Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna har snabbt skaffat sig extrakilon – drygt hälften av 20–54-åringarna har nu övervikt

Från 2021
Uppdaterad 10.06.2021 10:02.
En person utomhus i stavgångsmundering.
Bildtext THL: Coronaepidemin kan ligga bakom viktuppgången bland personer i arbetsför ålder

Två av tre män och varannan kvinna i åldern 20–54 i Finland väger för mycket, visar de nationella undersökningar FinHälsa och FinSote.

Av de finländska männen i åldern 20–54 år hade 65 procent övervikt eller fetma i fjol, visar de nationella viktindex-undersökningarna vid Institutet för hälsa och välfärd.

För kvinnor i samma ålder var de överviktigas andel 49 procent.

Viktkurvan pekar uppåt – sedan motsvarande mätning år 2018 har andelen personer med övervikt ökat i bägge grupperna.

"Av den arbetsföra befolkningen i åldern 20–54 år har andelen personer med övervikt och fetma på två år ökat med sex procent för männen och fyra procent för kvinnornas del", säger specialforskaren Katri Sääksjärvi vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett pressmeddelande.

"Och det är en verkligen signifikant och oroväckande förändring under en så här kort tidsperiod", säger Sääksjärvi.

Kroppsvikten har ökat för många

Var tredje kvinna och var femte man i arbetsför ålder har ökat sin kroppsvikt med minst fem procent under de tre senaste åren.

”Det är viktigare än någonsin att rikta tillräckliga resurser för att förebygga fetma, eftersom fetma blivit allt vanligare redan länge. Coronaepidemin kan ha gett ytterligare fart åt den oroväckande utvecklingen", säger Sääksjärvi.

Personer i arbetsför ålder hade i fjol i det stora hela liknande levnadsvanor som tre år tidigare – viktuppgången förklaras med flera smärre faktorer som samverkar.

Till näst ska forskarna undersöka om den ogynnsamma viktutvecklingen hopas i något särskilt samhällssegment.

På plussidan i utvecklingen kan noteras en något minskad riskkonsumtion av alkohol bland män i arbetsför ålder under de senaste åren.

55–74-åringar har mest övervikt

Övervikt och fetma var i fjol vanligast bland personer i åldern 55–74 år. Andelen med övervikt ökade dock inte i den åldersgruppen.

Hela 70 procent av männen och 63 procent av kvinnorna definierades ha övervikt eller fetma år 2020.

Bland personer över 70 år märktes coronaepidemin i form av minskad motion. 15 procent uppgav i fjol att de slutat motionera dagligen, medan fem procent uppgav att de börjat med det.

I åldersgruppen 75+ märktes den minskade motionen i form av viktnedgång hos många – det beror på att muskelmassan minskar av stillasittandet.

Diskussion om artikeln