Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nöjda debutanter ser fram emot sitt viktiga uppdrag som östnyländska fullmäktigeledamöter

Caroline Högel
Bildtext Caroline Högel är nu Sibbos yngsta fullmäktigeledamot.

Så här ser fyra nyinvalda östnyländska fullmäktigeledamöter med varierande erfarenheter av kommunalpolitik på sin kampanj och sitt nya förtoendeuppdrag.

Caroline Högel (SFP) från Sibbo, Leo Kylätasku (VF) och Seppo Ijäs (Saml) från Borgå samt Daniel Thomasson (obunden C) från Lovisa har en sak gemensamt.

Det är första gången de kommer att sitta som fullmäktigeledamöter i sina kommuner och bestämma om hur vardagen ska se ut för invånarna under de närmaste fyra åren.

- Jag hade hoppats på att bli invald och jag hade strävat efter det, men jag är överraskad över hur många röster jag fick, säger högskolestuderande Caroline Högel i Sibbo.

Högel är mycket glad över de 125 röster hon fått. Väljarna kommer i första hand från södra Sibbo, Söderkulla, Box och Nevas, men också från norra Sibbo.

Som 24-årig studerande är hon samtidigt kommunens yngsta fullmäktigeledamot.

- Jag hade räknat med kanske 70 röster och med tanke på förra kommunalvalet i Sibbo så kom SFP:are med 70 röster in, så jag hade hoppats på det. Men som det gick för SFP så skulle inte det inte ha räckt för att komma in i kommunfullmäktige, säger Högel.

Musikern Leo Kylätasku i Borgå hade också på känn att det kunde gå vägen i det här valet. Med sina 214 röster är han övertygad om att väljarna inte bara var vänstersinnade.

- Röstmängden var så pass stor att det kanske var en positiv överraskning, men alla tecken visade på att det nu var min tur att bli invald i fullmäktige, säger Kylätasku.

Han säger sig haft turen att synas i lokala medier månader innan valet och dessutom fått stöd från personer utöver partigränserna som för honom bekräftat att allt verkade gå i rätt riktning.

Det känns också bra för man måste jobba för hela kommunen och inte bara för sin egen by och sina egna knutar

― Daniel Thomasson, Lovisa

Serviceingenjör Daniel Thomasson från Pernå valdes in i Lovisa stadsfullmäktige med 100 röster.

- Det är lite nytt det hela, men det känns bra. Det som jag tror på och jobbar för finns det många som också tror på. Att man kan göra någonting och få någonting gjort och det känns väldigt bra, säger Thomasson.

Thomasson har tittat genom valresultatet och konstaterar att väljarstödet varit brett.

- Det är inte bara i hembyn utan runt hela kommunen, allt från Sarvsalö i södra ändan upp till nordöstra hörnet av Lovisa. Man märker att väljarna finns på många områden och det är inte bara de som bor nära en som stöder en.

- Det känns också bra för man måste jobba för hela kommunen och inte bara för sin egen by och sina egna knutar, säger Thomasson.

Han är positivt överraskad över 100 röster, men känner också att de i rätt hög grad motsvarar det han förväntade sig.

- Jag har inte fört en kampanj bara under de sista veckorna eller sista tiden före valet. Jag har egentligen bara jobbat på sociala medier och synts ungefär ett helt år.

En man i blå skjorta och mörk kavaj står utomhus.
Bildtext Daniel Thomasson är glad över ett brett väljarstöd. Arkivbild.

Thomasson uppger att vissa ärenden känns viktiga och dem har han arbetar målmedvetet för också tidigare, samtidigt som han är medveten om att det kan vara väldigt svårt för väljare att hoppa över och rösta på en kandidat från ett litet parti.

Polisen som jobbar för barn och unga

Äldre konstapel Seppo Ijäs (Saml), känd bland annat från teveserien Poliisit, valdes in i stadsfullmäktige i Borgå med 142 röster. Men han fick vänta till att valvakan nästan hade tagit slut klockan 23 innan han fick veta resultatet.

- Jag är överraskad att jag kom in. Det kan jag klart säga. Jag förväntade mig att jag får röster, men jag spände mig för om jag får tillräckligt. Det att jag kom igenom hände sedan i typ sista sekunden, säger Ijäs.

Ijäs tror att han fått det största stödet via sitt yrke som polis, men det hade inte räckt hela vägen.

- Jag skulle säga att barnen och ungdomarna är dem som jag själva har velat föra fram och som ligger nära mitt hjärta.

Seppo Ijäs har inte fört en stor kampanj på grund av flera olika skäl, men han har satsat på sociala medier och i synnerhet valkompasserna.

- Att svara på dem har jag hållit som viktigt och satsat på, säger Ijäs.

Polis Seppo Ijäs.
Bildtext Seppo Ijäs vill jobba för barn och ungas välmående. Arkivbild.

För Caroline Högel är den personliga kontakten till ortsbor i närområdet en viktig del av en valkampanj.

- Nevas är min hemby så jag syns på vägarna när jag är ute och går. Jag har inte knackat dörr på grund av coronatider, men grannarna känner alla varandra. Det här att dela ut lappar med valreklam har visat sig vara bra, speciellt eftersom jag skrev under alla mina lappar.

Vissa lappar fick någon extra rad när mottagaren var känd från tidigare, för att det skulle vara mera personligt.

Caroline Högel har också fört kampanj på sociala medier och pratat med folk på bland annat Söderkulla torg.

Leo Kylätasku förde också kampanj på gator och torg och en grafikervän hjälpte med valreklamen.

- Valmaterialet blev fint och precis i min smak. Jag hade nu råd att lägga ut mera pengar på synlighet i form av valaffischer och reklam i lokalpressen än för fyra år sedan, säger Kylätasku.

Jag skrev under alla mina lappar med valreklam

― Caroline Högel, Sibbo

En stor del av kampanjen tillbringade trumpetisten Leo Kylätasku i tält och förde långa diskussioner med Borgåbor.

- Vi fick till stånd en hederlig, gammaldags, traditionell torgkampanj på epidemins slutraka.

Han benämner sig själv "coronamusiker" och hänvisar till den aktiva roll han tog i protesterna mot regeringens politik angående kultur- och nöjesbranschen under pandemin.

- Jag fick säkert ett visst förtroende inom kretsen av kultur- och evenemangsfolk över partigränserna, då min politiska profil blev den att jag inte sparade på orden ens mot de egna i regeringspartierna eller Vänsterförbundet, säger Kylätasku.

Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaita.
Bildtext I Östnyland har kampanjer förts på torg och digitalt. Arkivbild.

Nu inleds förhandlingar om hur makten ska fördelas i de olika beslutande organen. Våra fyra ledamöter har rätt klart för sig vilka frågor de prioriterar högst och till och med i vilka sektioner, utskott eller nämnder de vill sitta med i.

Caroline Högel har suttit med i Sibbos fritidssektion och bildningsutskott sedan kommunalvalet 2017. Hon är fortfarande intresserad av bildningsfrågor och intressad av att fortsätta i bildningsutskottet eller sitta med i svenska utbildningssektionen.

- Utbildning är det som ligger mig närmast hjärtat - byskolor, små enheter och att alla barn ska få en god start på livet, från småbarnspedagogiken upp till grundskolan och andra stadiet.

Bildningsfrågor och ungdomar viktiga

Bildningsfrågor är också viktiga för musikern Leo Kylätasku i Borgå, speciellt reformen med den utvidgade läroplikten.

- Förnyelsen i den grundläggande utbildningen är en stor sak där vi i fullmäktige måste se till att de unga eleverna och studerandena får tillräckliga resurser från stadens sida på den förlängda lärostigen, säger Kylätasku.

Klimat- och miljöfrågor är också viktiga områden han ser fram emot att få arbeta för.

Seppo Ijäs tvekar inte när han säger att samhällets yngre är den målgrupp han vill arbeta för som kommunalpolitiker.

- Alltså nog är det barn och ungdomar och deras välmående över lag och allt som har att göra med skolor.

Yrkeskunskapen med i politiken

Till skillnad från Caroline Högel, som studerar genetik och genomik vid Helsingfors universitet, tror Seppo Ijäs att han kan ha nytta av sitt yrke som polis även inom politiken.

- Jo, nog tycker jag det. Jag tycker jättemycket om att jobba bland människor och i synnerhet barn och ungdomar. Man lär känna dem ur en annan synvinkel här på jobbet.

Många av de unga Ijäs möter i sitt arbete har inte rösträtt och här kan Ijäs vid behov föra deras talan i olika samhällsfrågor.

Ijäs har höga förväntningar inför sin mandatperiod och ser fram emot sitt förtroendeuppdrag och att få föra fram sina åsikter.

- Jag kommer att föra fram mina väljares åsikter och göra deras röst hörd.

Daniel Thomasson vill värna om hembygden och kommunens särprägel.

- Det är de saker jag har tagit upp redan tidigare, att hålla kvar service i byarna i mån av möjlighet och jobba för underhåll av byggnader och att de ska hållas i skick.

Han vill inte heller att man slösar pengar på projekt som han uppfattar som onödig lyx, åtminstone inte innan grundservicen är tryggad.

- Det är viktigt att se till att hela kommunen är attraktiv och att man skulle få mera invånare hit. Det stöder det att om man har tillräckligt invånare så har man större möjligheter att hålla service eller få tillbaka någon service ute i periferin och inte bara i centrum av Lovisa stad, säger Daniel Thomasson.