Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Högsta budet på Tovö skärgårdshemman i Raseborg drogs tillbaka

Uppdaterad 15.06.2021 18:31.
Ett rött hus i trä på Tovö i Ekenäs skärgård.
Bildtext Tovö skärgårdshemman ligger i Ekenäs södra skärgård.

Raseborgs stad kan inte sälja Tovö skärgårdshemman i Ekenäs till den som gav det högsta budet. I stället går hemmanet till budgivare nummer två.

Raseborg säljer Tovö skärgårdshemman. Men hemmanet kan inte säljas till den som bjöd allra mest, 703 000 euro. Den anbudsgivaren har nämligen återtagit sitt anbud.

Följande bud var lyckligtvis endast 2 000 euro lägre. Stadsstyrelsen beslutade därför på måndagen (14.6) sälja Tovö skärgårdshemman till Max Ilmoni för 701 000 euro.

Staden fick hemmanet i donation 1963.

Tovö skärgårdshemman består av ett 2,6 hektar stort område och flera byggnader i Ekenäs skärgård.

Tovö skärgårdshemman i Ekenäs skärgård.
Bildtext Tovö sett ur luften. Hemmanet ligger söder om Skärlandet.


På objektet finns ett drygt 100 kvadratmeter stort hus i två våningar som är klassat som fritidsbyggnad. Dessutom finns en mindre fritidsstuga, en bastu, en tidigare ladugård, en loftbyggnad, båthus samt en rund strandbastu. Samtliga byggnader är i svagt eller mycket svagt skick enligt staden.

Området har också en skyddsbeteckning. Det innebär att det är frågan om ett skärgårdshemman som anses kulturhistoriskt betydelsefullt på riksplan.

Rödgrund säljs för knappt 500 000 euro

Också Rödgrund i skärgården säljs. Rödgrunds nya ägare blir Ismo Keskitalo som gav det högsta budet, 478 000 euro.

Rödgrund är en cirka en hektar stor fastighet vid Hangövägen i Trollböle. Där finns ett gammalt bostadshus från 1940-talet med en bottenyta om ca 100 kvadratmeter plus två ekonomibyggnader. Alla byggnaderna är enligt staden i behov av renovering.

Är ett bud på webbauktionen inte bindande?

Det är intressant att den som nu drog sig ur Tovöaffären medverkade till att priset för fastigheten steg. Den som blev andra skulle i annat fall ha fått fastigheten mycket billigare.

Vad tänker staden om det, stadsdirektör Ragnar Lundqvist?

"Det stämmer men å andra sidan så har anbudsgivaren också gått med på att betala för sitt anbud då hen var med i auktionen", svarar Lundqvist per e-post.

Är ett anbud i webbauktionen inte bindande?

"I princip är det så att anbudet är bindande. Emellertid så kan man ju inte tvinga någon att betala och skriva under ett köpebrev som skulle förutsätta att köpeskillingen är också betald."

Lundqvist nämner att återtagandet i fallet Tovö hänger ihop med ett villkor som anbudsgivaren ställde på staden.

"Nu ställde anbudsgivaren villkor som vi inte kunde följa eftersom vi lyder under offentlighetslagen. Eftersom vi inte kunde nå enighet så återtog hen sitt anbud."

"Om köpet förfaller kunde vi i princip kräva att vi skulle få våra skäliga kostnader betalda. Men de skulle vara svåra att definiera", tillägger Lundqvist.

Det sista stycket med kommentarer av Ragnar Lundqvist lades till 15.6.2021 vid 18.30-tiden.