Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Unga vill lämna Finland

Från 2015
Uppdaterad 01.06.2016 13:56.
En hand som håller i ett pass.

Barnen är vår framtid. Samtidigt bestämmer sig de unga vuxna för att lämna Finland och bosätta sig utomlands. Unga vill följa sina drömmar och hitta sig själva. Problemet är att den framtid de vill ha möjligtvis inte finns i Finland.

För att få en tydligare bild av hur situationen verkligen är, skapade vi ett webbaserat frågeformulär i vilket vi bad finländare i alla åldrar att svara på frågor om deras framtid. 50 personer svarade på undersöknignen.

Av de unga (14-20 år) som svarade på formuläret visade sig bara 2 av 40 vara säkra på att de vill bo kvar i Finland hela sitt liv.

“Det är lärorikt för alla att testa på något nytt och ett möte med en främmande kultur är lärorikt och man växer så otroligt som människa”

― Kommentar från undersökningen.

Orsakerna till varför unga är mer intresserade av att vara bosatta utomlands är många. Miljön och studierna verkar påverka stort på valet att flytta utomlands, men även intresset för att möta nya kulturer är betydelsefullt.

Om Finland ansträngde sig för att ta emot mera nya kulturer eller ens uppskatta de kulturer vi redan har i vårt land, som den samiska kulturen, kanske inte mer och mer unga valde att flytta utomlands för att möta dessa kulturer.

― Kommentar från undersökningen.

Finland ute i världen

Många finländare anser att resten av världen inte vet så mycket om Finland. En av dessa finländare är före detta minoritetsombudsman och nuvarande riksdagsledamot Eva Biaudet.

- De flesta människor i världen vet ingenting om Finland. De som jobbar med internationella frågor vet att vår skola klarat sig bra i internationella jämförelser, att vi är mer jämställda än många andra och att vi har ren natur. Idag har denna glansbild fått en törn och internationella tidningar såsom New York Times rapporterar om rasism. I Europa vet man också om att Finland har en regering med ett nationalistiskt parti.

Eva Biaudet lutad mot bardisk på teaterpaus.

Med den nya regeringen kom även en ny utrikespolitik. Biaudet tycker att Finlands utrikespolitik just nu är kortsiktig och egoistisk på grund av alla nedskärningar, speciellt nedskärningarna av Finlands bistånd till världens fattigaste länder och de FN-organisationer som arbetar med fattigdom och utveckling.

- Nästan hälften av de finländska hjälporganisationernas stöd skärs bort. Mycket kompetens tappas bort eftersom de här människorna småningom börjar jobba med annat.
Biaudet tillägger även att hon tycker utrikesministern skulle få arbeta mer för kvinnors och flickors rättigheter och rätt till sin egen sexualhälsa, som preventivmedel och abort.

Globalisera Finland

Åsikterna är varierande när frågan om Finland borde bli mer internationellt tas upp. Ändå tycker majoriteten att Finland borde satsa på att bli mer internationellt involverat.

Importen av utländska varor väcker intresse, många av de som svarade på undersökningen tycker att de stora klädkedjorna borde utvidga sin försäljning till Finland. Samtidigt anses det att exporten av finländska varor är väldigt viktig.

Bella Paasimäki, Sofia Sjöblad och Fanny Vuollet, Vasa övningsskolas gymnasium
Den här texten är skriven av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.