Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personalen önskade coronatillägg – Raseborg ger mer motionssedlar

Från 2021
titlecard för video
Bildtext Raseborgs personal kan till exempel välja att besöka simhallen för sin förmån.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Lärar- och vårdfackets lokalavdelningar önskade att staden som arbetsgivare betalar någon typ av motivationstillägg. De ansåg att många kommunanställdas jobb blivit svårare på grund av pandemin.

Raseborgs stad utökar personalens förmåner på grund av coronapandemin. Personalen kan delta mer i motionsidrott eller kulturupplevelser.

Förmånen i personalens så kallade Epassi för 2021 höjs från 50 euro till 100 euro.

Det var lärarfacket OAJ:s lokala Raseborgsförening och vårdfacket Tehys lokala avdelning som tidigare i våras lämnade in en begäran om lokala förhandlingar – de hoppades få coronatillägg eller motivationstillägg. Föreningarna sade att arbetets svårighetsgrad för många av stadens yrkesgrupper har ökat till följd av coronapandemin.

Samarbetskommittén i Raseborg beslutade i maj att belöna personalen med en extra summa till personalens Epassi-konto. Stadsstyrelsen har nu godkänt (14.6) att motions- och kulturförmånerna fördubblas.

Personalen har möjlighet att välja om man hellre vill ha en kulturupplevelse eller delta i motionsidrott. Från och med hösten ska det också vara möjligt att använda Epassi för fysikalisk behandling.

En höjning av förmånen från 50 euro till 100 euro kräver att staden skjuter till cirka 90 000 euro. Staden betalar dock endast för de förmåner som används. Användningsgraden har hittills varit cirka 70 procent.