Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Undersergeant vid Nylands brigad i Ekenäs förödmjukade en underordnad – tingsrätten gav böter

Från 2021
Uppdaterad 11.06.2021 15:54.
En lång rad med beväringar med munskydd går in i en tegelbyggnad. I förgrunden syns en lastbil som väntar på att köra in på garnisonsområdet.
Bildtext Nylands brigad finns i Ekenäs. Arkivbild.
Bild: Malin Valtonen / Yle

En undersergeant vid Nylands brigad i Ekenäs har dömts i tingsrätten efter att han kallade en jägare bland annat för jävla invandrare och slagit jägaren i bakhuvudet. Undersergeanten döms för tjänstgöringsbrott, missbruk av förmansställning och ett fall av lindrig misshandel. Hens dom blir 40 dagsböter à 6 euro vilket blir 240 euro.

En undersergeant vid Nylands brigad har behandlat en underordnad beväring på ett förödmjukande sätt. Undersergeanten använde ett rasistiskt språk och fällde upprepade gånger rasistiska kommentarer om beväringens härstamning och intelligens.  

Undersergeanten kallade beväringen bland annat för jävla invandrare, dumma invandrare, jävla turk, jävla kurd och kebabsäljare. Undersergeanten hade också sagt “smutsigare än (beväringens namn)” när hen hade städgranskning i stugan. 

Undersergeanten sade också till jägaren att "dom borde ha fört dig bakom byggnad 8 och skjutit dig som dom gjorde här förr”.

Ett fall av lindrig misshandel förkastades

Västra Nylands tingsrätt anser det bevisat att undersergeanten begått tjänstgöringsbrott, att hen missbrukat sin förmansställning och begått ett fall av lindrig misshandel. 

Fallet med lindrig misshandel handlar om att undersergeanten begick fysiskt våld mot beväringen genom att slå denna några gånger med öppen handflata i bakhuvudet. Det här förorsakade jägaren åtminstone tillfällig smärta.  

Tingsrätten beslöt att åtalet om ytterligare en lindrig misshandel ska förkastas. Undersergeanten hade stuckit in vassa piggar från en kam i beväringens madrass, men tingsrätten anser att det inte har utretts att piggarna åsamkat målsäganden smärta.  

Nylands brigad: Beklagligt

Det är beklagligt att det har hänt, säger Janne Sarpoma, kommendör och ställföreträdande stabschef vid Nylands brigad.

– Men ur vår synpunkt ser vi att vårt rättssystem fungerar. Vi har nolltolerans mot allt osakligt beteende. Vi tar vårt ansvar då något sådant här händer.

Janne Sarpoma tror inte att domen i Västra Nylands tingsrätt kommer att få konsekvenser i arbetet på Nylands brigad. 

– Nej, inte direkt eftersom vi har nolltolerans. Med jämna mellanrum berättar vi för beväringarna om deras rättigheter och skyldigheter. 

Sarpoma tror ändå att det här fallet eventuellt kan användas som ett exempel i undervisningen på Nylands brigad.

Åklagaren yrkade på fängelsestraff

Brotten skedde för ungefär två år sedan, under vårvintern 2019. Det var kommendören för Nylands Brigad som hade fört över ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren beslutade väcka åtal. Stämningsansökan är daterat 2.3.2020. Västra Nylands tingsrätt behandlade fallet i början av 2021 och domen är nu offentlig. 

Åklagaren yrkade på villkorligt fängelsestraff eftersom brotten hade motiv som bygger på ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller annat motiv som är jämförbart med dessa.

Artikeln uppdaterades klockan 15.53 med kommentarer av kommendör Janne Sarpoma. Han intervjuades av Patrik Schauman.