Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Trump-erans handelstvister ska begravas och tätare globalt samarbete lovas – det står på agendan då Biden åkte mot Europa

USA:s president Joe Biden och hans hustru Jill Biden vinkar till kamerorna före avfärd mot Europa.
Bildtext Joe och Jill Biden strax före avfärd mot Europa. Biden har lovat att USA ska återta sin plats på världsscenen och återuppliva de goda relationerna med EU.

EU och USA ska lägga både handelstvisterna som uppstod under Donald Trumps tid i Vita huset och äldre dispyter bakom sig, då Joe Biden träffar EU-höjdarna i Bryssel den 15 juni. Då Biden åkte mot Europa fick Reuters tag på en preliminär agenda för mötet som gör gällande att parterna också ska ha allt tätare samarbete kring stora globala frågor.

Förväntningarna inför USA:s president Joe Bidens första besök i Europa har varit höga bland ledarna på bägge sidor om Atlanten.

Den transatlantiska relationen blev allt kyligare under Donald Trumps tid i Vita huset, som kantades av USA:s utträde ur en rad omfattande avtal, handelsdispyter och bristande kommunikation om avgörande utrikespolitiska beslut.

Charles Michel ja Ursula von der Leyen tekevät kyynärpäätervehdyksen.
Bildtext Biden ska träffa EU-komissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel i Bryssel.

Biden har själv sagt att toppmötet i Bryssel nästa vecka är en signal om att USA ska inta sin gamla plats på den världspolitiska scenen och att de transatlantiska relationerna har återgått till det normala.

- Kommer de demokratiska allianserna som till så stor del format det senaste århundradet att bevisa sin kapacitet att stå upp mot moderna hot och motståndare? Jag tror att svaret är ja. Och den här veckan i Europa har vi en chans att bevisa det, skrev Biden i Washington Post inför resan.

Flera EU-ledare har beskrivit mötet som en ny soluppgång för relationen till USA.

En agenda för toppmötet nyhetsbyrån Reuters har tagit del av visar hur det konkret ska gå till då USA och EU ska bygga en djupare, närmare relation igen.

Gammalt groll ska begravas

Dokumentet gör gällande att båda parterna ska förbinda sig att luckra upp de straffåtgärder som infördes sedan handelskriget mellan parterna bröt ut i början av år 2018.

Konkret ska båda parterna bland annat förbinda sig att häva tariffer på stål senast i december.

Rolls-Royce Trent -lentokonemoottori lentokentällä.
Bildtext USA har förargats över EU-länders subsidier till Airbus, medan EU har motsatt sig liknande förmåner till Boeing i USA.

Enligt dokumnetet ska EU och USA också förbinda sig att lösa äldre handelsbråk.

Båda ska förbinda sig att lösa den 16 år långa tvisten om subventioner till flygplanstillverkarna Boeing och Airbus, där bägge parter har anklagat varandra för att ge den "egna" tillverkaren oskäliga fördelar och förvränga marknaden.

Djupare samarbete kring globala frågor, hot

Enligt dokumentet ska EU och USA inte bara lösa gamla tvister utan också inleda ett allt tätare samarbete kring stora utrikespolitiska och globala frågor.

Konkret nämns klimatförändringen och att få slut på coronapandemin i dokumentet.

EU och Bidenadministrationen har hittills haft olika åsikter i en del pandemirelaterade frågor, bland annat om vaccintillverkarnas patenter temporärt borde hävas.

Nainen rokotettavana ulkona katoksessa.
Bildtext På många håll i världen har vaccineringstakten varit mycket långsam då länder ocg regioner med egen tillverkning och mer pengar har fått förkörsrätt till doserna.

EU har motsatt sig ett hävande, Bidenadministrationen har stött idén som en lösning på den långsamma vaccinationstakten i fattigare länder.

Dokumentet lovar att EU och USA ska hjälpa till med att få två tredjedelar av världens befolkning vaccinerad, men visar inte att det inför mötet skulle ha nåtts något samförstånd i patentfrågan.

Biden menade ändå att mer konkreta uppgifter om hur hela världen ska kunna få tillgång till vaccin ska offentliggöras under Europaturnén.

- Jag har en plan och den kommer att offentliggöras, sade Biden ombord på Air Force One.

Kinas växande makt

Däremot har båda parterna tydligen enats om att kräva vad dokumentet kallar en transparent utredning om pandemins ursprung som är fri från inblandning och bygger på konkreta bevis.

Världshälsoorganisationen WHO utförde en utredning tidigare i år, men sade att de inte fick tillgång till all data de skulle ha behövt.

Kina och Kinas växande makt figurerar också annars mycket i dokumentet, enligt Reuters.

Vladimir Putin och Xi Jinping träffades i St. Petersburg i juni 2019.
Bildtext Mer enad front mot Kina och Ryssland, lovar dokumentet Reuters har sett.

EU och USA ska i framtiden koordinera sin Kinapolitik och inleda ett djupare samarbete för att möta Kinas växande globala inflytande och militära, politiska och ekonomiska makt.

- Vi avser att nära konsultera varandra och samarbeta kring alla frågor inom ramverket för de liknande, multifacetterade bemötanden av Kina, där element av samarbete, tävlan och systemisk rivalitet ingår, står det i dokumentet.

Dokumentet lovar också närmare samarbete kring Rysslandspolitiken än under Trumps tid.