Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Idrottsanläggningarna i Raseborg kan inte underhållas som förut – sparkravet drabbar mindre idrottsplaner

Från 2021
Vy från sportplan.
Bildtext Sportplanen i Fiskars hör till de idrottsanläggningar som Raseborgs stad inte längre sköter med egen personal. Pengarna räcker inte till.
Bild: Linus Westerlund / YLE

I Raseborg kommer staden inte att kunna sköta alla idrottsanläggningarna som förut. Fritidsavdelningen i Raseborg skär ner 40 000 euro per år från skötseln av idrottsanläggningar.

Sparbeslutet togs av stadsfullmäktige i Raseborg när budgeten för 2021 godkändes.

Idrottsplanen i Fiskars blir en av de anläggningar som på grund av beslutet inte längre sköts av staden.

Nedskärningen innebär i praktiken försämrad service för invånarna.

Enligt stadens fritidschef Fredrika Åkerö bygger sparförslaget delvis på efterfrågan. De planer som är mest bokade fortsätter staden att sköta: Men de som är lite bokade eller inte alls bokade tar staden inte längre hand om.

Två kvinnor står på sportplan.
Bildtext Anne Juntunen (till vänster), aktiv inom fotbollsföreningen i Fiskars, och fritidschef Fredrika Åkerö vid Raseborgs stad har hittat en lösning för underhållet av Fiskars idrottsplan.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Fiskars idrottsplan sköts av byaföreningen

Fiskars byaförening tar nu över skötseln.
Åminnefors idrottsplan blir samtidigt den enda idrottsplan som inte alls sköts enligt den nya modellen.

Också putsningen av löpbanorna i Karis centralidrottspark och Ekenäs centrumplan uteblir i år.

Andra exempel på var staden sparar är att skidspåren under vintern endast hålls i skick till den 28 februari. Tallmo motionsbana och skidspår i Karis upprätthålls inte längre.

I framtiden kommer nya lösningar att behövas för att mindre idrottsplaner och idrottsanläggningar ska kunna finnas kvar i glesbygden.

Fritidsnämnden i Raseborg godkände de konkreta sparåtgärderna på sitt möte i juni.

Här kan du lyssna på intervjun med Anne Juntunen och Fredrika Åkerö.

Idrottsanläggningarna i Raseborg kan inte underhållas som förut - vad händer med underhållet av sportplanen i Fiskars?

11:25

Diskussion om artikeln