Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Analys: Tänkbara majoriteter sprack i Helsingfors – och vem är Minja Koskela?

En ung kvinna ser in i kameran, hon ser allvarsam ut. Brevid henne ett porträtt på en allvarsam man.
Bildtext Vänsterförbundets Minja Koskela slog med 5 600 röster riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki och Veronika Honkasalo, som båda är två mer kända namn inom politiken.

Både den rödgröna majoriteten och den bestående av Samlingspartiet och De Gröna sprack nu i Helsingfors. Det här betyder svåra förhandlingar under kommande valperiod. Det är inte ens självklart vilka partier som ska få en post som biträdande borgmästare då Vänsterförbundet sannolikt vill ha utdelning för valframgången. Partiet har ett för den stora allmänheten okänt namn att tacka för sin valframgång.

Hade Socialdemokraterna i Helsingfors ordnat en traditionell valvaka hade början av kvällen sannolikt förorsakat skrämselhicka och besvikna miner.

SDP såg under långa tider av kvällen ut att bli bara fjärde störst i Helsingfors efter Vänsterförbundet. Under pågående valperiod har SDP haft 12 mandat och Vänsterförbundet 10.

Att SDP såg ut att tappa mandat och Vänsterförbundet gå framåt berodde sist och slutligen på att man i olika röstningsområden räknade rösterna i olika takt. 

De östra stadsdelarna i Helsingfors, där SDP brukar få många röster, var långsamma med att redovisa sina röster, medan röstningsområden närmare centrum, där VF är populära, räknade i en snabbare takt.

Feministiska partiet föll ur

När alla röster var räknade visade det sig att SDP till slut hade gjort ett bättre val än senast och gick framåt från 12 till 13 mandat medan Vänsterförbundet gick framåt från 10 till 11 mandat. Samtidigt tappade De Gröna 3 mandat från 21 till 18. Det här innebär att den så kallade rödgröna majoriteten försvinner. 

De Gröna, SDP och VF har nu tillsammans 42 mandat, vilket inte ger en majoritet i ett stadsfullmäktige med totalt 85 platser. Ett tänkbart stödparti är feministiska partiet, men nu föll partiet ur fullmäktige efter att under den pågående valperioden haft ett mandat.

Inte heller de två stora, Samlingspartiet och De Gröna, får nu en egen majoritet i fullmäktige.

Sammantaget betyder allt det här att kommande valperiod i Helsingfors kan präglas av svåra politiska förhandlingar, då partierna tvingas hitta nya majoriteter för att få igenom sina hjärtefrågor. 

Svåra borgmästarförhandlingar

Redan borgmästarförhandlingarna blir svåra, då Vänsterförbundet sannolikt vill ha en post som biträdande borgmästare. Förutom borgmästarposten, som går till största partiet Samlingspartiet, finns fyra poster som biträdande borgmästare. De kan i princip fördelas hur som helst bland de största partierna.

Under pågående period har Samlingspartiet haft en biträdande borgmästare, De Gröna två och SDP en. Ett tänkbart scenario kan nu bli att Samlingspartiet, De Gröna, SDP och VF får varsin biträdande borgmästare. Om alla partier kommer att vara nöjda med det är en annan fråga.

Samlingspartiet stora vinnare

Också i grannstäderna Esbo och Vanda blev Samlingspartiet störst. I Esbo gjorde partiet ett bra val och ökade med två mandat och i Vanda blev Samlingspartiet överraskande nog största parti. På förhand förutspåddes kampen om största parti stå mellan SDP och Sannfinländarna.

I Vanda var det sannolikt det låga valdeltagandet, under 50 procent, som avgjorde resultatet till Samlingspartiets fördel. Partiets väljare brukar rösta flitigt, i motsats till Sannfinländarnas. Det gjorde också att Sannfinländarnas riktigt stora skräll i Vanda uteblev.

De Gröna gick det däremot sämre för både i Esbo och Vanda. Partiet tappade tre mandat i båda städerna. Det kan bero på ett allmänt proteströstande mot partiets politik i regeringen, eller mot hur partiet agerat lokalt. 

SFP störst i Kyrkslätt men ändå inte

SFP då? Partiet blev störst i Grankulla igen och störst i Kyrkslätt också, men inte i form av antalet mandat. Den speciella situationen i Kyrkslätt uppstod eftersom Samlingspartiet hade ett valförbund med KD och tack vare det fick ett mandat fler än SFP. Samtidigt hade SFP ett större väljarstöd mätt i procent. 

Det kan partiet tacka Anders Adlercreutz för. Han fick mer än tio gånger så många röster som nummer två av SFP:arna i Kyrkslätt.

Okänt namn fick fler röster än sittande riksdagsledamöter

Till slut till frågan alla nu ställer: Vem är Minja Koskela?

Koskela är bloggare, författare och aktivist och numera också ny fullmäktigeledamot för Vänsterförbundet i Helsingfors. Hon fick flest röster av partiets kandidater. Med sina 5 600 röster slog hon riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki och Veronika Honkasalo, som båda är två mer kända namn inom politiken.