Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor Kimmo Grönlund: Mitt hjärta blöder över Finlands ensidiga nationalistiska isolering mot EU-avtal om fri rörlighet

Uppdaterad 11.06.2021 21:02.
Kimmo Grönlund tittar ut med Åbo domkyrka i bakgrunden.
Bildtext Professor Kimmo Grönlund kritiserar den finländska regeringen för muren mot Estland.

– Mitt hjärta gråter över alla som på femton månader inte har fått resa till Finland. I hamnarna står myndigheterna och frågar ut svenskar och ester om deras orsak att resa till Finland. Det är inte okej i ett EU där de nationella gränserna inte längre borde existera. Det säger professor Kimmo Grönlund i en arg reaktion på krisen i förbindelserna mellan Estland och Finland.

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, har länge varit kritisk till Finlands agerande i fråga om coronaisoleringen. Han försvarar Estlands premiärminister som skrev ett öppet brev till den finländska statsministern.

"Femton månader regelvidrig gränsstängning"
"Femton månader regelvidrig gränsstängning" - Spela upp på Arenan

– Hon ser tydligen ingen annan utväg när det inte blir någon dialog mellan regeringarna, säger Kimmo Grönlund. Eftersom förhandlingarna inte har lett till någon lösning för pendlingstrafiken såg Kaja Kallas kanske ingen annan möjlighet än ett öppet brev i landets största tidning, Helsingin Sanomat.

Marins svar är att frågan kommer upp nästa vecka när det gäller färjpassagerarnas fria rörlighet. Från socialdemokratiskt håll säger tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja att det inte är bra att politisera hälsofrågor.

Var är den kritiska debatten om brottet mot Schengen- och Maastrichtavtalen?

Professor Kimmo Grönlund är förbryllad. Finland har ensidigt stängt gränserna till andra EU-länder, egentligen redan i mars 2020, och inte öppnat dem sedan dess. Han anser att Finland borde ha respekterat EU:s grundfördrag från Maastricht om fri rörlighet, och likaså Schengen-avtalet.

– Vi har en mycket konstig och restriktiv politik när det gäller EU:s inre gränser. Det har inte diskuterats kritiskt förrän nu, konstaterar professor Kimmo Grönlund. Han anser att oppositionen och medierna har varit tandlösa.

Det har irriterat väldigt många ester, som jobbar i Finland och är beroende av att pendla för att kunna hålla kontakten till sina familjer. Grönlund är säker på att väldigt många Sverigefinländare och finlandssvenskar som har starka band till Sverige också är irriterade.

Nationella gränser ska inte kunna stängas i EU

– Finland har valt en väldigt nationalistisk och egoistisk linje, som förbryllar mig. De partier som ingår i Finlands regering vill gärna framstå som moderna och liberala. Men det här är en typisk nationalistisk lösning där man överhuvudtaget inte respekterar det faktum att Finland är en EU-medlem.

Alla EU-medborgare har per definition rätt att förflytta sig fritt mellan medlemsländerna, utan gränskontroll. Många länder har nu tyvärr tidvis stängt gränserna, men ingen har hållit gränserna stängda lika länge som Finland, säger Kimmo Grönlund.

– Finland är beroende av estniska arbetare, men stänger ändå gränserna. Det är svårt att förstå. Det finns olika sätt att se till att resandet är relativt coronasäkert. Men hela tanken att de nationella gränserna i EU är avgörande är ganska främmande för mig.

Var är Nordenintresserade SFP?

Kimmo Grönlund anser det konstigt att SFP och deras nordiska samarbetsminister inte har profilerat sig i ärendet.

– Vi firar nästan 70 år av nordisk passfrihet. Om EU inte kan koordinera och enas om en likartad linje i bekämpningen av pandemin, då borde åtminstone de nordiska länderna ha klarat det.

Grönlund antar att regeringen inte är enig. Det finns politiska partier och ministrar som vill ha en mera liberal linje, medan Social- och hälsovårdsministeriet med Krista Kiuru i spetsen vill behålla en restriktiv linje.

Men nu borde man våga lita på vaccineringarna. Alla som tillhör riskgrupperna och är värst hotade av covid-19 är nu vaccinerade. Vi borde våga lite mera, säger Grönlund.

Finlands coronalinje inte lika framgångsrik mentalt

Det sägs att Finlands coronalinje har varit framgångsrik. Vi har haft färre döda och insjuknande i covid-19. Men framgången kan mätas på olika sätt, påpekar professor Kimmo Grönlund. Han ser problemet också ur en mentalhälsoaspekt. Rätten att möta nära och kära måste också beaktas.

– Vi måste respektera folks ork och hur finländarna mår efter femton månader av inlåsning i det egna landet, säger Kimmo Grönlund. Detsamma gäller alla dem som inte får komma till Finland. Nu har svenskarna inte fått resa till Finland på 15 månader, med ett kort avbrott i höstas. Mitt hjärta gråter varje gång jag står i hamnen i Stockholm. Där står myndigheterna och frågar ut resenärerna om deras orsak att resa till Finland. Samma utfrågning finns förstås i Estland. Det är inte okej längre, säger Kimmo Grönlund.

Finland är beroende av pendlare och turister och folk som måste kunna resa i jobbet mellan länderna. Men det kan också vara något privat, alla måste få resa fritt. Finlands regering ska inte lägga sig i och välja vem som får resa och vem inte, och med vilka fortskaffningsmedel. Det ankommer inte staten i ett fritt land, speciellt inte inom EU, säger Kimmo Grönlund.