Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalvalet 2021

Många ser det låga valdeltagandet som en demokratikris, men professor emeritus Jan Sundberg vill nyansera bilden: "Varje kommun har sina egna problem som antingen mobiliserar eller inte mobiliserar folk"

Uppdaterad 14.06.2021 23:38.
Jan Sundberg, professor i statslära vid HU.
Bildtext Professor emeritus Jan Sundberg vill ha en mera nyanserad diskussion om valdeltagandet eftersom det varierar så mycket olika kommuner emellan.

Professor emeritus i allmän statslära Jan Sundberg vill nyansera diskussionen. Han vill inte att ett kommunalval ska jämföras med ett riksdagsval eftersom kommunalvalet egentligen handlar om 293 separata val, alltså lika många val som vi har kommuner i det här landet. 

– Varje kommun har sina egna problem som antingen mobiliserar eller inte mobiliserar folk. Jag skulle vilja nyansera den här bilden, säger han. 

Valdeltagandet i kommunalvalet varierar stort från kommun till kommun. Högst är det i Kinnula med 78,7 procent och lägst i Pieksämäki och Kajana (46,5 %).

I det svenskspråkiga Österbotten finns flera kommuner med ett valdeltagande på över 70 procent, medan valdeltagandet ligger under 50 procent i till exempel Joensuu, Kotka och Vanda. Överlag är valdeltagandet större i västra än i östra Finland. 

Många röstar av plikttrogenhet

Professor emeritus Jan Sundberg säger att det låga valdeltagandet i Vanda åtminstone till en del kan förklaras med en stor rörlighet. Invånare flyttar in, medan andra flyttar ut. 

– I andra kommuner finns det en pliktkänsla för att rösta, säger Sundberg. 

Också Ulf Stenman som är tillträdande svensk direktör för Kommunförbundet förklarar i Svenska Yles valvaka det höga valdeltagandet i till exempel Larsmo och Pedersöre med plikttrogenhet och en benägenhet att rösta som går vidare från generation till generation. 

Claus Stolpe som är statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa understryker att de kommuner som har ett högt deltagande i förhandsröstningen sällan har det högsta valdeltagandet. I många kommuner där det röstas flitigt finns också en tradition att rösta på valdagen. 

Claus Stolpe är också inne på att en stor inflyttning påverkar valdeltagandet. 

– I Vanda kanske man inte känner någon, medan man i Kronoby alltid har en granne eller en brorson man tycker att man ska rösta på. 

En kommunsammanslagning påverkar inte nödvändigtvis negativt

Jan Sundberg förundrar sig en aning över att valdeltagande ligger på 72,7 % i Pedersöre, trots en kommunsammanslagning för några tiotals år sedan.

– Tydligen har man fått det att fungera, det är någonting man brinner för. 

Pedersöre och Kronoby är enligt Sundberg exempel på levande kommuner med egna industrier och företagsamhet. 

– Där finns det någonting i den politiska kulturen som gör att man röstar och stöder varandra. 

Jan Sundberg säger också att samhället är mera jämställt på många håll i Österbotten än på andra håll i landet, att där finns en viss solidaritet. 

– Men solidariteten är klart lägre i Sydösterbotten. Till exempel i Kristinestad finns det motsättningar av olika slag och uppgivenhet. 

Om man inte ser någon mening med att rösta påverkar det valdeltagandet negativt. Engagemanget kan också variera inom kommunen, säger Sundberg. 

En högre utbildning höjer valdeltagandet

Jan Sundberg konstaterar att “det är en klassiker” att högre utbildning gynnar valdeltagandet. Det här förklarar till en del att valdeltagandet i Grankulla är betydligt högre än i övriga huvudstadsregionen. 

– För många människor är inte heller kommunen så avgörande. De lever sitt eget liv oberoende av vilken kommun de bor i. De tänker inte på den kommunala servicen, medan den för andra är en väldigt stor sak. 

Sundberg säger att barnfamiljer och äldre som i större utsträckning använder kommunal service också är mera intresserade av att rösta. 

– Det kan hända att det också finns områden i Vanda med ett ganska högt valdeltagande, säger Sundberg. 

I mindre kommuner spelar partiprogram mindre roll. Väljaren behöver inte bekanta sig med vad kandidaterna står för. Där handlar det mera om att rösta på bekanta eller på någon från den egna byn. 

Andra statsvetare är oroade över det låga valdeltagandet

Men alla statsvetare är inte överens med Jan Sundberg om att valdeltagandet överlag inte spelar en särskilt avgörande roll. Politiska forskaren Johanna Vuorelma vid Tammerfors universitet uttrycker på Twitter sin oro över det låga valdeltagandet på 55,1 procent.

"Det börjar vara en krisnivå med tanke på demokratin. Om kommunerna inte längre beslutar om vårdfrågor i nästa kommunalval finns en risk att valdeltagandet sjunker ytterligare, eftersom fullmäktige då har mindre makt än tidigare", skriver hon på Twitter. 

Linda Grönqvist som är utvecklingschef för den svenska enheten vid Kommunförbundet var i Svenska Yles valvaka ledsen över det sjunkande valdeltagandet. 

– Det är väldigt trist med ett så lågt valdeltagande. Hoppas att det här inte är en utveckling som håller i sig. 

Jan Sundbergs efterträdare som professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet Åsa von Schoultz säger för sin del att ett valdeltagande under 60 procent innebär att många röster inte hörs i kommunerna. De som det går sämre för hörs inte i valet, säger hon.

Thomas Karv som är statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa tror inte alls på att fotbollsmatchen på lördag kväll skulle ha påverkat valdeltagandet. Pandemin kan enligt honom förklara en del av det låga deltagandet.

– Men hade vi inte flyttat valet hade vi kanske sett ett liknande lågt valdeltagande på den egentliga valdagen i april, på grund av den hotande pandemin. Men nu gick förhandsröstningen bra och det fanns skäl för förhoppningar om ett avsevärt bättre deltagande, säger Thomas Karv.

Varför intresserar presidentvalet mera?

En fråga som ofta ställs är varför valdeltagandet är mycket högre i presidentval än i kommunalval, trots att presidenten i praktiken har mindre att säga till om. 

Professor emeritus Jan Sundberg förklarar detta med att personval lockar mera. 

– Presidentvalet är ännu mera ett personval än något annat val i det här landet. Vem som vinner engagerar. Kommunalvalet är nära dig och då bryr man sig inte.