Hoppa till huvudinnehåll

Kommunalvalet 2021

Här är frågorna som delar och enar i din kommun - se hur de nyinvalda svarade på Yles valkompass

Grafisk bild som visar andelar och ett förstoringsglas

Vi har samlat de invaldas svar på påståendena i Yles valkompass. Här får du snabbt en överblick över vilka påståenden som förenar och delar fullmäktigegrupperna i landets kommuner.

Före valet utvecklade vi ett redaktörsverktyg för att Yles medarbetare skulle kunna analysera kandidaternas ståndpunkter till påståendena i Yles valkompass. Nu publicerar vi en publikversion med de invaldas svar så att du kan se vad för åsikter politikerna i din kommun har om allt från svenska i skolan till äldrevård för alla. Sextio procent av de invalda har tagit ställning till påståendena i Yles valkompass.

Börja med att välja kommun. Frågorna är sorterade så att de fem frågor som är unika för din kommun kommer först. Efter dem kommer de allmänna påståendena och de är sorterade så att de där fullmäktige som helhet håller med om påståendet kommer först och de där man är mest emot kommer sist. I mitten finns de ämnen som splittar fullmäktige, alltså de där ledamöterna är av olika åsikt.

Siffran efter partibeteckningen anger hur många av ledamöterna som tagit ställning till påståendet. I grafiken visas bara de svar där ledamöterna har haft en åsikt, de som valt att hoppa över frågan visas inte.

*För enspråkigt finska kommuner finns de lokala frågorna bara på finska.

Spårvägens öde i händerna på Åbos nya stadsfullmäktige – kan bli en jämn dragkamp

Ungefär lika många som är för spårvägsplanerna som emot.