Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vem ska sitta var i kommunens beslutande organ? Nu börjar förhandlingarna

Från 2021
Uppdaterad 15.06.2021 05:42.
En svart tom gunga.
Bildtext Kommunpolitikerna beslutar om vardagliga saker: Vad räcker pengarna till och vad inte? Hur många skolor behövs det? Hur bekämpar kommunen klimatförändringen?
Bild: Yle/Johanna Ventus

Det största partiet i kommunen brukar hålla i förhandlingarna. Partiets och kandidatens röstetal har stor betydelse men många av förhandlarna understryker att kompetens och intresse är lika viktiga.

Knappt är kommunalvalet undanstökat förrän partierna inleder förhandlingarna om vem som ska sitta var och vilket parti som ska svinga klubban i kommunstyrelserna och alla nämnder de följande fyra åren.

Det brukar vara det största partiet i kommunen som håller i förhandlingarna - lite som man också brukar göra efter rikdsdagsvalet när en ny regering ska bildas och olika utskottsposter delas ut.

I kommuner där något parti har egen majoritet kan det partiet välja ganska fritt vilka poster man tar. Det här gäller för Raseborg och Ingå där valresultatet ytterligare stärkte SFP:s makt.

I alla kommuner sägs ändå att kompetens och intresse ska styra eller i alla fall spela in. Så alla grupper brukar delta i förhandlingarna, oberoende av hur mycket eller lite röster de fått.

I de västnyländska kommunerna har en del möten redan hållits och kontakten mellan grupperna kommer småningom i gång. I alla fall i Ingå och Raseborg finns en önskan om att få de viktigaste posterna delade före juli.

De nya organen sedan inleda sin verksamhet efter sommaren.

Raseborg

I Raseborg samlas valsegraren SFP:s grupp till ett första gruppmöte på torsdag (17.6) och tillsätter då en förhandlingsgrupp och börjar fundera på platsfördelningen internt. Före nästa vecka har SFP för avsikt att träffa de andra partierna för att höra vilka önskemål de har.

SFP har utgående från valresultatet, 23 av 43 platser i fullmäktige, möjlighet att få egen majoritet i såväl stadsstyrelsen som i alla nämnder. Likaså kan partiet få de alla ordförandeposterna.

Raseborgs fullmäktige 11.4.16.
Bildtext Vem ska sitta var och vilket parti som ska svinga klubban i kommunstyrelserna och alla nämnder de följande fyra åren?
Bild: Yle/Tove Virta

Kommunorganisationens ordförande Mikael Nylund betonar i vanlig ordning att gruppen är öppen för diskussion. Han hoppas att de centrala posterna kunde klarna före juli.

Ingå

I Ingå uppger röstkungen Henrik Wickström att förhandlingarna kör igång redan på onsdag (16.6). Också i Ingå försöker förhandlarna enas om de centrala posterna inom juni.

man i blått
Bildtext I Ingå leder röstkungen Henrik Wickström förhandlingarna som inleds denna vecka.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Hangö

I Hangö blev SFP största partiet, tätt efterföljt av SDP. Från SFP kan man ännu inte säga när förhandlingarna tar vid. Man hoppas hinna höra sig för med de andra grupperna inför lokalavdelningens styrelsemöte som kan hållas i början av nästa vecka (22.6).

Sjundeå

I Sjundeå blev Samlingspartiet störst med endast tre röster fler än SFP. Båda fick lika många platser i fullmäktige. Samlingspartisterna höll redan i går kväll (14.6) ett långt möte och beslutade att det blir Maria Koroma-Hintikka som ska leda förhandlingarna.

Lojo

Också i Lojo blev Samlingspartiet störst när man ser på antalet röster och stödet i procent. I fullmäktige har Samlingspartiet och SDP lika många platser.

Ett första möte med alla grupper hade i Lojo redan före valet prickats in till torsdag (17.6). Innan man kommer i mål behövs troligtvis minst ett par längre förhandlingsmöten tror Mikko Piirtola, ordförande för Samlingspartiets lokalavdelning i Lojo och den som håller i förhandlingarna om ordförande- och förtroendeposterna i staden.