Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Spännande med flytande röster i flera österbottniska kommuner tycker statsvetare – Vasa kan möjligen få känna av sannfinländsk frammarsch

Claus Stolpe.
Bildtext Statsvetaren Claus Stolpe

Efter kommunalvalet svingas sannolikt fler ordförandeklubbor av Sannfinländarna, för så pass tydliga är resultaten i de största opinionsundersökningarna, säger statsvetaren Claus Stolpe. I Österbotten fortsätter SFP dominera, men i flera kommuner flyter många röster efter populära politiker som klivit av.

Enligt Claus Stolpe, statsvetare på Åbo Akademi i Vasa, råder det ingen tvekan om att Sannfinländarna kommer att ta stora kliv framåt i det här kommunalvalet. Så pass tydliga är de senaste partimätningarna anser han.

Att Centern samtidigt tros backa kraftigt bäddar, enligt Stolpe, för ett spännande maktskifte framför allt i finskspråkiga landsbygdskommuner.

– Sannolikt måste det finnas en hel del kommuner där Centern tappar sin position som största parti. Om det samtidigt finns ett specifikt annat parti som starkt går framåt kommer det att kraftigt rumstera om i många kommuner, säger Stolpe.

Detta innebär samtidigt inval för kandidater som är oerfarna inom politiken.

– Vad är det för folk som partiet, som går starkt framåt, har att lägga in på tunga poster i nämnder eller kommunstyrelsen till exempel? De kommer att få ordförandeklubban på ganska många håll, så de har säkert en utmaning där kan jag tänka mig.

Varje kommun sin egen verklighet

I Österbotten är det givet att SFP fortsätter dominera, säger Stolpe. Men även här finns kommuner där Sannfinländarna kan knipa fler platser i fullmäktigesalen.

Stolpe tror att Vasa är en sådan.

– Jag kan tänka mig att det stora stöd som Sannfinländarna har kan avspegla sig i Vasa, där majoriteten ändå är finskspråkig.

I Vasa tror Stolpe även att Samlingspartiet kommer att återerövra några av de positioner man förlorade i valet 2017, då partiet gjorde ett katastrofval i staden – sannolikt mest på grund av sin positionering i debatten kring omfattande jour för Vasa centralsjukhus.

– Nu lär de komma starkt tillbaka.

I övrigt påpekar Stolpe att varenda en av de 14 kommuner som hör till Svenskösterbotten har sin egen särprägel.

– Varje kommun är sin egen verklighet i valet.

Stolpe pekar ändå ut ett par frågor som några kommuner har gemensamt. I både Kaskö och Korsholm präglas valet till en del av de upprivande fusionsdebatter som varit.

– Det tycks ha påverkat kandidatnomineringen, men kan också styra hur folk lägger sina röster – så att man röstar utgående från hur en förtroendevald agerade i fusionsfrågan.

I flera andra kommuner är det vindkraften som river upp starka känslor inför valet. Stolpe nämner Pedersöre, Kristinestad och Korsnäs.

Flytande röster

En fråga som Stolpe finner lite extra spännande är de kommuner där erfarna och populära politiker av en eller annan anledning inte längre ställer upp.

– Till exempel i Närpes och i Nykarleby finns oerhört många röster som flyter. Så vart går de rösterna?

Stolpe vill inte spekulera kring några nya röstdrottningar eller -kungar, eftersom det kan tolkas som att statsvetaren har en agenda och vill göra reklam för någon enskild kandidat. Däremot lyfter han gärna fram att valrörelsen har dominerats av frågor som inte har det minsta att göra med sådant som ett kommunfullmäktige fattar beslut om.

Man har diskuterat huruvida regeringen är dålig eller inte, eller huruvida ett EU-stödpaket är dåligt eller inte. Det har ju ingenting med saken att göra.

Stolpe hade gärna sett en diskussion på djupet om vilken kommunens roll ska bli i framtiden, om beslutsfattandet kring social- och hälsovården flyttas till landskapsnivå. Avgörande för kommunernas ekonomi är hur statsandelarna påverkas av reformen.

– Istället har man diskuterat huruvida regeringen är dålig eller inte. Eller huruvida ett EU-stödpaket är dåligt eller inte. Det har ju ingenting med saken att göra.

Det är förstås inte unikt för just den här valrörelsen att frågor som är aktuella inom rikspolitiken avspeglar sig i ett kommunalval, men Stolpe tycker sig ändå skönja en utveckling där det blir vanligare.

Hoppas på hyfsat valdeltagande

I kommunalvalet 2017 hade Österbotten högst valdeltagande av landskapen, 66,5 procent. Fastlandsfinland hade totalt 58,9 procent.

Stolpe hoppas att man skulle nå upp till 60 procent nu, men är tveksam trots att ovanligt många redan röstat på förhand.

– Det finns ju en orsak till att många röstade på förhand, man vill till exempel inte trängas i en vallokal under en pandemi. Själv var jag ensam med valfunktionärerna i vallokalen då jag var och förhandsröstade.

Hur det går på söndag är en helt annan fråga. Vädret kanske påverkar och får en del att välja andra aktiviteter framför att åka till vallokalen och rösta. Stugliv eller fotbolls-EM kan locka mer.

– Valdeltagandet kan nog sjunka jämfört med ett normalt val under normal tidpunkt.

Statsvetaren Claus Stolpe deltar i Yle Österbottens strömmade valvaka på söndag 13 juni kl. 19.55.