Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Den gröna borgmästarkandidaten Anni Sinnemäki misstänks för tjänstebrott – De Gröna i Helsingfors ger henne sitt fulla stöd

Från 2021
Uppdaterad 12.06.2021 15:22.
anni sinnemäki
Bildtext Anni Sinnemäki är De Grönas kandidat för borgmästarposten i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

Helsingforspolisen misstänker Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (De Gröna) för tjänstebrott. Utredningen gäller en tvist om undantagslov för ett parhusbygge i Mejlans villaområde år 2016. Ordföranden för De gröna i Helsingfors, Outi Lindqvist, ger Sinnemäki sitt fulla stöd.

I ett textmeddelande till Yle säger Outi Lindqvist att polisen utreder det eventuella tjänstebrottet och att hon inte kan kommentera saken överhuvudtaget. Hon spekulerar heller inte i om misstankarna kan påverka väljarnas beteende i morgondagens kommunalval.

Misstankarna mot Sinnemäki gäller alltså ett undantagslov som beviljades ett husbygge i Mejlans i Helsingfors

Bekant familj fick undantagslov

Till skillnad från många andra fick skådespelaren Pihla Viitala med familj ett undantagslov för att ersätta en gammal 26 kvadrats utebyggnad med ett nytt 200 kvadratmeters parhus i Mejlans villaområde i Helsingfors för fem år sedan då området fick en ny detaljplan.

Tomterna på området ägs av Helsingfors stad, som bestämmer över områdets detaljplan och bygglov.

Anni Sinnemäki var år 2016 biträdande stadsdirektör i Helsingfors, med ansvar för stadsplanering, och satt därför med i stadsplaneringsnämnden, där beslutet om familjen Viitalas ansökan om undantagslov fattades.

Viitalas familj är Anni Sinnemäkis bekanta. Sinnemäki fick delta i diskussionen men inte rösta om ärendet och ansökningen godkändes enhälligt.

Sinnemäki bekräftar att brottsmisstankarna gäller besluten som fattades år 2016 gällande undantagslovet för den nya detaljplanen. Enligt Sinnemäki har hon hörts i frågan förra hösten.

Sinnemäki säger också att hon informerat De gröna om förundersökningen innan hon fastställdes som kandidat.

Sinnemäki förnekar alla anklagelser.

– Jag har absolut inte gjort mig skyldig till tjänstebrott, säger Sinnemäki till Yle Uutiset. Jag har inte deltagit i beredningen av undantagslovet eller påverkat dess innehåll. Det har tjänstemännen gjort. Beslutet är offentligt och det har gått att besvära sig emot det.

Sinnemäki medger att hon var med på det möte då stadsplaneringsnämnden fattade beslut i ärendet. Hon säger att hon ändå inte deltog i diskussionen om lovet.

På frågan varför De Gröna inte tidigare uppgett att polisen utreder misstänkt tjänstebrott säger Sinnemäki att partiet gjorde bedömningen att ärendet har behandlats i offentligheten redan så noggrant, att det inte fanns skäl att göra det igen.

Tvist om bygglov

Undantagslovet som familjen Viitala fick väckte en hel del känslor bland de övriga invånarna i området. Många andra familjer ansökte om undantagslov men fick inte lov att bygga ens en liten bastubyggnad.

Helsingfors stad äger alla tomter på området och hyr ut dem till invånarna.

Den pågående utredningen ska ta reda på ifall Sinnemäki påverkat beslutet om undantagslovet och ifall hon varit jävig under vissa skeden i beslutsprocessen.

Sinnemäki kommenterade familjen Viitalas undantagslov redan i samband med en artikel av Yle Uutiset år 2018.

– Jag har varit medveten om bygget och om processen. Jag har inte i något skede av processen diskuterat ämnet med någon. Jag har inte berättat min åsikt eller gett någon instruktioner. Jag har inte överhuvudtaget öppnat min mun. Jag har inte ens gett råd åt familjen Viitala, försvarade sig Sinnemäki år 2018.

Pihla Viitala med familj misstänks inte för något brott. Till MTV:s nyheter säger Viitala att hon inte en endaste gång har diskuterat husbygget eller undantagslovet med Sinnemäki.

- Inget brott har skett. Det var nämnden som enhälligt beslöt om lovet, inte Anni Sinnemäki.

Förvaltningsdomstolen: Vänskap inte jäv

Förvaltningsdomstolen har behandlat tvisten kring detaljplanen i Mejlans, även om den inte tagit ställning till familjen Viitalas undantagslov.
Sex privatpersoner och tre bostadsaktiebolag överklagade detaljplansbeslutet genom besvär till förvaltningsdomstolen. Besvären gällde bland annat skyddsmärkningar och antalet byggrätter. Förvaltningsdomstolen förkastade besvären i januari 2020.

Enligt domstolen var Sinnemäki inte jävig i beslutsfattandet om Mejlans detaljplan. Då sa domstolen att vänskapen mellan Sinnemäki och Viitala inte är ett sådant förhållande som enligt förvaltningslagen skulle göra Sinnemäki jävig.

Förvaltningsdomstolens beslut gällde ändå inte familjen Viitalas undantagslov och därmed har domstolen inte tagit ställning till Sinnemäkis eventuella jäv i beviljandet av undantagslovet.

Förvaltningsdomstolens beslut om detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft, eftersom man har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Poliisi epäilee vihreiden pormestariehdokasta Anni Sinnemäkeä virkarikoksesta tutun näyttelijän paritalohankkeessa av Katri Kirsi. Översättningen är gjord av Stefanie Lindroos.

Artikeln har uppdaterats 12.6 klockan 12:15 med uppgiften om att De Gröna i Helsingfors står bakom Sinnemäki.

Artikeln uppdaterades 12.6 klockan 15.10 med en intervju med Sinnemäki.