Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljökonsekvenserna av Korsnäs havsvindkraftspark utreds som bäst – dykare kartlägger strömmingens lekplatser

En dykare guppar i havet.
Bildtext Dykningar har inletts vid det planerade projektområdet till Korsnäs havsvindkraftspark.

Strömmingens lekplatser inventeras vid projektområdet för Korsnäs havsvindkraftspark. Även fågelutredningar har inletts på området.

Forststyrelsen har planer på att bygga en havsvindkraftspark ungefär 15 kilometer utanför Korsnäs kust. Upp till hundra vindturbiner ska resas på området.

Men först ska miljökonsekvensbedömningar göras och bland annat inventeringen av strömmingens lek har redan inletts.

Inventeringen genomförs av företaget Alleco som är en pionjär inom forskningsdykning och har gjort motsvarande lekinventeringar redan i årtionden.

– Med hjälp av lekinventeringarna utreder vi potentiella lekområden för strömmingen i projektområdet och dess närmiljö. Vi gör en dykinventering på under 10 meters djup i havsområdet, där vi söker strömmingsrom, berättar ledande expert Karoliina Jaatinen från konsultföretaget AFRY i ett pressmeddelande.

– Lekområden kommer att inventeras också på hösten och dessutom samlar vi in mer information genom att intervjua områdets fiskare, tillägger Ville Koskimäki, Forststyrelsens projektutvecklingschef för vindkraft.

Fågelbeståndet kartläggs

Utöver kartläggningen av strömmingens lekplatser har Vasa universitet inlett fågelutredningar på området.

– I år kommer vi att göra inventeringar av häckfågelbeståndet samt räkna rastande fåglar, kartlägga födoområden och genomföra ruggningsundersökningar, säger Koskimäki.

Utredningarna kommer att kompletteras under hösten 2022.

Enligt Pertti Tapio, direktör för Forststyrelsens vindkraftsverksamhet har man preciserat placeringen av planområdet så att det ligger längre bort från Kvarkens världsarvsområde, naturskyddsområdena och fiskarnas lekområden än den ursprungliga avgränsningen.

– Samtidigt kan en allt större del av vindkraftverken placeras längre ut tills havs, på djupare havsområden. Längre ut till havs belastar byggåtgärderna miljön mindre än när byggandet sker i grunda kustområden, konstaterar Tapio.

Ett möte för allmänheten kommer att ordnas efter semesterperioden.