Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Finlandssvensk stiftelse utreds av övervakande myndighet – en av stiftelsens grundare gjorde anmälan: "Vi är inte nöjda med hur stiftelsen sköts"

Från 2021
Uppdaterad 10.06.2021 09:28.
Skylt där det står PRH, Patent- och registerstyrelsen samt en trädörr i ett stenhus.
Bildtext Patent- och registerstyrelsen utreder Stiftelsen Svenska Blindgårdens verksamhet. Stiftelsens adress är Annegatan 12, där ordförande Ralf Blomqvist har sin juridiska byrå.
Bild: Yle

Patent- och registerstyrelsen utreder nu Stiftelsen Svenska Blindgårdens verksamhet. Förbundet Finlands svenska synskadade har gjort en anmälan till den övervakande myndigheten. Stiftelsens revisor valdes tidigare in i styrelsen men han har nu avsagt sig uppdraget och istället valdes förbundets ursprungliga kandidat.

I början av maj berättade Svenska Yle att stiftelsen valde sin egen revisor Wilhelm Holmberg till styrelsemedlem och att förbundet Finlands svenska synskadade tagit valet till tingsrätten. 

Förbundets egen kandidat till styrelsen, Roy Siljamäki, ratades.

Siljamäki är bland annat ombud vid stiftelsen Silmäsäätiö vars syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel.

Stiftelsen grundades av förbundet Finlands svenska synskadade och Svenska blindskoleföreningen 1948. De ska enligt stadgarna ha lika många medlemmar i styrelsen.

Svenska Yles granskning av stiftelsen visade att stiftelsens bostäder hyrs ut på fria marknaden till vem som helst fastän de ska hyras ut till synskadade. Dessutom är stiftelsens utdelning under en femtedel av vinsten åren 2015 till 2019 och revisorerna är oroade över att utdelningen är så liten att skattefriheten drabbas.

Efter granskningen har en del hänt.

"Han valdes utan diskussion"

Nu sitter Roy Siljamäki trots allt i stiftelsens styrelse.

– När jag fick veta att Holmberg inte tar emot styrelseplatsen begärde jag att styrelsen istället ska besluta att Roy Siljamäki väljs in i stiftelsens styrelse. Han valdes utan diskussion, säger Gunilla Löfman, styrelsemedlem i Blindgården och styrelseordförande för Finlands svenska synskadade.

Wilhelm Holmberg vill inte svara på frågan varför han inte tog emot sin plats i styrelsen.

Finlands svenska synskadade beslöt efter detta att dra tillbaka sin klandertalan från Helsingfors tingsrätt.

Förbundet yrkade tidigare på att tingsrätten med hot om vite förbjuder stiftelsen att verkställa valet av Holmberg till styrelsemedlem.

"Vi har jobbat ett antal år med att utveckla bostadsverksamheten utan att lyckas"

Istället har en ny process inletts vid myndigheten som övervakar stiftelser, Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Styrelsen för förbundet Finlands svenska synskadade har gjort en anmälan om Stiftelsen Svenska Blindgården till PRS.

– Vi är inte nöjda med hur stiftelsen sköts. Vi har jobbat ett antal år med att utveckla bostadsverksamheten utan att lyckas. Det här är ett sätt att komma vidare, säger Gunilla Löfman.

Stiftelsens bostäder som är menade att hyras ut till synskadade hyrs ut på den fria marknaden till vem som helst. Du sitter själv i stiftelsens styrelse. Hur ser du på detta?

– Det är väldigt problematiskt och är en sak vi har haft på agendan många gånger. Men tyvärr är det fortfarande så här, säger Löfman.

Gunilla Löfman i närbild.
Bildtext Gunilla Löfman sitter på två stolar. Hon är både styrelseordförande i förbundet Finlands svenska synskadade och styrelsemedlem i Stiftelsen Svenska Blindgården.
Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

Inleddes för en månad sedan

Löfman är förtegen när det gäller innehållet i anmälan till Patent- och registerstyrelsen.

– Anmälan är inte en offentlig handling och jag kan inte kommentera den desto mera.

Utgående från anmälan inledde PRS den 7 maj ett tillsynsärende.

– Vi går igenom material som vi begärt in och därefter tar vi ställning till om verksamheten enligt vår uppfattning bedrivs enligt lagen och stadgarna. I det här fallet kom initiativet till utredningen utifrån, säger jurist Kati Huovinen vid PRS.

"Tyvärr kan jag inte kommentera det"

Huovinen vill inte i detalj gå in på den pågående utredningen. 

– Vi har ännu inte fått allt material som vi har begärt, men vi utreder både anmälan och stiftelsens svar utförligt, säger hon.

Stiftelsen har bostäder som ska hyras ut till synskadade, men nu hyrs de ut på den fria marknaden till vem som helst. Är det här något PRS nu tittar särskilt på?

– Tyvärr kan jag inte kommentera det. Om ett sådant påstående framförs är tillsynens uppgift att avgöra om det är i enlighet med stiftelsens ändamål. Eftersom utredningen inte är färdig ännu kan jag inte ta ställning till frågan, säger Huovinen.

Kan räcka omkring sex månader

Enligt Huovinen har PRS sänt frågor till stiftelsen och vill ha svar senast den här veckans onsdag den 9 juni, det vill säga i går.

– Efter att vi fått svar beslutar vi hur vi går vidare.

Om stiftelsen bryter mot lagen eller sina egna stadgar kan Patent- och registerstyrelsen kräva att stiftelsen korrigerar saken. 

Huovinen bedömer att utredningen kan ta omkring sex månader, men kan också bli färdig tidigare.

En del av styrelsen har lämnats utanför

Trots att frågorna är riktade till styrelsen har förbundet Finlands svenska synskadades representanter i styrelsen inte fått ta del av dem. 

Stiftelsens styrelse består av sex medlemmar varav tre representerar Svenska blindskoleföreningen och tre förbundet Finlands svenska synskadade.

Gunilla Löfman, som är styrelseordförande i förbundet och därmed ligger bakom anmälan till PRS, säger själv att hon är jävig.

Men det samma gäller inte för de två andra av förbundets representanter i stiftelsens styrelse. Ingen av dem sitter i styrelsen för Finlands svenska synskadade.

Ordförande kommenterar inte

Stiftelsens styrelseordförande Ralf Blomqvist vill inte kommentera varför en del av styrelsen lämnats utanför eller svara på andra frågor kring utredningen medan den pågår.

Han säger bara att Patent- och registerstyrelsen ska få svar på sina frågor.

På en allmän nivå är det stiftelsens styrelse som ska svara när PRS begär om en redogörelse.

Det här påpekar jurist Kati Huovinen och hänvisar till stiftelselagen.  

– Enligt stiftelselagen får inte styrelsen avgöra ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter så långt som möjligt har getts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om en styrelseledamot har förhinder ska dennes ersättare ges möjlighet att delta. Det är alltså en intern fråga för stiftelsen, säger Huovinen.

Korrigering 10.6 kl.9.27: Meningen om att förbundet ville förbjuda att Wilhelm Holmberg väljs in i stiftelsens styrelse preciserades.