Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Friare att samlas, kraven på säkerhetsavstånd luckras upp – så här lättade restriktioner i Nyland

Uppdaterad 16.06.2021 06:29.
Kaksi ihmistä suutelee.
Bildtext Bildsättningsbild. Coronaläget i Finland har förbättrats och nu lättar restriktionerna också i Nyland.

På tisdagen har Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrat och slopat restriktioner som rör allmänna sammankomster. Begränsningar gällande personantal är nu historia - och i Östnyland och Västnyland kan allmänna tillställningar ordnas utan restriktioner.

Coronaläget lättar i Nyland. På tisdag upphävdes kravet på säkert avstånd i regionen.

De nyländska kommunerna ska i fortsättningen följa de allmänna hygienkrav enligt lagen om smittsamma sjukdomar, på samma sätt som i hela Finland (du kan läsa mer om paragraf 58 c lägre ner).

Lättade begränsningar för sammankomster

I dag, tisdagen den 15 juni, har man upphävt de begränsningar som gäller allmänna sammankomster i Östnyland och Västnyland.

I huvudstadsregionen och mellersta Nyland, som befinner sig i accelerationsfasen, får man ordna allmänna tillställningar utan begränsningar som rör personantal - förutsatt att hälsosäkerheten beaktas.

Det innebär att allmänna sammankomster får ordnas i Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda med följande förutsättningar:

 • Inomhus: Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste det gå att hålla säkert avstånd. Det innebär att kunder som vistas inomhus måste kunna hålla två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter. Dessutom ska tillställningen följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

 • Utomhus: Vid tillställningar utomhus med över 50 personer måste kunder och deltagare ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått. Dessutom ska sammankomsten följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

 • Dessutom ska hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att tvätta händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

I de övriga kommunerna i Nyland, alltså Askola, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis, upphävs sammankomstbegränsningarna helt tack vare det gynnsamma epidemiologiska läget.

Idrott och utrymmesregler:

 • Barn och unga, som är födda 2001 eller senare, får utöva tävlingsverksamhet i stadens utrymmen inomhus i enlighet med riktlinjer för hälsosäkerhet.

 • Tävlingspubliken berörs fortfarande av Regionförvaltningsverket i södra Finlands begränsningar om deltagarmängder.

 • Det är möjligt för vuxna att utföra hobbyverksamhet i stadens utrymmen, men de vuxnas idrottshobbyer får fortsättningsvis bara ordnas utomhus. Samma regler gäller för privata aktörer.

Kommunerna öppnar offentliga utrymmen:

 • Bibliotekens läsesalar.

 • Utrymmen för grupparbete.

 • Kulturhusens och andra liknande lokalers anförings- och utbildningsutrymmen.

 • Kundbetjäningsutrymmen.

Kommunerna och städerna avgör själva om de öppnar gym eller utrymmen för gruppträning.

I allmänna utrymmen ska man beakta smittskyddslagens paragraf 58 c.

De här restriktionerna gäller ännu i hela Nyland:

 • Den tidigare rekommendationen om att jobba på distans.

 • Rekommendationen om att bära munskydd.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar

Paragrafen gäller sådana utrymmen som är öppna för allmänheten och är i kraft till årets slut.

 • Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.

 • Kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.

 • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

 • Dessutom ordna kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra.

De här begräsningarna gäller inte verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Begränsningarna är i kraft till åtminstone 14 juli.

I dag tisdag blev Finland också grönt på den europeiska coronakartan. Inget område befinner sig längre i spridningsfasen och bara fyra sjukvårdsdistrikt är fortfarande i accelerationsfasen.

I Egentliga Finland bestämt coronagruppen i dag att landskapet övergår till basnivån - det vill säga den lägsta av de tre epideminivåerna.

Källa: Regionförvaltningsverket i södra Finland, Yle Uutiset