Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart: Sibbo och Kervo grundar ett gemensamt bolag för ny allaktivitetshall

Från 2021
Utsikt över motionsområde i solsken.
Bildtext Allaktivitetshallen ska byggas vid rekreationsområdet Keinukallio i Kervo. Där finns bland annat en motionstrappa sedan tidigare.
Bild: YLE / Leo Gammals

Planerna på att bygga en allaktivitetshall på Keinukallio rekreationsområde i Kervo tog ett steg framåt då Kervo och Sibbo beslutade grunda ett gemensamt bolag för idrottshallen.

Stadsstyrelsen i Kervo klubbade igenom hallbolagsbildningen redan den 10 maj, och Sibbofullmäktige godkände bolaget på sitt möte på måndagen efter ytterligare utredningar.

Hallen ska erbjuda nya efterlängtade träningsmöjligheter och förbättra idrottsmöjligheterna både för Sibbo- och Kervoborna.

"Redan i flera decennier har en friidrottshall för vinterträning i hela Nyland och en fotbollshall framför allt i Kervo behövts", säger Kervos stadsdirektör Kirsi Rontu i ett pressmeddelande.

Idén om en gemensam allaktivitetshall grundar sig på tjänsteinnehavarnas gemensamma diskussioner i Sibbo och Kervo och på behoven i båda kommunerna.

Friidrottare måste nu färdas långa vägar

Hallen skulle också erbjuda ytterst välbehövliga träningsmöjligheter för de populära grenarna vars nuvarande förhållanden antingen är otillräckliga eller i praktiken saknas helt.

”För att kunna träna friidrott inomhus måste friidrottarna för närvarande åka till Pajulahti. En närliggande träningsplats skulle minska tidsförlusten för familjerna och koldioxidutsläppen från träningsresorna. Hallen ger Sibbobor flera möjligheter att träna också många andra idrottsgrenar”, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas i pressmeddelandet.

Vy över brant backe med motionstrappor.
Bildtext I Keinukallio i Kervo finns också ett skidcenter sedan tidigare.
Bild: YLE / Leo Gammals

Behovet av hallen utreddes under åren 2018–2019.

I samband med utredningen intervjuades representanter för kommunerna och idrottsföreningarna som befinner sig inom allaktivitetshallens område. Dessutom samlades uppgifter om kostnaderna in och alternativen för byggandet av hallen samt deras investerings- och användningskostnader fastställdes.

Även hallens affärsmodell utreddes. Under det senaste året har kommunerna utrett finansieringen, alternativ för ägandet och hur verksamheten kan genomföras samt projektets noggrannare kostnader. 

Lösning med två hallar

Kommunerna kom fram till att den fördelaktigaste lösningen, som också är den bästa med tanke på servicenivån, är att bygga två hallar: en allaktivitetshall och en fotbollshall.

Hallarna skulle ha gemensamma omklädningsrum och lager. Synergifördelen av de gemensamma lokalerna är betydande eftersom det är de dyraste delarna av hallprojektet.

Dessutom skapas en betydligt större kapacitet. Innanför den 300 meter långa ovala löparbanan är det också möjligt att utöva många olika grenar.

Volleybollplan med sand.
Bildtext Bättre idrottsmöjligheter utlovas åt Sibbo- och Kervoborna när allaktivitetshallen är byggd. Bild från Keinukallio.
Bild: YLE / Leo Gammals

I hallens mittområde finns ett område för bollsporter som till exempel innebandy, futsal, volleyboll, basket och badminton samt ett multifunktionsområde som kan användas till exempel för gymnastik och gruppmotion.

Fotbollshallen ska byggas som en fullstor övertryckshall där spelplanens storlek är 100x64 meter. På så sätt kan alla åldersklasser träna och spela matcher i hallen. Båda hallarna kan också användas för olika slags evenemang.

Intäkterna från verksamheten ska täcka kostnaderna

Målet för hallbolaget som nu ska grundas är att kostnaderna täcks genom de avgifter som tas ut för hallens verksamhet. 

Ekonomin bygger på hallens mångsidighet: intäkterna fås i form av avgifter från de största användargrupperna inom de mest populära grenarna, som fotboll, innebandy och friidrott, samt från allaktivitetsområdet och racketsporterna.

Vid sidan av idrottsverksamheten inbringar även café- och evenemangsverksamheten samt båda kommunernas dagsanvändning intäkter.

Kostar cirka 15,7 miljoner euro

Innan coronapandemin räknade kommunerna med att projektet skulle kosta 15,7 miljoner euro.

Självfinansieringsandelen är 19,1 procent, vilket betyder att kommunerna placerar en så stor del av pengarna som ett aktiekapital i bolaget. Bolaget tar sedan ett lån för den resterande delen för att genomföra projektet.

Kervos och Sibbos gemensamma placering i aktiekapitalet är sammanlagt 3 miljoner euro.

Hallbolaget genomför den tekniska planeringen av allaktivitetshallen och konkurrensutsätter byggandet.

Målet är att projektet i slutet av 2021 ansöker om statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning. Fullmäktige i Sibbo förutsatte i sitt beslut att projektet beviljas ett statsunderstöd på cirka 1 miljon euro för uppförande av idrottsanläggningar.

Byggandet av hallen kan inledas genast efter att man fått beslutet om understödet 2022.

Diskussion om artikeln