Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår stamvårdande jakt på varg

Från 2021
Varg i Tyskland
Bildtext Om alltså Naturresursinstitutet bedömer att vargstammens skyddsnivå är gynnsam, kan det öppna för ett fem år långt försök med jakt.
Bild: Filip Singer

Arbetsgruppen som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet föreslår att inleda ett fem år långt försök för stamvårdande jakt på varg. Det här förutsätter ändå att vargstammen är tillräckligt livskraftigt, vilket Naturresursinstitutet nu ska utreda.

Naturresursinstitutet ska utreda om vargstammens skyddsnivå är gynnsam, alltså att vargstammen på längre sikt kan vara livskraftig i sin egen livsmiljö och att dens utbredningsområde inte krymper.

Institutets utvärdering väntas stå klar senast i september, varefter ministeriet tar ställning till frågan om jakt på varg.

Fem år långt försök

Ministeriets arbetsgrupp blev i dag klar med sin rapport kring stamvårdande jakt på varg.

Enligt rapporten skulle syftet med en begränsad jakt vara att reglera vargstammens tillväxt och därigenom minska konflikter med människor och deras näring, "socioekonomiska konflikter".

– Förvaltningen av vargstammen innebär en balansgång. Vi vill trygga en livskraftig vargstam och samtidigt tillgodose behoven hos dem som bor i vargområden, säger ordförande för projektets styrgrupp, kanslichef Jaana Husu-Kallio vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Om alltså Naturresursinstitutet bedömer att vargstammens skyddsnivå är gynnsam, kan det öppna för ett fem år långt försök med jakt.

– Det femåriga försöket ger möjlighet att reagera på förändringar i vargstammen. Regleringen av fångstmängden i enlighet med målen för stamförvaltningen har fungerat bra också i fråga om björn och lodjur, säger ordförande för projektets beredningsgrupp, vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetsgruppens rapport väntas bli publicerad på svenska inom kort.

Källor: Jord- och skogsbruksministeriet, STT