Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hyreslägenheter i Sjundeå går åt som smör i solsken – många vill ha lättskötta hem nära järnvägen

Från 2021
Juha-Pekka Isotupa framför de nya våningshusen i Sjundeå.
Bildtext Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa är nöjd och lite förvånad över det stora intresset att bo i flervåningshus i Sjundeå.
Bild: Maria Wasström / Yle

I slutet av augusti kör flyttbilarna skytteltrafik till Sjundeå station. Då väntas nämligen femtio splitternya hyreslägenheter stå inflyttningsklara, bara ett stenkast från järnvägsstationen i Sjundeå.

De som flyttar till Sjundeå drömmer nödvändigtvis inte om ett eget hus med trädgård. Också på landsbygden vill allt fler bo i lättskötta lägenheter med kollektivtrafik runt hörnet.

– Det här är en trend vi ser överallt i landet, säger stiftelsen Asuntosäätiös försäljningschef Tom Salomonson.

Stiftelsen bygger nu två fyravåningshus vid Brännmalmsvägen strax intill järnvägsstationen i Sjundeå.

Nya hyreshus byggs i Sjundeå.
Bildtext Bygget vid Brännmalmsvägen framskrider enligt planerna och ska vara klart i slutet av augusti i år.
Bild: Maria Wasström / Yle

Det är frågan om statsfinansierade Ara-hyreshus och ansökningstiden för bostäderna var i våras. Det fanns förfrågningar på varenda en av de sammanlagt 50 bostäderna i husen. Asuntosäätiö räknar med att ha alla bostäder uthyrda när de står inflyttningsklara i slutat av augusti.

– Järnvägsstationen och det nya skolcentrumet är trumfkort i det här sammanhanget, säger Tom Salomonson.

Här byggs skolcentrumet i Sjundeå.
Bildtext Det tvåspråkiga bildnings- och välfärdscampuset byggs som bäst på den plats där Aleksis Kiven koulu tidigare fanns.
Bild: Maria Wasström / Yle

Han säger att det fanns ett särskilt stort intresse för de större lägenheterna, alltså tre- och fyrarummarna.

– Om vi började bygga nu skulle vi planera in fler större bostäder, säger Salomonson.

Hälften nyinflyttade i kommunen

Ungefär hälften av dem som ansökt om hyreslägenheter i husen kommer från andra kommuner än Sjundeå, i huvudsak grannkommunerna i öster och huvudstadsregionen. Det är frågan om familjer, par och enskilda personer i varierande ålder. Hälften av de bostadssökande bor redan nu i Sjundeå.

– Av dem som flyttar till en annan ort ifrån har också de flesta sedan tidigare något band till Sjundeå. En del har vuxit upp där eller har släktingar i kommunen, säger Salomonson.

Lägenheterna är mellan 37 och 75 kvadratmeter stora och hyran ligger mellan 530 och 980 euro per månad, beroende på bostadens storlek.

De nya hyreshusen i Sjundeå ligger ett stenkast från järnvägsstationen.
Bildtext De nya våningshusen byggs ett stenkast från tågstationens perrong i Sjundeå.
Bild: Maria Wasström / Yle

I många år har tomtförsäljning stampat på stället i Sjundeå liksom i många andra landsortskommuner. Pandemin har visserligen satt fart också på tomtförsäljningen men det stora intresset för hyreslägenheterna vid järnvägsstationen överraskade ändå kommundirektören i Sjundeå, Juha-Pekka Isotupa.

– Det är över tio år sedan det byggts flervåningshus i Sjundeå, så det var lite nervöst, men nu ser det bra ut, myser Isotupa.

Lätt, nära och snabbt

Han drar paralleller till det som kallas "Järvenpää-fenomenet", det vill säga flyttrörelsen till kranskommunerna utanför huvudstadsregionen. De som flyttar uppskattar god service och goda kommunikationsmöjligheter på nära håll.

– Folk vill ha fritid och bo så att det går lätt att åka in till Helsingfors på teater eller konsert, säger Isotupa.

Frågan är om pandemins eventuella positiva följder för landsortskommunerna kommer att hålla i sig också i fortsättningen.

Isotupa hoppas att folk fått upp ögonen för hur bra det är att bo i Sjundeå. Han tror att coronapandemin fungerat som en tankeställare.

– Det är en större fråga, men pandemin har gjort att man tänker mer på vad man vill ha ut av livet, säger Isotupa.

Plats finns för flera flervåningshus

Området strax intill järnvägsstationen i Sjundeå är till stora delar obebyggt och där finns rum för flera höghus. På sikt planerar kommunen att det kan byggas upp till tjugo nya flervåningshus på stationsområdet i Sjundeå.

– Ett till två hus i taget är en ganska lämplig takt, säger Isotupa.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.
Bildtext Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa hoppas kunna hitta lämpliga samarbetspartners som vill bygga våningshus i Sjundeå.
Bild: Maria Wasström / Yle

Några sådana avtal finns ändå inte i det här skedet. Också Asuntosäätiö vill först se hur det går med de två första husen innan man funderar vidare på eventuella andra byggprojekt i Sjundeå. Enligt Isotupa finns i området också en efterfrågan på flervåningshus med aktielägenheter.

Enligt detaljplanen kan man bygga fyravåningshus närmast järnvägen. In mot bildnings- och välfärdscampuset (skolcentrumet) minskar antalet våningar. Närmast campus får man bygga tvåvåningshus.

Nya hus också på andra sidan Sjundeåvägen

Sjundeå planerar även många nya flervåningshus i kvarteret där vårdcentralen nu finns. Vårdcentralen kommer att rivas när det nya vårdkvarteret blir klart.

En illustrationsbild som visar hur det i framtiden kunde se ut i nuvarande vårdcentralens kvarter i Sjundeå.
Bildtext Så här kan det i framtiden se ut på området där den nuvarande hälsovårdscentralen idag finns.
Bild: Sjundeå kommun / Tengbom arkkitehdit

Där hälsovårdscentralen nu är belägen kan det i framtiden finnas flera hus i fem, sex och till och med sju våningar, i alla fall enligt det förslag till detaljplan som nu är under arbete.

En illustrationsbild som visar hur det i framtiden kunde se ut i nuvarande vårdcentralens kvarter i Sjundeå.
Bildtext Karta över planerna för Campus 2 öster om Sjundeåvägen.
Bild: Sjundeå kommun / Tengbom arkkitehdit

Området kallas Campus 2 och det planeras främst för självständigt boende och service så att 300 nya personer kan bo i kvarteret i framtiden.

Området är tre hektar stort. Byggrätten är över 14 000 kvadratmeter och den allra största delen reserveras för bostäder i flervåningshus.

En del av husen kunde bli så kallade seniorbostäder. Utöver det planeras möjlighet att bygga radhuslängor. I planerna uppmuntras också till att bygga i trä för att hjälpa Sjundeå uppnå sina klimatmål.

En illustrationsbild som visar hur det i framtiden kunde se ut i nuvarande vårdcentralens kvarter i Sjundeå.
Bildtext Datoriserade bilder av hur Campus 2 kunde se ut.
Bild: Sjundeå kommun / Tengbom arkkitehdit

Tekniska nämnden i Sjundeå bekantade sig med planförslaget i juni (15.6) men beslutade att remittera förslaget tillbaka till tjänstemannaberedning. Målet hittills har varit att få planen för Campus 2 godkänd under 2021.

Diskussion om artikeln