Hoppa till huvudinnehåll

Natur

En nyckelart i Östersjön – tusentals blåmusslor mäts och räknas varje år

Från 2021
Blåmusslor i labb.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Blåmusslan hör till de allra viktigaste arterna i Östersjön, precis som blåstång och ålgräs skapar den livsmiljöer för andra arter. Hur står det till med blåmusslan, det frågar vi blåmusselexperten Mats Westerbom.

Den årliga inventeringen av blåmusselbeståndet pågår vid Tvärminne zoologiska station på Hangö udd. Här har forskarna systematiskt följt med blåmusslan i 25 års tid.

Varje vår dyker forskarna ner under ytan till sex olika lokaler där sammanlagt 72 olika prov tas från fyra olika djup.

Sammanlagt blir det flera tusen blåmusslor räknas och mäts.

– Vi är intresserade av att veta hur miljöförändringen påverkar antalet blåmusslor och eftersom vi har så långa tidsserier kan vi ganska bra säga hur förändringarna i Östersjön påverkar blåmusslan, konstaterar Mats Westerbom.

Man står i labb.
Bildtext Forskare Mats Westerbom visar upp en så kallad Kautsky-hämtare med hjälp av vilken blåmusslorna inom ramen skrapas in i en påse.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Mats är den som vet mest om blåmusslan i vårt land, det handlar om en viktigt art, en så kallad nyckelart som har avgörande betydelse för andra arter i sin omgivning.

Blåmusslorna lever i Östersjön på randen av sitt utbredningsområde och nu vet forskarna att bland annat minskad salthalt och ökad temperatur påverkar arten negativt.

– Blåmusslan skapar en livsmiljö för andra arter där den lever. Blir musslorna mindre och färre minskar även de andra arterna, säger Mats Westerbom.

Blåmussla mäts.
Bildtext Samtliga musslor räknas och mäts. Så ser den största musslan ur just den här dagen.
Bild: Ilse Klockars / Yle
Små blåmusslor i fat.
Bildtext Musslan är en långlivad art och kan bli över 20 år gammal. Dessa individer är uppskattningsvid två år gamla.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Vill du höra mera om blåmusslan och vad som händer med vår skärgård ifall blåmusslan försvinner? Lyssna på intervjun med Mats Westerbom här.

Tusentals blåmusslor räknas och mäts varje vår

9:54

Avsnittet om blåmusslan ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.