Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Då man flyttar till glesbygden tar man beslutet att ha en bil” – vi frågade kandidater i Västnyland om miljöfrågor

Från 2021
Uppdaterad 10.06.2021 21:01.
Auto ajaa kuoppaista soratietä.
Bildtext En egen bil underlättar då avstånden på mindre orter är långa, fast det inte alltid är det mest miljövänliga alternativet. Arkivbild.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Sopsortering, solenergi och närproducerad mat nämns som viktiga inslag i klimatpolitiken på kommunal nivå.

Miljö- och naturfrågor är aktuella, inte minst i årets kommunalval som avgörs på söndag. Åsikterna skiljer sig mellan kandidaterna och kommunerna skiljer och miljön beaktas olika i olika frågor.

– Man vill ju att barnen också ska leva i en bra värld, säger socialdemokraten Milla Perttilä i Lojo. 

Milla Perttilä är förstagångskandidat och ställer upp för SDP i Lojo. Perttilä är mamma till fyra barn och säger därför att det är viktigt att värna om miljöfrågor i beslutsfattandet. 

en ung kvinna i mörkt hår och med tatueringar på armarna. Hon sitter i en gunga.
Bildtext Milla Perttilä ställer upp för första gången i kommunalvalet.
Bild: Milla Perttilä / Privat

En konkret miljöåtgärd Perttilä lyfter fram är sopsortering. Hon vill gärna förbättra sorteringsmöjligheter för folk som bor i småhus.

Något som också kommunerna måste tänka på är klimatmålen som Finland förbundit sig att följa. Kandidaterna nämnder konkreta åtgärder som kan göra kommunerna mer miljövänliga.  

I Raseborg vill Vänsterförbundets kandidat Nora Garusi att miljötänkandet ska inkluderas i uppfostran och utbildning. Garusi är närvårdare för barn och unga och turismföretagare. 

– Jag tycker att det är viktigt att redan ha med miljötänkandet i dagisen och i skolorna, berätta om klimatet och visa hur man kan leva en klimatsmart vardag, säger Garusi. 

En annan åtgärd Vänsterförbundets Nora Garusi vill satsa på är solenergi. Enligt Garusi borde solenergi bli mer tillgänglig för invånarna i Raseborg.  

en kvinna i 40-års åldern med ljusthår som ler mot kameran.
Bildtext Vänsterförbundets Nora Garusi i Raseborg vill införa veganmat i skolorna.
Bild: Ann- Marie Lindqvist

– Saker vi kan göra är att införa solenergi i offentliga lokaler och stödja medborgarna att använda solenergi mer än vad man gör just nu. 

 Också Sannfinländarnas kandidat i Hangö, Katja Liettyä, håller med om att solenergi är viktigt.

– Just nu är solenergi det viktigaste, man skulle behöva fler solkraftverk, säger Liettyä. 

ett porträtt på en medelålders kvinna i blont hår som tittar in i kameran.
Bildtext Sannfinländarnas Katja Liettyä i Hangö tror på cykeltrafiken i kommunen.
Bild: Kuvaamo

De Grönas kandidat Hilkka Toivonen i Sjundeå tycker att miljön ska beaktas i planeringen av alla kommunala ärenden. Miljön ska inte ses som ett separat ärende, utan vara med genom hela processen, säger hon.

– Planering är det viktigaste verktyget i kommunen som påverkar miljön, i första hand. Det vill säga hur man vill ha sin bosättning och på vilka ställen, säger De Grönas Hilkka Toivonen. 

– Sen kommer följderna, alltså hur man ska bete sig på de här områdena, hur man ska bygga, hur folk kommer till sin arbetsplats och hur de ska köpa sin mat. 

en äldre kvinna som sitter vid havet och tittar mot kameran.
Bildtext Hilkka Toivonen har ställt upp flera gånger för De Gröna i Sjundeå.
Bild: Hilkka Toivonen / Privat

Henrik Wickström är kandidat i kommunalvalet för Svenska folkpartiet i Ingå. Wickström säger att närproducerad mat är ett sätt för kommunen att nå klimatneutralitet. 

– Personligen hoppas jag på att vi ännu aktivare skulle kunna utreda möjligheterna att gynna de lokalproducerade produkterna. Men det här är inte lätt för det finns lagstiftning som reglerar det, säger Wickström. 

en ung man men börk hår som ler mot kameran, i bakgrunden syns en åker och några röda hus.
Bildtext Henrik Wickström är viceordförande i Svenska folkpartiet.
Bild: Monika Nyman

Hangökandidat: Man måste se till att unga inte väljer hamburgare istället för skolmaten

Maten är ett tema som har behandlats i Yles valkompass inför kommunalvalet. Kandidaterna tar ställning till förslaget om att endast servera vegetarisk mat en dag i veckan i skolorna. 

De Grönas Hilkka Toivonen säger att förslaget på en vegetarisk dag i veckan är strängt. Toivonen nämner att inhemsk mat borde införas på menyn i skolorna. 

– Istället för den vegetariska dagen kan man se till att minimera användningen av rött kött. Man kan laga fiskrätter av finländsk fisk och använda närproducerade råvaror, säger Toivonen.  

Sannfinländaren Katja Liettyä i Hangö säger att det viktiga är att maten är proteinrik och näringsrik. Grönsaker får gärna synas på tallriken så länge eleverna vill äta maten. 

– Jag ser det inte som en omöjlighet att ha en vegetarisk dag i skolorna, men man måste se till att eleverna inte lämnar maten oäten och istället går och tar en hamburgare, säger Liettyä. 

Koululaisen ruokailutarjotin.
Bildtext Sannfinländarnas Hangökandidat Liettyä skulle hellre se mer vegetariskt på skolelevers tallrikar varje dag, än att ha en fullständigt vegetarisk dag.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Vänsterförbundets Nora Garusi i Raseborg säger att frågan om vegetarisk skolmat borde ställas omvänt. 

– Jag skulle snarare säga att “borde skolor servera en dag kött i veckan”. Man skulle kunna ha en dag med vegansk mat för att uppväga den ena köttdagen, säger Garusi. 

Garusi säger att eleverna kunde bli inspirerade att äta veganskt också hemma om de fick smaka på veganska rätter i skolan. 

"När man flyttar till glesbygden tar man redan beslutet att ha bil"

Det fortskaffningsmedel man väljer påverkar klimatavtrycket. Kandidaterna för fram åsikter om dåliga cykelvägar och laddningsstationer för elbilar. 

Vänsterförbundets Nora Garusi i Raseborg säger att det är viktigt att kunna pendla till jobbet med tåg. Enligt Garusi kunde kustbanan utvecklas och hon skulle vilja införa fler laddningspunkter för elbilar och -cyklar. 

– Nu är det lite kämpigt att köra från Ekenäs till Karis, när man kommer fram är cykeln tom på batteri och man kan inte riktigt komma tillbaka, säger Garusi.  

Coronapandemin ändrade Garusis åsikt om kollektivtrafiken och hon säger att kollektivtrafiken inte längre är lika viktig. 

Linja-autopysäkki maaseudulla perunapellon kupeessa.
Bildtext Enligt Vänsterförbundets Nora Garusi är det onödigt att sätta pengar på busstrafiken i Raseborg.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Garusi säger att busstrafiken i Raseborg inte är lönsam då bussarna används av få och då Raseborg riskerar bli kriskommun.

– Nu när så många inser att man kan jobba hemma och barnen kan åka med skolskjuts till skolan så skulle jag kanske säga att kollektivtrafiken inte längre är lika viktig, säger Garusi. 

Svenska folkpartiets kandidat Henrik Wickström i Ingå säger att trafiklederna för lätt trafik borde utvecklas och bättre möjlighet för kollektivtrafik erbjudas.

– Vi har gjort stora satsningar på att utveckla den interna trafiken i kommunen men också trafiken utanför kommunens gränser. Kanske man då kan fundera på om man behöver ha två bilar i familjen, säger Wickström.  

Wickström säger att det är förståeligt att man behöver en bil för att vardagen på glesbygden ska bli smidig. 

– Vi funderar ju förstås också mycket på att utveckla flera laddningsstationer eftersom också elbilar blir vanligare, säger Wickström. 

En man sätter sladden in i en elbil som ska laddas.
Bildtext Mer laddningsställen, tycker SFP:s Wickström i Ingå och Vänsterförbundets kandidat i Raseborg.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Kandidaten för Socialdemokraterna i Lojo, Milla Perttilä, säger också att bilen är ett viktigt verktyg för att vardagen ska vara smidig. 

– Som mamma till fyra barn är det krångligt att ta sig fram utan bil. Men tågförbindelserna borde utvecklas i Lojo. Kollektivtrafiken är usel för tillfället, säger Perttilä. 

Också De Grönas Hilkka Toivonen i Sjundeå säger att man behöver bil på glesbygden.

– Egentligen är det redan ett val man tagit då man flyttat hit att man är tvungen att ha en bil. 

– Om kommunen själv använder bilar ska de se till att använda miljövänliga bilar så långt som möjligt. 

Enligt Toivonen är avstånden i kommunen för långa för att man skulle kunna ta sig fram endast med cykel året om. Toivonen säger att cykelvägarna i Sjundeå för tillfället är bristfälliga. 

– Med cykel kommer man någonstans, men inte trafiksäkert. Cykelvägar måste man prioritera, säger Toivonen. 

I bakgrunden syns Österbykorsningen i Ekenäs.
Bildtext Man kan ändå inte cykla året om, säger De grönas kandidat Toivanen.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

I Yles valkompass svarade Sannfinländarnas Katja Liettyä i Hangö att bilisterna i tätorten inte ska prioriteras framför cyklister och fotgängare. 

– Man ska uppmuntra folk att cykla i kommunen. Under sommaren kunde vi ha områden som skulle vara helt bilfria, säger Liettyä. 

Spara på miljöområden eller bygga och skapa jobb? 

Kommunerna i Västnyland äger skog- och naturområden. Inför kommunalvalet blir det aktuellt att diskutera vad som ska göras med naturområden i kommunerna och om man kan kompromissa i miljöfrågor om det skapar flera jobb. 

Svenska folkpartiets kandidat Henrik Wickström säger att det är viktigt att värna om miljön i Ingå då kommunen beslutar om nybyggen. 

– En viss utveckling i kommunen måste ske. Men det är viktigt att Ingås karaktär inte riskerar att försvinna. Med karaktären syftar jag på naturen som är unik för oss i Ingå, säger Wickström.  

Sannfinländarnas kandidat Katja Liettyä i Hangö säger att naturen ska beaktas från fall till fall. Enligt Liettyä måste man alltid kompromissa i naturvärden i någon mån då man bygger nytt. 

– Det beror på hur stort naturvärde det är frågan om. Om man behöver nya jobb tycker jag nog man måste överväga att kompromissa i naturvärden, säger Liettyä. 

Obemannad grävmaskin på ett arbetsområde
Bildtext Sannfinländarnas Katja Liettyä säger att nybyggen alltid i någon mån innebär kompromisser i miljövärden.
Bild: Yle/Petra Thilman

Enligt Vänsterförbundets Nora Garusi i Raseborg kan man skapa nya jobb genom att värna om miljön. 

– Jag tycker inte man kan kompromissa i naturvärden. Jag tror att man skapar jobb om man tar hand om miljön och hittar på nya lösningar att skydda den, säger Garusi.  

De Grönas Hilkka Toivonen i Sjundeå säger att det inte är nödvändigt att störa naturen för att utveckla kommunen. 

– Det finns redan områden i Sjundeå man kan bygga på utan att naturen lider. Så får vi också i fortsättningen ha den fina naturen i Sjundeå, säger Toivonen. 

Toivonen säger att människan redan borde ha lärt sig av sina misstag då det kommer till att göra kompromisser i miljöfrågor. 

– Människan är själv en del av den biologiska mångfalden. Om vi stör vår omgivning så tror jag att vi alla kommer lida.