragit gränsen vid 30 trots att de har ett inavelsproblem så vi behöver ju knappast fler vargar här, säger Jörgen Hermansson vid Finlands Viltcentral.

Jörgen Hermansson, en man med glasögon, står vid en vägg under ett stort älg.
Bildtext Jörgen Hermansson anser att det i praktiken inte är så enkelt att börja jaga varg även om man skulle få grönt ljus.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Huruvida mängden vargar nu överstiger gränsen för en gynnsam skyddsnivå, den gräns som avgör om vargar kan börja jagas, ligger ändå på Naturresursinstitutets bord att avgöra. Men även om jakt skulle tillåtas är det inte säkert hur den skulle se ut, eller att den ens skulle bli av.

- Eftersom det i en jaktsituation är omöjligt att bedöma om det är ett alfadjur eller en vuxen valp man har i siktet så vill man undvika att ha villkor som preciserar vilka individer som ska skjutas bort. Ett alternativ är att skjuta bort hela den flock som skapar problem, men även det är också svårt att göra i praktiken och kanske inte helt rätt. Förutom dessa frågor kommer många jaktlicenser att överklagas, säger Hermansson.

Motiveringen till att jaga vargen är enligt Hermansson att man på så sätt upprätthåller dess rädsla för människan och ökar allmänhetens acceptans för djuret.

"Det är som att förebygga bankrån genom att legalisera dem"

Föreningen Luonto-Liitto har ansökt om att utträda ur Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som utreder frågan om stamvårdande jakt på varg.

- I november förra året påstod ministeriet att arbetsgruppen skulle ha varit enig i frågan om stamvårdande jakt på varg, vilket inte stämmer. Generellt upplever vi att vår synvinkel, som är ur ett djurskyddsperspektiv, inte tas i beaktande, säger Mari Nyyssölä-Kiisla som är ordförande för Luonto-Liitto.

Jägarförbundet skriver på sin webbsida att motiveringen till stamvårdande jakt på varg är att förebygga tjuvjakt på den. Den motiveringen räckte inte till i EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.

I nuläget är vargen klassificerad som en starkt hotad art i Finland och EU:s naturdirektiv, vars syfte är att främja naturens mångfald och hållbar utveckling, förbjuder därför jakt på varg i Finland.

En närbild på en död varg.
Bildtext En av motiveringarna till att få jaga varg är för att öka allmänhetens acceptens för djuren och minska risken för jakthundsolyckor.
Bild: Daniela Majasola

Stamvårdande jakt kan enligt Nyyssölä-Kiisla inte tillåtas med motiveringen att tjuvjakten skulle minska.

- Tvärtom uppskattar man att det sköts fler vargar i Finland år 2016 än vad den illegala mängden hade varit. Medlemsländer kan inte avvika från sin skyldighet att skydda hotade arter bara för att man inte klarar av att övervaka tjuvjakt. Ur vårt perspektiv är stamvårdande jakt på varg lite samma sak som att förebygga bankrån genom att låta brottslingar föra pengar från banken på laglig väg, säger Nyyssölä-Kiisla.

Jakt på varg kan leda till fler rovdjursskador

Luonto-Liitto är oroliga för effekterna av att för många reproduktiva par dödas om stamvårdande jakt tillåts. Och medan Jägarförbundet säger att mängden rovdjursskador ökar med för många vargar, anser Luonto-Liitto att det är tvärtom.

- 2016 då stamvårdande jakt testades skjöt man för många vargar och forskning har visat att då man dödar för många alfapar kan öka antalet rovdjursskador vilket inte gynnar inställningen till vargen. Vi är också oroade över hur jakten skulle påverka vargstammens livskraft, säger Nyyssölä-Kiisla.

Blir inte er möjlighet att påverka besluten sämre om ni lämnar gruppen?

- Redan när vi gick med sade vi att om gruppens syfte bara är att utreda olika sätt för hur man kunde börja jaga varg, i stället för att fundera på alternativ till jakt, så är vi inte intresserade av att sitta med, säger hon.

Arbetsgrupperna som utreder jakt på varg i stamvårdande syfte

Till projektets styrgrupp hör företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund, Finlands jägarförbund, MTK och Finlands viltcentral. Styrgruppen styr beredningsgruppens arbete och lägger fram ett förslag för ministeriet utifrån beredningsgruppens plan.

Till beredningsgruppen hör företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Polisstyrelsen, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, MTK, Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Finska kennelklubben, Finlands jägarförbund och det landsomfattande viltvårdsrådet samt de regionala viltvårdsråden. Beredningsgruppen ska ge styrgruppen ett förslag till förutsättningar, mål, principer och plan för jakt på varg i stamvårdande syfte samt till eventuella andra tillfredsställande lösningar.

Projektet ingår i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland.