Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill ha mera pengar för tomter i Läpp i Karis

Helikopterbild av korsningen i Karis läpp
Bildtext Raseborgs stad vill ha mera betalt för tomterna som finns i Läpp. De finns uppe till vänster i bilden.

Raseborgs stad har fått in två anbud på affärstomter i Läpp i Karis. Stadsstyrelsen ansåg att anbuden var för låga och förkastade dem.

Staden lade tidigare i år ut tre tomter till salu i Läpp. Staden fick in varsitt anbud på två av tomterna.

De tre tomterna som staden försöker sälja ligger vid riksväg 25, väster om avtaget till Läpp. De har en sammanlagd byggrätt på över 9000 kvadratmeter.

Anbudet för den ena tomten med en byggrätt på drygt 2000 kvadratmeter var 50 000 euro. För den andra tomten som har en byggrätt på drygt 5600 kvadratmeter fick staden ett anbud på 100 000 euro.

Dessutom finns det en tomt som är tänkt för lagerbyggnader som har en byggrätt på 1400 kvadratmeter.

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen (25.5) att förkasta anbuden eftersom de var för låga. Styrelsen gav tekniska centralen i uppdrag att fortsätta försäljningen av tomterna i Läpp.