Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FN-undersökning: Finland bäst på hållbar utveckling – coronapandemin har stannat upp utvecklingen globalt

Från 2021
Nuorten ilmastomielenosoitus.
Bildtext Finland får i rapporten kritik för sitt arbete mot klimatförändringen.
Bild: Jani Saikko / Yle

Finland är bäst i världen när det gäller hållbar utveckling, visar en undersökning gjord av FN:s hållbarhetsnätvek och Bertelmann-stiftelsen. Men globalt har hållbarhetsutvecklingen gått bakåt för första gången sedan år 2015 på grund av coronapandemin.

I undersökningen tittar man på 17 SDG-mål, eller globala mål som FN-länderna enats om 2015 och som man strävar efter att nå år 2030. Man jämför hur bra olika länder lyckats nå målen och Finland är alltså det land i världen som lyckats nå målen allra bäst. 

Enligt de globala målen ska fattigdom och hungersnöd vara utrotade 2030, alla människor ska garanteras god hälsa och välmående, alla ska ha tillgång till bland annat utbildning och rent vatten och jämställdhet ska råda. Också klimatet tas upp i flera punkter.

Coronapandemin har påverkat också den hållbara utvecklingen i världen. För första gången sedan 2015 ser utvecklingen ut att gå mot det sämre.

– Fattigdomen och arbetslösheten har ökat på grund av pandemin och det är sannolikt att siffrorna är ännu sämre än de vi nu ser, eftersom statistiken sackar efter, säger professor Jeffrey Sachs som leder FN-undersökningen.

Finland behöver förbättra sina tag mot klimatförändringen

Finland får i undersökningen 85,90 poäng av 100 och kommer först av 165 länder i jämförelsen.

Enligt undersökningen anses Finland ha uppnått SDG-målen om att utrota fattigdom, att trygga utbildning för alla barn och att trygga tillgången till rent vatten. Finland anses även erbjuda alla sina medborgare förmånlig grön energi.

Det finns ändå flera områden där Finland fortsatt har utmaningar. Enligt rapporten måste Finland skärpa sig när det gäller att ta tag i klimatförändringen samt när det gäller ansvarsfull produktion och konsumtion.

Trots att Finland och de andra nordiska länderna klarar sig bra i undersökningen är det oklart om det är möjligt ens för dem att nå SDG-målen 2030. 

Vindkraftverk i horisonten av en skogshöjd.
Bildtext Finland får fulla poäng för tillgången till miljövänlig energi.
Bild: Marko Kotilainen

De rika tar lån för att klara sig, de fattiga faller av kälken

Rapporten visar att de rika länderna, som Finland, klarat coronapandemin genom att ta mera lån, medan fattiga länder med dålig kreditvärdighet inte har den möjligheten.

Rapporten efterlyser snabba förnyelser när det gäller skatter och finanspolitik, samt lättnader när det gäller de fattigare ländernas skulder - så att deras utveckling inte stannar av för gott på grund av pandemin.

– Om det internationella samfundet lär sig av den här pandemin, är vi i framtiden bättre rustade för att svara på och återhämta oss efter andra hot, slår rapporten fast.

De länder som utvecklats mest när det kommer till hållbar utveckling är länder i östra och södra Asien. Bangladesh, Elfenbenskusten och Afghanistan är de länder som gått framåt mest, men rapporten påpekar att deras utgångsläge var väldigt lågt.

Bland de 165 länder som var med i undersökningen klarade sig Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Tchad sämst. De länder som backat mest enligt rapporten är Venezuela, Tuvalu och Brasilien.

Diskussion om artikeln