Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningschefen i Ingå får anmärkning – ansökte om pengar till fel instans

Från 2021
Uppdaterad 15.06.2021 21:49.
En röd byggnad i trä som visar hur Kyrkfjärdens skola i Ingå planeras att se ut.
Bildtext En miss i samband med en bidragsansökan gjorde att kommunen blev utan ett möjligt statsbidrag för gymnastiksalen som byggs i samband med Kyrkfjärdens skolbygge.
Bild: Ingå kommun/Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Ingå kommun ger bildningschefen Merja Olkinuora en anmärkning. Hennes miss i samband med en bidragsansökan gjorde att kommunen blev utan ett möjligt statsbidrag på runt 300 000–400 000 euro.

Det handlar om ett statsbidrag för gymnastiksalen som byggs i samband med Kyrkfjärdens skolbygge.

Bildningschefen lämnade in bidragsansökan till Regionförvaltningsverket men hon hade missat att finanisellt stora bidragsansökningar också ska lämnas in till Undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt kommunens utredning var bildningschefen den ansvariga i ärendet men kommundirektören Robert Nyman får också kritik. Han hade inför kommunstyrelsens möte den 26 april berättat att kommunen blir utan stöd – men lät bli att tydligt informera om orsaken.

Under sitt möte i april beslutade kommunstyrelsen att skjuta till 1,8 miljoner euro för att byggnadsarbetena ska kunna inledas som planerat. På samma möte beslutade Ingåstyrelsen att ge kommunstyrelsens presidium i uppgift att sätta i gång en intern utredning för att utreda frågan om stödet för gymnastiksalen.

Kommunen poängterar i sin kritik till kommundirektören att han i sitt fortsatta beredningsarbete ska fästa uppmärksamhet vid noggrannhet: "I beredningen ska alla uppgifter som behövs för beslutsfattande föras fram trots att ärendet skulle vara besvärligt."

Kommundirektören har meddelat att ärendet vid tillfället inte var färdigt till alla delar och att han därför inte informerade styrelsen om missen i beredningstexten.

Nu ska kommunen ta lärdom av det som skett och se till att ledningen, uppföljningen och rapporteringen av projekt ska ske noggrant och så att tjänstekårens ansvarsområden är tydliga. Kommundirektören ska klargöra för kommunstyrelsen hur det här i praktiken ska gå till.

Utredning antecknades för kännedom på kommunstyrelsemötet den 14 juni.

Diskussion om artikeln