Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaregionen med i miljonprojekt: "Fantastiskt att få ett projekt av denna kaliber till Vasa"

Från 2021
Vamia ammattioppilaitos
Bildtext Bland andra Vamia är med i projektet.
Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle

Vasaregionen har mottagit finansiering för ett europeiskt miljonprojekt på 4,4 miljoner euro. Projektet är ett samarbete mellan olika yrkesutbildningar och fokuserar på grön innovation.

Greenovet är ett europeiskt jätteprojekt, som sammanför europeiska utbildningsorganisationer och grön innovation. Projektet genomförs som ett gemensamt EU-projekt i samarbete med regionerna Steiermark i Österrike, Leiria i Portugal samt Skopje i Nordmakedonien.

Ett av målen för projektet är att etablera ett kompetenscenter i varje region som sedan samarbetar sinsemellan.

- Det är fantastiskt att få ett projekt av denna kaliber till Vasa. På europeisk nivå kommer de etablerade kompetenscentrena bli toppenheter, och ett av dem kommer att finnas i Vasa, säger Ahm Shamsuzzoha, projektansvarig på Vasa universitet.

Vill profilera sig som ett område för gröna värden

Via projektet vill Vasaregionen profilera sig än starkare som ett område för gröna värden och innovationer. Medverkande i projektet är Vasa universitet, Vamia, yrkeshögskolan Novia och teknologicentret Merinova, men projektet tjänar alla utbildningsorganisationer i området.

- Gröna värden och hållbar utveckling är allt viktigare konkurrensfördelar, och med hjälp av detta projekt kommer vi att utveckla utbildningsverksamheten i en grönare riktning. Det blir lättare att locka lärare, studerande och företag till Vasanejden då vi blir mer kända som ett område där gröna värden är starkt närvarande.

- Vi vet att bristen på arbetskraft redan nu är en realitet. Om och när batteriprojekten genomförs i Vasanejden kommer vi att behöva mer arbetskraft. Greenovet är ett viktigt medel att locka kunnig personal till Vasa regionen, säger Åsa Stenbacka, rektor på Vamia i ett pressmeddelande.

Pågår i tre år

Projektet är igång tills oktober 2024 och omfattar ett par hundra lärare och deras studerande på alla stadier i yrkesutbildningen. Tanken är att komma på sätt att utveckla andra och tredje stadiets yrkesutbildning i en grönare, företagarvänligare och innovativare riktning.

- Tillsammans med Vasa regionens näringsliv kommer vi att utveckla både utbildningsprogram och regionala projekt om ska hjälpa i att uppnå dessa mål. Andra tillvägagångssätt är bland annat ’hackathons’, tävlingar och dylikt. 20 företag i nejden har valts ut till en styrgrupp, som samlas för första gången i slutet av juni för att diskutera strategin för det pågående projektet, berättar Stenbacka.

Pilotprojektet finansieras genom EU:s Erasmusprogram och till en viss del via medverkande parter. Vasanejdens andel i finansieringen är 1,2 miljoner euro.

Diskussion om artikeln