Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå får bråttom med att bygga om sin markavstjälpning – stora projekt i hamnen kräver modern jordtipp

Från 2021
Uppdaterad 16.06.2021 11:41.
Bygget av Ingåstrand i Ingå kyrkby, uppgrävd sand på byggplatsen.
Bildtext De stora arbetena i småbåtshamnen och farledsmuddringen kräver plats där jordmassor kan deponeras. På bilden arbeten vid det nya Ingåstrandområdet vårvintern 2021.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå kommun har en markavstjälpning på Stormossen men lovet för den har gått ut. Behovet har ändå inte upphört, tvärtom. Nu ska jordtippen moderniseras och förstoras i snabb takt.

Ingå kommer behöva en plats där det går att deponera både jordmassor från de stora byggprojekten i hamnen och muddermassor från havsbottnen när farleden muddras.

Kommunen har visserligen en markavstjälpning på Stormossens tidigare avstjälpningsplats. Men jordtippens gamla miljötillstånd från 2003 har gått ut och kan inte uppdateras.

I det nya tillståndet ställs hårdare krav på miljön. Kraven gäller till exempel hur lakvattnen ska samlas kontrollerat så miljön inte tar skada.

Det lakvatten som bildas på jordavstjälpningsplatsen avleds i omkretsdiken. Det breddade diket fungerar sedan som en eftersedimenteringsbassäng.

"I diket sjunker de fasta ämnena till botten. Från det breddade diket rinner vattnet ut i diket på det närliggande våtmarksområdet. Bäcken från Ingå avstjälpningsplats rinner genom vida åkerområden och förenas småningom till Ingarskilaån i Ingarskila", står det i beredningen till Ingå kommunstyrelse (7.6).
Det heter att jordavstjälpningen inte orsakar någon betydlig belastning. "Verksamheten föranleder ingen vattendragsbelastning som skulle ha betydande konsekvenser för ytvattnen. Verksamheten på jordavstjälpningsplatsen förorsakar inga skadliga utsläpp för jordmånen eftersom de marksubstanser som deponeras är rena."
Kommunen behöver förutom att uppfylla de nya miljökraven också helt enkelt skapa mera plats för jordmassorna än den gamla jordtippen klarar av.

Stenkross
Bildtext Jordtippar måste numera uppfylla striktare miljökrav än tidigare. Bilden är inte från Ingå.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Allt det här kräver betydande och stora byggarbeten på Stormossens jordavstjälpningsplats.

Byggarbetena på Stormossen kommer kosta kommunen 160 000 euro. Det är mera än man hade budgeterat. Därför överförs en summa på 60 000 euro från ett projekt för den lätta trafiken eftersom de pengarna inte kommer att användas i sin helhet i år.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner tilläggspengarna från gång- och cykelbaneprojektet.

Ingå kommunstyrelse har också beslutat att byggandet av Stormossens jordtipp konkurrensutsätts så fort tilläggsanslaget har godkänts.

Kommunens bygg- och miljönämnd väntas på sitt junimöte bevilja nytt tillstånd för verksamheten.

Byggarbetena vid Stormossen beräknas pågå i cirka tre månader.

Stormossens avstjälpningsplats grundades på 1960–1970-talen. Soptippsverksamheten, det vill säga mottagningen av avfall, upphörde 1993 och nu används alltså området som jordtipp.
Jordtippen ligger invid den västra sidan av den gamla avstjälpningsplatsen vid Stormossen.

Korrigering 16.6.2021 klockan 11.38: Det stod tidigare felaktigt i bildtexten att det är arbeten i hamnen i Joddböle som kräver att kommunen har en jordtipp. Det var fel, det handlar om småbåtshamnen i kyrkbyn och arbetena vid Ingåstrand där.

Diskussion om artikeln