Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beväringar erbjuds coronavaccin från och med juli

Aseenkäsittelykoulutus naisten erikoisjoukkoreservin valintakokeessa.
Bildtext De beväringar som vill kan få coronavaccin i militären från och med juli.

Försvarsmakten erbjuder beväringarna möjligheten att ta coronavaccin i Försvarsmaktens egen hälsovård. Vaccineringarna inleds i juli.

Vaccinen erbjuds de beväringar som inleder sin militärtjänst i juli, samt beväringar som ryckt in tidigare och fortsätter sin militärtjänst.

Beväringarna kan få sin första dos coronavaccin genom Försvarsmaktens egen hälsovård i juli och den andra dosen senare i höst. De som redan fått sin första vaccindos kan i sin tur får sitt andra vaccin av Försvarsmakten.

Det är frivilligt för beväringarna att ta vaccinet.