Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antalet konkurser minskade under årets första halva trots coronapandemin – antalet anställda inom konkursföretagen större än tidigare

Från 2021
En låst grind
Bildtext Konkurserna ökade inom jord- och skogsbruk samt fiske, inom byggnadsbranschen samt inom transport och lagerverksamhet. Illustrerande arkivbild.
Bild: YLE/Matti Juntunen

Den konkursvåg som det talades om i början av coronapandemin har inte blivit verklighet. Under perioden januari–maj minskade konkurserna i vårt land med 6,5 procent jämfört med fjolåret, visar uppgifter från Statistikcentralen.

Totalt 1 123 företag ansökte om konkurs under perioden januari till maj 2021 – antalet konkurser var 78 färre än under samma period i fjol.

Det här betyder att konkurserna minskade med 6,5 procent sedan 2020.

Samtidigt visar Statistikcentralens uppgifter att det i år fanns flera årsverken inom de företag som ansökt om konkurs, och att konkurserna på så sätt kan få en större inverkan på sysselsättningen. 

Antalet årsverken i de företag som ansökte om konkurs under januari till maj var 5 864, det vill säga 157 årsverken fler än under samma period förra året.

Antalet årsverken inom de konkurshotade företagen var alltså 2,8 procent större än i fjol.

Störst minskning inom handeln

Antalet konkurser minskade inom flera branscher – inom handeln, turism- och restaurangbranschen samt andra företag inom servicebranschen. Också inom industrin samt gruvbranschen minskade antalet konkurser.

Allra mest minskade konkurserna inom handeln, där syntes en minskning på nästan 18 procent.

Konkurserna ökade däremot inom jord- och skogsbruk samt fiske, inom byggnadsbranschen samt inom transport och lagerverksamhet.

Störst var antalet konkurser inom jord- och skogsbruk samt fiskenäring – där ökade antalet konkurser med mer än en tredjedel.

Om man ser på våra regioner så var antalet konkurser störst i Nyland.

Konkurslagen har skrivits om tillfälligt under pandemin

Det finns ändå en sak som kan ha påverkat antalet konkurser under coronapandemin. Konkurslagen har nämligen ändrats flera gånger under coronakrisen. 

Från och med den första maj 2020 begränsades möjligheten att ansöka om konkurs genom en tillfällig lagändring som var i bruk till och med den sista januari i år. Under den här tiden var antalet konkurser exceptionellt lågt.

I februari trädde en ny tillfällig lag i kraft som hindrar företag från att ansöka om konkurs vid kortvariga betalsvårigheter. Lagen är i kraft till och med slutet av september. 

Diskussion om artikeln