Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fagerviksvägen strax klar, häststigen från 1300-talet får rejäl ansiktslyftning: "Hoppas ändå att hastigheterna hålls nere"

Från 2021
Stora vägarbeten på slutrakan med tunga maskiner på Fagerviksvägen i Ingå, invid Bruksträsket.
Bildtext De stora maskinerna jobbar för högtryck ännu invid Bruksträsket i Fagervik. Den gamla museivägen är smal och slingrar sig genom ett av våra äldsta kulturlandskap.
Bild: Yle/Anna Savonius

Lämpligt till den populäraste semestertiden efter midsommar blir den klar, vägen som nämns redan på 1300-talet, Fagerviksvägen i Ingå. Att rusta upp en gammal häststig är betydligt mer utmanande än att reparera en nyare sådan, som till exempel Barösundsvägen intill.

Fint blir det, säger Otto von Frenckell, markägare i Fagervik.

– Vi är tacksamma över det här och glada över att NTM-centralen har prioriterat vägen i år.

Nästa vecka borde vägen vara klar, säger Tuomas Vasama, underhållschef vid NTM-centralen.

– Vi inledde arbetet före vappen här och äntligen är vi på slutrakan. Vi arbetar med den sista ytan nu.

Det finns flera arbetslag vid Fagerviksvägen, här jobbar 15-20 personer för tillfället. Jobbet inleddes redan i fjol, med reparering av diken och dränering. Vägen används förutom av motionärer, cyklister, motorcyklar, bilar och lastbilar även av tyngre jordbruksmaskiner.

– Emellanåt gick det bättre att köra ute på åkern än på Fagerviksvägen, skämtar Otto von Frenckell om vägens usla skick innan reparationerna inleddes.

Lyssna på hela intervjun här, artikeln fortsätter efter ljudklippet!

Fagerviksvägen strax klar: Vi är både glada och tacksamma, säger Otto von Frenckell

15:54

Projektet är stort med nyländska mått mätt, det handlar om 1,3 miljoner euro. Asfalten är det dyraste materialet. Armeringsmattor har lagts ut på cirka en kilometers sträcka, det är fråga om de mest utsatta vägavsnitten på den 26 kilometer långa sträckan fram till Raseborgs tegel.

- I och med att vägen är så gammal är det svårt att få Fagerviksvägen i toppskick utan att bygga om den helt och hållet, poängterar Vasama. Vi gör underhåll nu och väntar oss att den håller 15-20 år framöver.

En lottovinst för oss

― Otto von Frenckell

Markägaren von Frenckell gläder sig stort över att vägen nu blir klar och betecknar det hela som "en lottovinst". Vägen har länge varit i undermåligt skick.

– Vi rör oss så här års dagligen med tunga jordbruksmaskiner, så för oss betyder det mycket i vardagen.

Det som har föranlett diskussion i trakten är logistiken mellan de olika arbetslagen. Den kunde ha koordinerats bättre.

– Långa vägavsnitt var länge i väldigt dåligt skick. Hade bottenfräsarna varit närmare dem som drog på första asfalten, så hade vi redan haft en bättre väg i våras, säger von Frenckell. Det här är ändå småsaker, i det stora hela är vi nöjda och tacksamma över att vägen nu blir klar. Vi kan nog lida några veckor till, småler han.

I och med att beläggningsarbetena blir klara i otakt – filen från Fagervik mot Ingå blev färdig snabbare än tvärtom – så körde många bilister rally och valde den nybelagda filen i stället för den halvfärdiga.

– Folk är otåliga, kommenterar von Frenckell. Man ska anpassa hastigheten till vägen man kör på. Om man vinner någon minut har det ingen betydelse i praktiken. Följ varningsmärkena!

Han hoppas att hastigheterna hålls vid 60 kilometer i timmen. En del vill se sig omkring, det finns både cyklister och motorcyklister på vägen. Många fräser på hårt i kurvorna. Motorcykelolyckor förekommer ofta här i trakten. Kurvorna finns kvar fast vägen är i bättre skick.

50 km/h fartbegränsning på Fagerviksvägen ställvis.
Bildtext Kommer de lägre hastigheterna att bestå också efter att vägen har blivit klar, är det många som frågar sig. Fagerviksvägen är smal.
Bild: Yle/Pia Santonen

Fagerviksvägen slingrar sig genom ett av Finlands äldsta kulturlandskap.

– Den finns första gången omnämnd på 1300-talet och vi har hittat stenar från Adolf Fredriks tid, på 1700-talet, berättar von Frenckell. Kungsvägen, Stora strandvägen, vad vi nu vill kalla den, är en del av den gamla postvägen mellan Oslo och Sankt Petersburg.

Under århundradenas lopp bättrar man således på en gammal hästväg. Skillnaden till Barösundsvägen intill, som byggdes på 1960-talet, är stor. Den är modern jämfört med Fagerviksvägen.

700 000 euro av riksdagen gav fart åt projektet

― Tuomas Vasama, NTM-centralen

– NTM-centralen fick 700 0000 euro direkt av riksdagen, det hjälpte nog upp helheten, framhåller Tuomas Vasama.

Otto von Frenckell instämmer. Tidsfönstret för reparationsarbetena var öppet till september, men Fagerviksvägen blir klar redan nu.

– Det betyder mycket för oss.

Senare i sommar kommer vägmarkeringar och grus att läggas på kanterna ännu, så det gäller särskilt för den lättare trafiken att ta det försiktigt på den nya beläggningen. Kanterna är höga.

Diskussion om artikeln