Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Värre ensamhetskänsla och tyngre studiebörda – stor undersökning visar att coronapandemin fått många högskolestuderande att må sämre

Från 2021
Jenni Hirvonsalo tekee töitä tietokoneella Oulun yliopistolla.
Bildtext Många universitet och högskolor eftersträvar att återgå till närundervisning i höst.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Coronapandemin har fått tusentals finländska unga som studerar på universitet eller yrkeshögskola att känna sig mer ensamma än förr. För många har också studierna känts mer belastande.

Det är Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten som håller på att utreda hur 18–34-åriga studerande, som avlägger grundexamen på högre stadiet, har mått under coronapandemin.

Nu har de första resultaten offentliggjorts, och slutsatsen av de över 6 200 svaren är att pandemin inte gjort gott åt många högskolestuderandes välbefinnande.

Mer än varannan säger att känslan av ensamhet ökat, visar de preliminära resultaten.

Den privata ekonomin har också lidit i många fall – 40 procent säger att coronavirusutbrottet med restriktioner försämrat deras finansiella situation åtminstone till en del.

18–22-åriga kvinnliga universitetsstuderande mest ensamma

Förstaårsstuderanden har inte haft möjlighet att just alls integreras i studievärlden under det senaste läsåret. Studien visar att ensamhetskänslan ökat mest i de yngsta åldersgrupperna.

Hela tre av fyra kvinnliga universitetsstuderande i åldern 18–22 har känt sig mer ensamma än tidigare.

Det är också i den åldersgruppen det finns mest studerande som upplever att det har blivit tyngre att studera, att distansstudierna kräver mer av dem. Nästan hälften av männen och kvinnorna svarade att arbetsmängden ökat under pandemin.

Också 18–26-åriga kvinnliga yrkeshögskolestuderande utmärker sig i svaren gällande studiebördan.

Hela 70 procent upplever att det har blivit svårare att studera då allt flyttat ut på nätet. Var femte säger att det har blivit enklare att studera.

Siktet inställt på närundervisning i höst

Många universitet och yrkeshögskolor har för avsikt att återgå till närundervisning i samband med terminsstarten i höst.

Vd Tanja Risikko vid universitetsrektorernas Rektorsråd uppger att universiteten siktar på att öka på mängden närundervisning under de närmaste åren.

Budskapet från Yrkeshögskolornas rektorsråd lyder lika – förutom mer närundervisning försöker man ordna fler andra gemensamma evenemang för de studerande.

Läroinrättningarna tar alltså de studerandes problem på allvar, och där håller man också tummarna för att det ska gå att ordna studentjippon som normalt på hösten.

Också andraårsstuderande skulle då få en chans att äntligen lära känna sina studiekompisar.

De slutgiltiga forskningsresultaten offentliggörs i slutet av år 2021.

Källor: STT, THL, FPA