Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagens revisionsutskott: Yli-Viikari har skadat revisionsverkets anseende – riksdagens kanslikommission ska besluta om hennes framtida roll

Från 2021
Uppdaterad 15.06.2021 17:15.
Tytti Yli-Viikari.
Bildtext Den suspenderade generaldirektören Tytti Yli-Viikari avvisar alla beskyllningar om oegentligheter vid Statens revisionsverk.
Bild: Jani Saikko / Yle

Riksdagens revisionsutskott har behandlat penninganvändningen vid Statens revisionsverk. Revisionsutskottet slår enhälligt fast att generaldirektör Tytti Yli-Viikaris verksamhet skadat det viktiga verkets anseende och försvagat dess funktionsförmåga.

Utskottet uppger att det finns oklarheter kring generaldirektörens och den övriga ledningens reseräkningar och annat pengabruk, och att Yli-Viikaris verksamhet strider mot god ämbetsmannased.

Yli-Viikari använde sammanlagt över 187 000 euro till resor under fem års tid, från början av år 2016 till slutet av år 2020.

Generaldirektörens sätt att leda verket har minskat på transparensen kring verket, orsakat extraarbete och försämrat arbetsklimatet för verkets anställda, uppger utskottet.

Yli-Viikari uppges också ha undanlåtit sig att leverera kvitton och annan utgiftsdokumentation till utskottet trots begäran.

Agerandet vid verket är unikt och något liknande har tidigare inte påträffats vid statliga verk, slår revisionsutskottet fast.

Vill att riksdagens kanslikommission fattar beslut om eventuell uppsägning

Utskottet vill nu att riksdagens kanslikommission tar ställning till om det finns förutsättningar för att den för närvarande suspenderade Yli-Viikari kan fortsätta på sin post eller om hon ska avsättas.

Revisionsverkets biträdande generaldirektör Matti Okko uppgav för sin del i en egen presskonferens i eftermiddags att verket redan gjort flera förändringar i sitt sätt att arbeta.

Enligt Okko har de anställda väntat länge på utskottets betänkande och inom verket hoppas man att riksdagens kanslikommission snabbt fattar beslut om Yli-Viikaris framtida roll så att man kan lämna dessa svåra tider bakom sig.

Statens medel har använts friskt

Vad gäller reseräkningar och användningen av Finnairs bonuspoäng för privata resor vid verket konstaterar revisionsutskottet att det bör skapas exakta och detaljerade regler för statligt anställda – något som just nu inte finns.

En nyligen genomförd organisationsförändring vid verket har bidragit till att oegentligheterna kunde pågå så pass länge.

En specialrevision om penningbruket vid verket, som gjordes under vårvintern, visade att det funnits oklarheter i användningen av statens medel.

Föremål för specialrevisionen var såväl Yli-Viikari som den högsta ledningens rese- och representationskostnader samt övriga upphandlingar de senaste åren.

Flera upphandlingar vid verket har inte konkurrensutsatts, trots att värdet på dem överskrider gränsvärdet på 60 000 euro inom loppet av fyra år.

Det kom också fram att lön utbetalades till en tjänsteman vid verket i två års tid – trots att han inte utförde något arbete.

Yli-Viikari har avvisat alla anklagelser om tjänstebrott. Hon har varit suspenderad sedan polisens utredning inleddes.