Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tusentals datorer har beställts till gymnasierna och yrkesskolorna då andra stadiet blir avgiftsfritt – men slutnotan är fortfarande öppen

Från 2021
Uppdaterad 11.06.2021 09:08.
Elever sitter vid ett bord och gör uppgifter på papper.
Bildtext I samband med att studier på andra stadiet blir obligatoriska ska utbildningen också bli avgiftsfri.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Anskaffningsrumban inför hösten, då andra stadiet ska bli avgiftsfritt, är på slutrakan i de flesta skolor. Men kostnaderna ser ut att bli mycket högre än regeringen räknat med. 

För de studerande har sommarlovet bara börjat, men i skolorna arbetar man redan för fullt med att förbereda sig på nästa skolår, då den utvidgade läroplikten träder i kraft. 

I augusti står skolorna inför en stor förändring, för då ska andra stadiet vara kostnadsfritt för de studerande som nu i vår gick ut grundskolan. Man ska alltså inte längre vara tvungen att betala för vare sig läromedel eller några andra verktyg eller material som behövs i undervisningen. 

De flesta skolor klara eller på slutrakan

En rundringning i Svenskfinland visar att de flesta skolor är klara eller på slutrakan med alla anskaffningar som ska göras. Beställningarna är gjorda, nu väntar man bara på att allt ska levereras.

– Vi börjar ha det mesta klart. Vi har lånedatorer för alla studerande som berörs av den utvidgade läroplikten. När det gäller utbildningen för krävande särskilt stöd kommer vi att ha klassvisa uppsättningar som finns i skolan och övriga studerande får låna en dator som de kan använda både hemma och i skolmiljön, säger Anna-Lena Forsman, rektor för lärande i yrkesskolan Optima. 

De flesta skolor har löst avgiftsfriheten så att alla studerande får en egen dator som de får använda under hela skolgången. Men det finns en del undantag, till exempel i Axxell har man nu beställt datorer för en tredjedel av de som inleder sina studier i höst. 

– Merkonomer och andra som behöver datorer i sina dagliga studier får en genast, de övriga får en dator så småningom beroende av behov, säger rektor Lena Johansson, som påminner om att Axxell också har lånedatorer från tidigare och datorsalar som de studerande får utnyttja. 

Porträttfoto av en kvinna som står i en trappa och ser in i kameran.
Bildtext Optimas rektor Anna-Lena Forsman säger att man i framtiden kommer att vara noggrann med att också arbetskläder bara används på skolan. – Vi är mer måna om att arbetskläderna och -skorna håller längre.
Bild: memento / Linda Tallroth-Paananen

Får använda egen dator om man vill

En del skolor, såsom Korsholms gymnasium, har köpt datorer, medan andra gått in för olika slags leasingavtal. 

– Vi har leasat datorer för ettorna. Det är meningen att de här datorerna kan användas för hela gymnasietiden och under studentskrivningarna, säger Annika Gustafsson, rektor i Pargas gymnasium. 

I de flesta skolor får man använda sin egen dator om man vill det, förutsatt att den klarar av alla program som behövs.

Då måste man också vara beredd att lösa eventuella tekniska problem, säger Monica Johansson, rektor i Borgå gymnasium. 

– Man kan inte fordra att skolan kan hjälpa om det är en väldigt annorlunda dator, då får man själv se till att man klarar av att använda den, säger Johansson.

Ett orosmoment är om alla de tusentals datorer som beställts kommer att anlända i tid. Världen lider av akut brist på vissa komponenter, och pandemin och den ökade efterfrågan på bland annat datorer har lett till långa leveranstider.

Men i de flesta skolor har man varit medveten om problemet och gjort beställningen redan i vintras. 

Också arbetskläder och verktyg på inköpslistan 

I yrkesskolorna måste man utöver datorer och läromedel också bekosta de verktyg och arbetskläder som utbildningen kräver. 

Vid en del yrkesutbildare, såsom Optima, får verktygen och arbetskläderna endast användas i skolan.

– Vi är mer måna om att arbetsskorna och -kläder håller lite längre. Det är klart att om man använder skolans kläder på fritiden nöter du dem på ett annat sätt än om du enbart använder dem i skolmiljön, säger rektor Anna-Lena Forsman.

På Yrkesakademin har man två system, beroende på vilken bransch man studerar, enligt rektor Boris Ståhl. Endera får man en mindre uppsättning verktyg som man får handha som egna, eller så finns de till förfogande på skolan. 

– Om man ser på till exempel elmontörer så vill man från branschen att de har verktyg då de är ute i det lärande arbetet, så de har en egen uppsättning verktyg. Då måste vi se till att de har såna då de far ut på praktik. Andra branscher har inte behov av personliga verktyg. 

Boris Ståhl, rektor på Yrkesakademin i Österbotten.
Bildtext Yrkesakademins rektor Boris Ståhl säger att komponentbristen som drabbat världen kan påverka leveranstiden, då hundratusentals datorer beställts till Finland i ett läge då efterfrågan redan sedan tidigare var hög.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

“Notan blir mycket större än statens anslag”

Regeringen har lovat att staten står för de kostnader som den här reformen orsakar, men de 129 miljoner euro som regeringen vikt för reformen kommer knappast att räcka till. 

I de flesta skolor som Svenska Yle talar med uppskattar man att prislappen för alla anskaffningar är kring 800-1200 euro per studerande, vilket är mycket mer än regeringen reserverat. 

Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen vid Helsingfors stad, säger att det inte ser ut som att den finansiering som regeringen vikt för reformen kommer att räcka till.

I Helsingfors har man redan tidigare erfarenheter av avgiftsfrihet, då man år 2019 genomförde ett försök där man delat ut avgiftsfria läromedel till studerande i andra stadiet.

– Utgående från det försök vi hade för ett par år sedan ser det inte ut som om den finansiering som regeringen reserverat kommer att hålla. Det finns ett glapp mellan det tillägg som staten lovat och det som vi har räknat att det kommer att innebära i praktiken, säger Thors. 

Hoppas på högre anslag nästa år

Också Marianne Pärnänen, rektor på Katedralskolan i Åbo, ställer sig skeptisk till den finansiering som regeringen lovat. Hon påminner också att den utvidgade läroplikten inte bara handlar om materialanskaffningar. 

– Utöver material och datorer krävs också annat stöd som de studerande har rätt att få inom den utvidgade läroplanen. Den biten kommer också att kosta ganska mycket för kommuner och skolor. 

Joakim Bonns, rektor på Korsholms gymnasium, hoppas att regeringen kommer att öka anslagen nästa år.

– Jag måste ju bara utgå från att det de säger är sant, att regeringen kommer att till 100 procent täcka de kostnader som uppstår. Budgetmässigt tar vi nu smällen för hela läsåret, men jag hoppas att det år 2022 kommer mer pengar från staten. 

Utöver finansieringen finns det en del öppna frågor om var gränsen för avgiftsfriheten ska dras. Enligt undervisnings- och kulturministeriet kan skolan ta ut skäliga avgifter för studieresor och evenemang, men endast om de är helt frivilliga. 

– Under normala läsår har vi haft ganska mycket program, men om allt ska vara gratis faller antagligen en hel del bort, säger Borgå gymnasiums rektor Monica Johansson.

Diskussion om artikeln