Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elflyget är på stark frammarsch – kan bli verklighet för passagerare i Finland redan år 2026

En 3d-illustration på ett elflygplan.
Bildtext Den här svenska elflygplansmodellen för 19 passagerare kan vara den som först börjar användas på inrikesrutter i Finland. Bilden är en 3d-illustration.

Om fem år är det möjligt att du kommer att kunna åka med ett elflygplan på en reguljär flyglinje i Finland. Utvecklingen av både elflygplan och laddningsbara batterier har nämligen tagit stora steg framåt under de senaste åren.

Både stora och mindre tillverkare jobbar intensivt för att flygbranschen kraftigt ska minska på sina koldioxidutsläpp, berättar Olav Mosvold Larsen som är klimatchef vid den norska flygplatsoperatören Avinor.

– Sedan ungefär år 2015 när vi på allvar började studera elektrifieringen av luftfarten så har det skett lite av en revolution, säger han.

Ett mindre elflygplan flyger i Norge.
Bildtext Ett färdigt elflygplan för två passagerare på flygtur i Norge (räckvidd 130 km). Modellen heter Alpha Electro och har funnits i Finland sedan år 2018.

Han påpekar att det nu globalt pågår mer än 200 projekt där man tillverkar elflyg eller andra flygande fordon som drivs med el – hos allt från stora aktörer som Airbus och amerikanska rymdstyrelsen Nasa till mindre uppstartsföretag. 

Flygbolaget Finnair har till exempel ingått ett intresseavtal med det svenska uppstartsbolaget Heart aerospace, som utvecklar ett elflygplan för 19 passagerare. 

Planet är relativt litet eftersom de laddningsbara batterierna i nuläget annars lätt blir för tunga.

Målet är att det första exemplaret ska vara klart för sin premiärflygning med passagerare år 2026. 

– Vi vill vara nära utvecklingsarbetet för att kunna föra fram våra synpunkter och vår erfarenhet, och för att se i vilken riktning projektet framskrider, och hur snabbt, påpekar Anne Larilahti som är chef för hållbar utveckling på Finnair.

Om allt går bra så är det möjligt att Finnar kommer att skaffa just den här elplansmodellen, för att kunna trafikera på rutter som är kortare än 400 kilometer – främst inrikes, men också till exempel till Sverige och Estland.

Det här skulle också vara i linje med ett beslut som statsrådet fattade för en dryg månad sedan: den civila flygtrafiken inom Finland ska vara utsläppsfri senast år 2045.

"Realistiskt med elplan för 20 passagerare i slutet av 2020-talet"

Janne Mänttäri som är regeringsråd på Kommunikationsministeriet påpekar ändå att det kan räcka till slutet av det här årtiondet innan de första elplanen för cirka 20 passagerare börjar användas i Finland.

– Det finns fortfarande en hel del utmaningar med att ta fram elflygplan. Och det krävs flera år av tester för att se till att de är tillräckligt säkra. Många projekt har visat sig ha en lite orealistisk tidtabell, säger han.

Porträtt på Janne Mänttäri.
Bildtext Janne Mänttäri på Kommunikationsministeriet.

Mänttäri tillägger att man väntar sig att elflygplan kommer att börja användas i stor skala på 2030-talet. Då är det också troligt att modeller som kan ta fler än 20 passagerare lanseras. 

Under de kommande årtiondena väntas elflygplan få en stor betydelse för att minska på koldioxidutsläppen i inrikestrafiken, och också på kortare distanser till utlandet. 

Högre skatter kommer sannolikt också göra fossila bränslen dyrare i framtiden, vilket innebär att det snabbare kommer att löna sig för flygbolagen att satsa på elflyg.

Olav Mosvold Larsen beskriver elflygplan som en framtida succé för luftfarten.

– Jag är ganska säker på att passagerare i framtiden kommer att vilja flyga med flygplan som inte släpper ut koldioxid, så de inte påverkar klimatet negativt, säger han. 

Han tillägger att trots att planen till att börja med kommer att vara mindre så är de tystare och vibrerar betydligt mindre. Det ska bli betydligt behagligare att flyga.

Hybridplan och plan som drivs med vätgas

Dessutom lanseras hybridplan så småningom, och de ska till exempel kunna flyga på rutter till och från Mellaneuropa. Hybridplan drivs alltså både med fossilt bränsle och el. 

Bland annat flygplanstillverkaren Airbus jobbar på att utveckla hybridplan, berättade företaget i februari.

Flygplan som drivs med endast el kommer däremot inte att bli verklighet på långa rutter ännu på länge, bedömer experter. Det skulle krävas ett stort genombrott i batteritekniken så att batterierna blir tillräckligt effektiva, med tillräckligt stor energitäthet.

– Det kommer troligen att ta årtionden. Ett alternativ är att använda vätgas på längre flygningar, säger Janne Mänttäri på Kommunikationsministeriet.

Vätgas skulle möjliggöra betydligt mer energi per kilogram jämfört med laddningsbara batterier, så planen blir lättare. Och därmed blir det möjligt att driva också större plan miljövänligt med vätgas.

Airbus planerar till exempel att lansera ett lite större passagerarplan som ska drivas med vätgas. Det ska vara klart och godkänt cirka år 2035.

Fortsättningsvis viktigt med biobränslen

Biobränslen kommer också framöver att fortsätta ha en viktig roll när det gäller att minska på koldioxidutsläppen – särskilt på långa rutter.

– Problemet är bara att det finns ett begränsat utbud av biobränslen och de är också 3–5 gånger dyrare än fossila flygbränslen, så i praktiken används biobränslen på ett relativt litet antal flygningar, och inte heller i så stor utsträckning som möjligt, påpekar Anne Larilahti på Finnair.

50 procent av bränslet i de flygplan som drivs med fossila bränslen måste ändå tills vidare vara av fossila källor, enligt internationella avtal. Det har bland annat med säkerhetskrav att göra.

Syntetiska, miljövänliga bränslen väntas också lanseras kring år 2025 och också de kan blandas med det fossila bränslet, på motsvarande sätt som man gör med biobränsle.