Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Byggarna för Drottningstranden i Lovisa är valda – hus med växthus och flervåningshus i trä utlovas

Från 2021
På bilden syns en skogbevuxen udde i Lovisaviken. Här kommer Drottningstranden att byggas.
Bildtext Vem som får bygga vid Drottningstranden är nu klart. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Småhusbyggarna och några företagsbyggare är valda för Bostadsmässan 2023 på Drottningstranden i Lovisa. Nu kan byggarna finslipa sina planer och ansöka om bygglov.

I slutet av maj hade 43 tomtansökningar för Drottningstranden lämnats in för Bostadsmässan 2023. Stadens kvalitetsgrupp samlades då för att gallra i ansökningarna som var av mycket hög kvalitet.

– Vi fick många ansökningar som fyllde alla kriterier. Alla kunde ha valts, men det här är ju en tävling så vi måste välja de mest lämpliga, säger Niina Okkonen som är projektchef för bostadsmässan i Lovisa.

Det gäller totalt 35 tomter, varav 17 är småhustomter, nio är företagstomter och nio är för flytande hus.

Valet av byggare bekräftades på torsdagen 10 juni av Bostadsmässkommittén. 

Alla småhustomter är reserverade och planerna har presenterats.

– Nu ska småhusbyggarna finslipa planerna, presentera dem för kvalitetsgruppen en sista gång och ansöka om bygglov.

I ett fall byggs två bostäder på samma tomt, ett så kallat generationshus, där två generationer ska bo vägg i vägg.

Däremot ska byggandet på tomterna i företagsform klargöras med entreprenörerna. Det gäller två våningshustomter, en parhustomt och de nio flytande husen.

Skiss av tre grå flytande hus vid en brygga.
Bildtext De flytande husen byggs sannolikt av olika byggföretag.
Bild: Lovisa stad

Tre ansökningar om de flytande husen lämnades in av tre olika företag.

Innan man börjar bygga ska man ännu komma överens om koncept och arkitektoniska lösningar samt om företagen bygger själva för att sälja husen vidare eller bygger tillsammans med till exempel en småhusbyggare.

Småhusbyggarna kommer från sex olika orter, Helsingfors, Esbo, Vanda, Lovisa, Klövskog och Borgå.

– Ansökningarna har inte behandlats på basis av namn eller ort, utan numrering. Kvalitetsgruppen har inte vetat till exempel vems ansökan nummer 12 är, betonar Okkonen.

Niina Okkonen står bland gröna träd och grönt gräs. Hon visar med handen hur högt marken ska höjas.
Bildtext Niina Okkonen guidar runt bland tomterna på Drottningstranden. Arkivbild.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Kvalitetsgruppen med representanter från bland annat Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad har haft många faktorer att ta ställning till för att hitta rätt byggare.

– Det är så många kriterier som måste fyllas och som baserar sig på svaren i blanketterna att det är svårt att sammanfatta kort så här muntligt, säger Okkonen.

Sammanfattat ska sökandena ha fyllt i sina visioner, önskemål och förutsättningar om bland annat planlösningar och arkitektonisk stil.

Samtidigt ska de också ta hänsyn till bostadsmässan och att både husen och de själva kommer att uppmärksammas på olika håll.

– Trots att de bygger för en bostadsmässa ska de ha i tankarna att det i första hand är ett hem de bygger, men det ska vara intressant och husen ska ha olika kvaliteter, säger Okkonen.

Kvalitetsgruppen har också fått ta ställning till hur området eller grannskapet kommer att se ut, det vill säga hur både husen och grannarna kommer att passa ihop.

– Vi vill se olika storlekar i kvadratmeter, ett- och tvåvåningshus och sluttningshus.

Hus på land och i vattnet, datorskiss.
Bildtext Skiss över det planerade bostadsområdet i Drottningstranden
Bild: Pressbild.

På småhusområdet uppförs hus byggda både i sten och i trä. En del av husen ska enligt planerna byggas av stockar och av korslimmat trä.

Det utlovas också hus med växthus som saknar motstycke i Finland samt ett flervåningshus i trä. 

"Om du frågar en trädgårdsmästare vilken typ av hus han skulle bygga, kommer han att säga ett glashus. För två år sedan började en humoristisk idé växa fram – hur skulle ett hus i ett växthus eller ett växthus ovanpå ett hus fungera i Lovisa. Intressanta projekt av detta slag finns redan i Sverige och Danmark. Och nu har vi redan nått detta skede med idén", säger vd och trädgårdsmästare Robert Jordas från Lappträsk i stadens pressmeddelande. 

På området för Bostadsmässan 2023 på Drottningstranden pågår för närvarande markbyggnadsarbeten i den norra och den centrala delen.

Småhusområdet blir klart för byggande i slutet av juni 2021. Byggandet på radhus- och parhustomterna i den centrala delen kan inledas tidigast våren 2022. 

Diskussion om artikeln