Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvärminne zoologiska får stort bidrag och startar centrum för klimat- och havsforskning

Från 2021
En man ute på en brygga. Väldigt disigt och dimmigt. Han ler stort och ser glad ut.
Bildtext Professor Alf Norkko leder Tvärminne zoologiska station i Hangö. Nu ska forskarna ta reda på hur Östersjön påverkar klimatet.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Tvärminne zoologiska station i Hangö får ett bidrag på tre miljoner euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. I och med bidraget blir satsningen på ett mångvetenskapligt centrum för klimat- och havsforskning verklighet.

Den nya mångvetenskapliga satsningen ska heta Centrum för kustekosystem- och klimatforskning, Coastclim.

Det är första gången som experter inom marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning ska samarbeta för att få mera kunskap om hur havet, kustmiljön och atmosfären samverkar och vad det betyder för klimatet.

"Vi vet att havens förmåga att lagra värme spelar en viktig roll för klimatet. Mer än 90 procent av värmen associerad med klimatförändringen har absorberats av världshaven. Vad vi däremot ännu inte vet är hurdan påverkan Östersjön har på klimatet", säger professorn i Östersjöforskning Alf Norkko i ett pressmeddelande från Helsingfors universitet, som Tvärminne zoologiska station är en del av.

Forskarna kommer att utföra olika mätningar i vattnet, bottensedimentet och platser där djur och växter lever.

"Ett friskt hav fungerar som en kolsänka som binder kol och bidrar till en god kolbalans i ekosystemet. Ett övergött hav som värms upp blir däremot en kolkälla som avger koldioxid och metan till atmosfären och därmed ytterligare förstärker den globala uppvärmningen", säger Norkko vidare i pressmeddelandet.

Är Östersjön kolkälla eller kolsänka?

Forskningen ska bland annat ge svar på om Östersjön är en kolkälla eller en kolsänka.

Helsingfors universitet samarbetar med Stockholms universitet i den nya mångvetenskapliga satsningen.

Från Helsingfors universitet deltar forskare från Centret för atmosfärvetenskaper under ledning av akademiker Markku Kulmala.

Professor Christoph Humborg leder den svenska delen av samarbetet. Han är gästprofessor vid Tvärminne zoologiska station.

Källa: Pressmeddelande från Helsingfors universitet

Diskussion om artikeln