Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

CNN: Strålningsläcka misstänks vid kinesiskt kärnkraftverk – franska delägaren har bett USA om hjälp med "nära förestående strålningshot"

Uppdaterad 14.06.2021 17:04.
kärnkraftverk i shanghai
Bildtext Kina har snabbt utvidgat sitt nät av kärnkraftverk. Fem procent av landets energi produceras nu med kärnkraft.

Amerikanska myndigheter har de senaste veckorna försökt utreda hur allvarlig en läcka vid ett kärnkraftverk i södra Kina egentligen är, rapporterar CNN. Utredningen inleddes efter att den franska delägaren till kraftverket bad USA om hjälp med läckan och uppgav att kinesiska myndigheter försöker hemlighålla den.

Amerikanska myndigheter har den senaste veckan försökt reda ut hur allvarlig en misstänkt strålningsläcka vid ett kärnkraftverk i södra Kina egentligen är, rapporterar CNN.

Utredningen körde igång efter att USA:s energidepartement den åttonde juni fick ett brev från kraftverkets franska delägare med en vädjan om akut teknisk hjälp.

Enligt bolaget Framatome har ett problem uppstått vid kraftverket och förhöjda strålningsnivåer har uppmätts utanför kraftverket.

Centrala Guangzhou har ungefär fem miljoner invånare och växer på höjden. Finanscentret Chow Tai Fook är 530 meter högt.
Bildtext Megastaden Guangzhou med 15 miljoner invånare ligger på bara drygt 100 kilometers avstånd från Taishan.

Detaljerna är oklara, men enligt brevet är det frågan om ett "nära förestående strålningshot" som kan utgöra fara för befolkningen.

Enligt Framatome har det kinesiska statsägda bolaget som driver kraftverket inte vidtagit tillräckliga åtgärder, medan de kinesiska myndigheterna har reagerat med att höja det tillåtna gränsvärdet istället för att slå larm.

Gränsvärdet uppges nu vara dubbelt så högt som det ursprungliga värdet.

Inte ännu en kris

Kraftverket i Taishan i Guangdong ligger tätt intill stadens nästan en miljon invånare, medan jättestäderna Macao, Guangzhou, Hongkong och Shenzhen ligger på kring hundra kilometers avstånd från kraftverket.

Sammanlagt bor över 120 miljoner människor inom en radie på några hundra kilometer från kraftverket.

Medan CNN:s källor uppger att den amerikanska administrationen inte ännu anser att läget utgör någon kris, har situationen behandlats på hög nivå i USA och med tät kontakt med den franska regeringen.

Nationella säkerhetsrådet har diskuterat läget vid två tillfällen, först på hög tjänstemannanivå och sedan på vice ministernivå, enligt CNN.

Kina vill ge ett sken av att allt alltid står rätt till.

― Cheryl Rofer

Också Kina har kontaktats, men till vilken grad och nivå är okänt.

Formuleringen i Framatomes brev anses vara viktig. USA har exportbegränsningar för teknologi och kunnande inom kärnkraftssektorn, men med undantag.

Ett undantag är vid ett läge där det finns ett "nära förestående strålningshot".

Framatome har bett om precis den sortens snabb teknisk hjälp som begränsningarna gäller för att kunna återställa kraftverkets drift till normalläge, enligt CNN.

Hemlig vädjan

- Det är inte nödvändigtvis så konstigt att fransmännen tar kontakt så här, säger kemisten och experten på kärnkraft Cheryl Rofer till CNN.

Rofer jobbade som framstående forskare vid Los Alamos National Laboratory och har efter pensionen skrivit flitigt om kärnkraftsfrågor, bland annat för Foreign Policy.

- Den här sortens brev är inte extraordinärt, om de tror att de har ett stort problem de tror att det kontaktade landet kan hjälpa med.

Bild på silvriga rör
Bildtext Kraftverket kan ha problem med sitt bränsle, tror Cheryl Rofer.

Att USA har kontaktats i hemlighet är inte heller konstigt, menar Rofer.

- Kina vill ge ett sken av att allt alltid står rätt till.

Då Kina är mitt i en kampanj för att bli en teknologisk stormakt som är självförsörjande både vad gäller kunnande, forskning och teknologi, är det sannolikt att den kinesiska regeringen inte vill be om hjälp och riskera att tappa ansiktet.

Taishan-kraftverket är ett prestigebygge i det kinesiska kärnkraftsprojektet, vilket skulle göra problem där än mer pinsamma för den kinesiska regeringen.

Stora problem

Den information CNN har tyder ändå enligt Rofer på att kärnkraftverket kan ha stora problem och att läget ännu kan bli allvarligt.

Hon antyder att det ser ut som om reaktorn läcker radioaktiv gas.

- Och om de har en gasläcka tyder det på att reaktorns inneslutning är sönder. Det kan också innebära att det är något fel på bränslet i reaktorn, vilket skulle vara ett ännu allvarligare problem.

- Det skulle kräva att reaktorn stängs av och bränslet byts.

De amerikanska myndigheterna, som bara uppger sig ha blivit inblandade på grund av brevet den åttonde juni, uppger att det ännu inte handlar om en krissituation.

CNN:s källor säger ändå att situationen helt klart håller på att förvärras och följs med av USA så gott det går.

En av källorna uppger att det i nuläget verkar osannolikt att det utvecklas till en katastrof, men att det är fullt möjligt att det gör det.

Efter CNN:s rapportering har kinesiska myndigheter och kraftverkets direktör förnekat att förhöjda strålningsvärden har uppmätts vid kraftverket.

Källa: CNN