Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Barnarbete ökar för första gången på två årtionden – framför allt tvingas fler riktigt unga barn arbeta

Från 2021
12-årig indisk industriarbetare har svårt att hålla sig vaken i textilfabrik.
Bildtext Längre dagar och allt farligare arbete, samtidigt som fler barn igen tvingas arbeta för att livnära sig och sina familjer. Unicef larmar om att arbetet mot barnarbetskraft har gått bakåt.
Bild: Rahul Jain

Fattigdom och kriser driver den negativa utvecklingen som troligen har förvärrats av coronapandemin, säger Unicef då FN-organet uppmärksammar den internationella dagen mot barnarbetskraft. Framför allt har antalet 5-11-åriga barn, som tvingas arbeta, ökat.

Då Unicef uppmärksammar den internationella dagen mot barnarbetskraft larmar FN-organet samtidigt om att en nästan två årtionden lång positiv utveckling nu har vänt.

För första gången sedan år 2000 har antalet barn som är tvungna att arbeta ökat.

Mellan åren 2000 och 2016 sjönk antalet arbetande barn från 246 miljoner till 152 miljoner tack vare hårt arbete av såväl FN, biståndsorgan, regeringar som medborgarorganisationer.

Pieni lapsi huuhtoo kultaa joessa Zimbabwessa.
Bildtext Antalet mycket unga barn som tvingas ta farliga jobb som permanent skadar deras hälsa har troligen ökat på grund av pandemins ekonomiska följder, tror Unicef och ILO.
Bild: Aaron Ufumeli / EPA

Sedan 2016 har antalet ändå ökat igen. De senaste siffrorna från 2020 visar att åtta miljoner fler barn, 160 miljoner, nu tvingas arbeta.

- Det är vad vi har kunnat mäta före pandemin. När vi sedan ser på pandemins effekter ger det oss ytterligare orsaker att oroas över utvecklingen, säger Claudia Cappa, äldre rådgivare vid Unicef.

Fattigdom, kriser driver ökningen

Enligt Unicef och FN-organet ILO har den negativa utvecklingen varit snabbast i Afrika.

Orsaken till att allt fler barn tvingas arbeta för att deras familjer ska klara sig är ändå de samma överallt. Det är en kombination av fattigdom, växande population och olika kriser som driver barn till arbete.

Nu när vi är inne på det andra året av nedstängda samhällen, stängda skolor, svåra ekonomiska störningar och sinande nationella budgetar tvingas allt fler familjer att göra hjärtskärande val

― Henrietta Fore

Coronakrisen har drabbat ekonomiskt sårbara familjer hårdast, familjer där barnen redan förut löpte hög risk att tvingas arbeta.

FN-organen är därför oroliga att den negativa utvecklingen har fått mer bränsle av pandemin.

- Vi förlorar redan mark i kampen mot barnarbete och det senaste året har inte gjort saken bättre. Nu när vi är inne på det andra året av nedstängda samhällen, stängda skolor, svåra ekonomiska störningar och sinande nationella budgetar tvingas allt fler familjer att göra hjärtskärande val, säger Unicefs direktör Henrietta Fore.

Om den nuvarande utvecklingen inte kan stoppas uppskattar Unicef och ILO att antalet arbetande barn kommer att stiga till 206 miljoner nästa år.

FN:s medlemsländer har förbundit sig att helt få slut på barnarbete år 2025, men det målet håller enligt Unicef på att bli omöjligt att nå utan stora satsningar.

Yngre barn, farligare arbete

Pandemin befaras också innebära att de barn som tvingas arbeta nu arbetar fler timmar per dag och i allt högre grad tvingas ta farliga jobb.

Alarmerande är också att ökningen är snabbast bland barn i åldrarna fem till elva år.

Enligt Unicefs experter kan ändå den negativa trenden snabbt brytas med rätt åtgärder.

Om åtgärder som barnbidrag, avgiftsfri utbildning och investeringar i bättre arbetsförhållanden och metoder inom jordbrukssektorn i fattigare länder kan stödas tillräckligt skulle antalet arbetande barn sjunka med 15 miljoner på kort tid.

Över 70 procent av allt barnarbete sker inom jordbrukssektorn.

- Vi står inför ett avgörande ögonblick och mycket hänger på hur vi nu reagerar på de här alarmerande siffrorna. Världssamfundet måste nu ta i med nya krafter och förnyat engagemang för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och barnarbete, sade ILO:s generaldirektör Guy Ryder.